29 juni 2017

Nijmegenaren voelen zich gezond. Maar het kan nog beter! In de beweging ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ wordt daar aan gewerkt. Iedereen die wil bijdragen aan een gezonde en groene stad ‘in beweging’ kan meedoen en aansluiten. Het Radboudumc doet mee. U ook?

De beweging is een initiatief van het Radboudumc, de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid. Iedereen is welkom om aan te haken – als mens, als werkgever, als werknemer, als bedrijf en als dienstverlener. Samen kunnen wij heel Nijmegen bereiken. Bij de eerste werkconferentie (die twee keer per jaar georganiseerd worden) waren al ongeveer 130 deelnemers uit verschillende onderdelen van de Nijmeegse samenleving die aan de beweging willen bijdragen. Als werkgever van ongeveer 10.000 mensen en zorgverlener van ruim 100.000 patiënten per jaar voelt en neemt het Radboudumc de verantwoordelijkheid door een gezonde leefstijl bij medewerkers, patiënten en hun naasten te bevorderen.

Meedoen of meer informatie?

Op de website van Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen vindt u meer informatie over de beweging. Wilt u meedoen? Kent u een bestaand project dat binnen de beweging past? Of heeft u een idee met een eigenaar? Meld het aan en doe mee! Mail naar: info@wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bekijk het filmpje

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer