Nieuws Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Maria van den Muijsenbergh

30 juni 2023

Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboudumc en Pharos, ontving op 29 juni 2023 een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls van Nijmegen. Maria van den Muijsenbergh ontving deze onderscheiding aansluitend aan haar afscheidsrede in De Vereeniging in Nijmegen.

Professor Van den Muijsenbergh startte haar loopbaan als huisarts in 1983, en richtte zich met name op kwetsbare patiëntengroepen, zoals ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden en daklozen. In 2001 werd ze docent en onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, waar ze in 2017 werd benoemd tot hoogleraar.

Onderzoek en onderwijs

Haar onderzoek en onderwijs richten zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale zorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze kwetsbare groepen, rekening houdend met de patiënt en diens vaardigheden, omstandigheden en wensen. Deze zorg beperkt zich niet tot het typisch medische domein, maar omvat alle aspecten die van belang zijn voor de gezondheid van de patiënt, zoals ook huisvesting en financiën.
Onderzoeksthema’s van Maria van den Muijsenbergh zijn bijvoorbeeld wijkgerichte eerstelijnszorg (met name in de preventie van en zorg bij chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten), palliatieve zorg, en zorg voor migranten. Zij werkt nauw samen met verschillende internationale onderzoeksinstituten op het gebied van gelijke toegang tot zorg, gezondheidsvaardigheden en zorg voor migranten. Ook werkt ze veelal samen met Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen dat ook haar leerstoel in het leven heeft geroepen.

Naast wetenschappelijke artikelen publiceert Maria van den Muijsenbergh regelmatig voor praktiserend huisartsen en zorgverleners. Als coauteur schreef ze in  2016 het leerboek Zorg voor laaggeletterden, migranten, en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk, dat recent in een tweede druk verscheen.

Maria van den Muijsenbergh maakte deel uit van het docententeam Seksespecifieke geneeskunde in het medisch onderwijscurriculum, dat in 2007 de Universitaire Onderwijsprijs won. Hierdoor is landelijk veel aandacht gekomen voor zowel seksespecifieke als multiculturele verschillen in het medisch curriculum.

Grote persoonlijke inzet

Als arts, wetenschapper en mens zet Maria van den Muijsenbergh zich in diverse maatschappelijk en wetenschappelijk toonaangevende nationale gremia in om haar persoonlijke missie uit te dragen: van het verkleinen van gezondheidsverschillen. Ze is onder meer lid van de Kwaliteitsraad van het Zorg Instituut Nederland (ZIN), lid van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie, lid van de  Gezondheidsraad, lid van de wetenschappelijke adviesraad Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM, en redactielid van het Tijdschrift voor Ethiek en Gezondheid.

Lokaal en regionaal blijkt haar grote maatschappelijke betrokkenheid uit haar inzet als huisarts bij praktijk Buitenzorg, waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor zorg. Zij is medeoprichter en drijvende kracht van Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam, die dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning helpt, onder meer om te voorkomen dat ze in de prostitutie belanden. Ook is ze bestuurslid van de stichting Studentenkerk Radboud Universiteit, bestuurslid van de Parochie de Heilige Geest Nijmegen en lid van de Raad van Advies van het Zwaartepunt 'Health' van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
Internationaal wordt haar expertise en inzet onder meer erkend door het voorzitterschap van de Executive Board van het European Forum for Primary Care EFPC en het lidmaatschap van het scientific committee van het WHO program Healthy cities.

Felicitaties

Door de uitmuntende wijze waarop professor Van den Muijsenbergh vorm geeft aan de combinatie van onderzoek, haar voortrekkersrol, haar tomeloze inzet voor patiënten en de mate waarin zij bijdraagt en bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van een gelijke persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg en het verminderen van sociaaleconomische en etnische gezondheidsachterstanden is zij een voorbeeld voor velen. 
Wij feliciteren Maria van den Muijsenbergh met haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees ook dit afscheidsinterview met Maria van den Muijsenbergh (Verb1nd #11)

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet