29 juni 2017

Het Radboudumc is gestart met het spreekuur Vroege Zwangerschap. Het spreekuur is bedoeld voor zwangere vrouwen met problemen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. De spreekuren zijn elke dinsdag- en donderdagmiddag. Er is dan een vast team van verloskundigen en gynaecologen aanwezig met gespecialiseerde kennis van verloskunde, voortplantingsgeneeskunde en gynaecologie.

Zwangere vrouwen kunnen in de eerste drie maanden van de zwangerschap problemen ervaren als bloedverlies, een verdenking van een miskraam, buikpijn of overmatig braken. De ervaring leert dat zij baat hebben bij zorg vanuit verschillende disciplines. Doordat professionals van verloskunde, voortplantingsgeneeskunde en gynaecologie tijdens het spreekuur met elkaar samenwerken, zijn zij in staat op dat moment geïntegreerde zorg te leveren, zonder de patiënt steeds te hoeven doorverwijzen. Vrouwen die regelmatig terugkomen voor controle, treffen bovendien vaste gezichten aan in het team van specialisten. 

Verwijzen

Bij uw doorverwijzing in Zorgdomein kunt u als notitie aangeven dat u uw patiënt aanmeldt voor het spreekuur Vroege Zwangerschap. Uw patiënt kan vervolgens zonder wachttijd terecht op de eerstvolgende dinsdag- of donderdagmiddag. Moet een patiënt met spoed gezien worden, bijvoorbeeld bij ernstig bloedverlies, ernstige pijn of vermoeden op een EUG? Verwijs dan door naar de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde. Deze vrouwen worden dezelfde dag nog gezien door de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog (in opleiding).

Toekomstige uitbreiding

In de nabije toekomst worden de spreekuren uitgebreid naar andere middagen. Ook is het de bedoeling dat vrouwen met herhaalde miskramen in de toekomst voor diagnostiek en counseling terecht kunnen op deze spreekuren.

Meer informatie

Uiteraard blijven wij u informeren over ontwikkelingen rondom de spreekuren. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met verloskundige Marianne Peeters: Marianne.Peeters@Radboudumc.nl.

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer