29 juni 2017

Nijmegenaren voelen zich gezond. Maar het kan nog beter! In de beweging ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ wordt daar aan gewerkt. Iedereen die wil bijdragen aan een gezonde en groene stad ‘in beweging’ kan meedoen en aansluiten. Het Radboudumc doet mee. U ook?

De beweging is een initiatief van het Radboudumc, de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid. Iedereen is welkom om aan te haken – als mens, als werkgever, als werknemer, als bedrijf en als dienstverlener. Samen kunnen wij heel Nijmegen bereiken. Bij de eerste werkconferentie (die twee keer per jaar georganiseerd worden) waren al ongeveer 130 deelnemers uit verschillende onderdelen van de Nijmeegse samenleving die aan de beweging willen bijdragen. Als werkgever van ongeveer 10.000 mensen en zorgverlener van ruim 100.000 patiënten per jaar voelt en neemt het Radboudumc de verantwoordelijkheid door een gezonde leefstijl bij medewerkers, patiënten en hun naasten te bevorderen.

Meedoen of meer informatie?

Op de website van Wij zijn groen gezond en in beweging Nijmegen vindt u meer informatie over de beweging. Wilt u meedoen? Kent u een bestaand project dat binnen de beweging past? Of heeft u een idee met een eigenaar? Meld het aan en doe mee! Mail naar: info@wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bekijk het filmpje

Meer nieuws


Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Aangepaste verwijzing (voorstadia) huidkanker

2 juni 2020

Al jaren zien we het aantal patiënten met huidkanker of voorstadia hiervan explosief toenemen. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe. Daarom hebben Radboudumc, huisartsen en dermatologen gekeken naar de optimalisering van de dermato-oncologische zorg in de regio.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer