Nieuws ZonMw Parel voor Kees Kramers en Jelle Tichelaar

12 april 2024

Kees Kramers en Jelle Tichelaar ontvingen op 11 april 2024 een ZonMw Parel voor de ontwikkeling van een landelijke farmacotherapeutische eindtoets. Medicatieveiligheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Lange tijd leerden artsen in hun basisopleiding onvoldoende hoe je geneesmiddelen veilig voorschrijft en het effect ervan monitort. Een landelijke Farmacotherapie Eindtoets bracht daar verandering in.

 

Wie geneeskunde studeerde, werd tot voor enkele jaren geleden nooit apart getoetst op farmacotherapeutische kennis. Wie bij elk tentamen alle farmacotherapievragen oversloeg en de rest goed deed, haalde de bul zonder één punt te scoren op het voorschrijven van geneesmiddelen. Omdat elke arts medicijnen voorschrijft, moet daarop expliciet worden getoetst, vonden Kees Kramers (hoogleraar Medicatieveiligheid aan het Radboudumc) en Jelle Tichelaar (klinisch farmacoloog en universitair hoofddocent aan het Amsterdam UMC). Ze wilden een aparte, verplichte eindtoets in iedere geneeskundeopleiding. Haal je die niet, dan ook geen bul. Die toets werd in 2014 al geïntroduceerd in het Radboudumc en is sinds 2021 landelijk ingevoerd. In bijna alle medische faculteiten is slagen inmiddels een voorwaarde om door te kunnen. 

 

Uitreiking van de parel door ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis

 

Voortdurende scholing

Studenten doen de toets in het vijfde jaar, dus zodra ze zelf onder supervisie medicijnen gaan voorschrijven. Kramers: ‘Nog altijd zakt 29% de eerste keer en heeft 5% zo’n 3 pogingen nodig om te slagen. De lat ligt hoog: van de 60 vragen moeten studenten er 51 goed hebben. Ook daarna is het cruciaal dat afgestudeerde artsen en andere zorgverleners hun kennis en vaardigheden op peil houden. Een stevige, verplichte toets is mooi, maar echte medicatieveiligheid vergt voortdurende scholing én toetsing in de praktijk.’

 

Invoering eindtoets

Na de nodige voorbereidingen ontwikkelden Kramers en Tichelaar een landelijke farmacotherapeutische eindtoets. De focus ligt op veiligheid, maar ook Goed gebruik van geneesmiddelen vormt daarin een belangrijk onderdeel. Het idee is om de toets met docenten farmacotherapie uit het hele land geschikt te maken voor specifieke beroepspraktijken. Het belang van een goede toetsing van farmacotherapeutische kennis én het succes van de ontwikkeling en implementatie waren aanleiding om het projectteam een ZonMw Parel toe te kennen. Dat gebeurde op 11 april 2024 tijdens het jaarlijkse GGG-congres in Den Bosch. In haar motivatie noemt ZonMw de eindtoets ‘een unieke aanpak om medicijnen veiliger voor te schrijven’, waarbij de toets zowel artsen in opleiding als eerder opgeleide artsen bereikt. Er zijn plannen om verder op te schalen naar de medisch-specialistische vervolgopleidingen. En het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde neemt maandelijks toetsvragen op, waarmee ook ervaren artsen hun kennis kunnen toetsen.

 

Meer informatie vind je hier

Meer nieuws


Wereldwijde focus op antibioticaresistentie

24 mei 2024

Een serie artikelen in The Lancet, met onder meer Heiman Wertheim, roept op tot een daadkrachtige aanpak van antibioticaresistentie. Een voorschot voor de bijeenkomst van de VN, later dit jaar.

lees meer

Vrouwen ontwikkelen vaker milde variant ziekte van Stargardt

23 mei 2024

Bij de milde vorm van de ziekte van Stargardt, een erfelijke oogziekte, krijgen vrouwen vaker problemen met zicht dan mannen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Stéphanie Cornelis.

lees meer

Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet