Nieuws Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Gert Jan Scheffer

24 november 2023

Op vrijdag 24 november 2023 ontving prof. dr. Gert Jan Scheffer, afdelingshoofd Operatiekamers, voormalig afdelingshoofd Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, van het Radboudumc, uit handen van burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar een koninklijke onderscheiding.

De burgemeester verraste Gert Jan Scheffer na afloop van zijn afscheidssymposium en zijn afscheidsrede in de Vereeniging in Nijmegen, en speldde hem de versierselen op die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na het symposium, getiteld Hoe anesthesiologie en intensive care persoonlijk werd, volgde de afscheidsrede van hemzelf en van prof. dr. Hans van der Hoeven, die op hetzelfde moment afscheid nam. ‘Samen komen, samen gaan.’ 

Loopbaan

Gert Jan Scheffer studeerde Geneeskunde in Leiden. Hij voltooide zijn opleiding tot anesthesioloog (1993) en intensivist (1995) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij ook anesthesioloog-intensivist en supervisor chirurgisch IC was van 1993-1996. In 2003 werd hij afdelingshoofd en hoogleraar Anesthesiologie, Pijngeneeskunde & Palliatieve Zorg in het Radboudumc. Sinds 2004 was hij afdelingshoofd van het Mobiel Medisch Team.

In zijn loopbaan heeft Gert Jan Scheffer zich uitzonderlijk ingezet voor patiënten, medewerkers en collega’s van het Radboudumc, burgers en de veiligheids- en acute zorgregio. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vak van de anesthesiologie, inclusief onderzoek, onderwijs en opleiding. Ook droeg hij bij aan de ontwikkeling van het vakgebied in Afrika middels het ontwikkelen van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in Tanzania (Kilimanjaro Christian Medical Center). Verder is hij medeoprichter van hospice Huis Wilma te Mook en heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Mobiel Medisch Team.

Daarnaast heeft Gert Jan Scheffer aan diverse organisaties een waardevolle bijdrage geleverd, onder meer als toezichthouder bij Ambulancezorg Limburg en deskundige bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Patiënt centraal

Binnen ons umc speelt hij een belangrijke rol in de crisisorganisatie en geeft hij op zijn eigen bijzondere manier invulling aan zingevende zinnige zorg. De behandelmogelijkheden, wensen en kwaliteit van leven van patiënten staan hierbij voor hem altijd centraal. Gert Jan Scheffer inspireert hierbij ook zijn collega’s om te kijken wat deze houding betekent voor de zorg die zij dagelijks leveren aan hun patiënten. 

Verbinder

Gert Jan Scheffer is een verbinder in hart en nieren, zowel voor collega’s als studenten. Hij weet de visies vanuit verschillende medisch specialismen samen te brengen, door niet alleen rationeel te beargumenteren, maar ook vanuit persoonlijke wijsheid en emotionele betrokkenheid. Hij durft daarbij ook eerlijk en kritisch te kijken naar zijn eigen beroepsgroep, de anesthesiologen. 
In discussies binnen het vakgebied handelt en beargumenteert hij altijd vanuit de inhoud en het belang van de patiënt.

Boegbeeld

Gert Jan Scheffer is een boegbeeld in de ontwikkeling van de anesthesiologie, pijn- en palliatieve geneeskunde in Nederland en het buitenland. Zo vervulde hij onder andere een belangrijke rol door het ontwikkelen van vele richtlijnen, kwaliteitskaders en registraties. Allemaal om de anesthesiologie, de intensieve en acute zorg veiliger en kwalitatief beter te maken. 

In 2005 bouwde hij na een moeilijke periode in het Radboudumc samen met zijn collega IC-hoofd Hans van der Hoeven aan een nieuw IC-team en kaders die zijn gelijke niet kent in Europa. Tevens is hij medeontwikkelaar van de Groene Golf voor de OK om wachttijden en het uitstellen van operaties zoveel mogelijk te laten verdwijnen in ons ziekenhuis en onze regio. Dit werd een goed voorbeeld voor andere ziekenhuizen. 

Opleider

Ook voor de opleiding en het onderwijs binnen de anesthesiologie heeft Gert Jan Scheffer zich buitengewoon ingezet. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie (NVA) in 2015, onder zijn voorzitterschap, het beroepskader Taakherschikking uitgebracht. Binnen de wetenschappelijke verenigingen wordt dit gezien als uniek document, dat doelmatigheid en kwaliteit van patiëntenzorg aan elkaar verbindt

Gert Jan Scheffer is een inspirator en initiator voor vele zorgprofessionals en organisaties. Als coachend (op)leider heeft hij een uitzonderlijk talent om te verbinden, oplossingen te zoeken en collega’s te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Door zijn bijzondere innemende en bescheiden persoonlijkheid is hij altijd aanspreekbaar voor burgers, studenten en collega’s (in opleiding); kortom, voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor kwetsbare patiënten. Veel van zijn functies vervulde hij als vrijwilliger, en vallen niet onder de reguliere taken van een hoogleraar Anesthesiologie.

Wij feliciteren Gert Jan Scheffer met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Een interview met Gert Jan Scheffer en voormalig afdelingshoofd IC Hans van der Hoeven en de nauwe samenwerking tussen de beide hoogleraren en hun  afdelingen is te lezen in een eerder gepubliceerd artikel.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet