29 juni 2017

Het Radboudumc is gestart met het spreekuur Vroege Zwangerschap. Het spreekuur is bedoeld voor zwangere vrouwen met problemen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. De spreekuren zijn elke dinsdag- en donderdagmiddag. Er is dan een vast team van verloskundigen en gynaecologen aanwezig met gespecialiseerde kennis van verloskunde, voortplantingsgeneeskunde en gynaecologie.

Zwangere vrouwen kunnen in de eerste drie maanden van de zwangerschap problemen ervaren als bloedverlies, een verdenking van een miskraam, buikpijn of overmatig braken. De ervaring leert dat zij baat hebben bij zorg vanuit verschillende disciplines. Doordat professionals van verloskunde, voortplantingsgeneeskunde en gynaecologie tijdens het spreekuur met elkaar samenwerken, zijn zij in staat op dat moment geïntegreerde zorg te leveren, zonder de patiënt steeds te hoeven doorverwijzen. Vrouwen die regelmatig terugkomen voor controle, treffen bovendien vaste gezichten aan in het team van specialisten. 

Verwijzen

Bij uw doorverwijzing in Zorgdomein kunt u als notitie aangeven dat u uw patiënt aanmeldt voor het spreekuur Vroege Zwangerschap. Uw patiënt kan vervolgens zonder wachttijd terecht op de eerstvolgende dinsdag- of donderdagmiddag. Moet een patiënt met spoed gezien worden, bijvoorbeeld bij ernstig bloedverlies, ernstige pijn of vermoeden op een EUG? Verwijs dan door naar de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde. Deze vrouwen worden dezelfde dag nog gezien door de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog (in opleiding).

Toekomstige uitbreiding

In de nabije toekomst worden de spreekuren uitgebreid naar andere middagen. Ook is het de bedoeling dat vrouwen met herhaalde miskramen in de toekomst voor diagnostiek en counseling terecht kunnen op deze spreekuren.

Meer informatie

Uiteraard blijven wij u informeren over ontwikkelingen rondom de spreekuren. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met verloskundige Marianne Peeters: Marianne.Peeters@Radboudumc.nl.

Meer nieuws


Wijziging zorgaanbod Reumatologie

20 december 2018

Het Radboudumc is de meest geschikte plek voor reumapatiënten die multidisciplinaire zorg nodig hebben en voor reumapatiënten die moeten worden opgenomen. Daar willen we nog meer op focussen. Daarom stoppen we met monodisciplinaire poliklinische zorg.

lees meer

Verpleegafdelingen verhuizen

18 december 2018

De komende weken verhuizen we enkele verpleegafdelingen. Houd u er rekening mee dat deze afdelingen op de dag van de verhuizing minder goed bereikbaar zijn? Ook de contactgegevens van de afdelingen veranderen.

lees meer

Nijmeegse Netwerkdag op weg naar blended care in netwerken

5 november 2018

Ruim 100 specialisten en huisartsen uit de regio ontmoetten elkaar op 23 oktober op de Nijmeegse Netwerkdag. Naast elkaar leren kennen, werd vooral antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we digitale middelen inzetten om onderlinge communicatie en daarmee samenwerking te verbeteren?

lees meer

Neurologische spoedpatiënt eerder naar huis

11 oktober 2018

Patiënten met licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en patiënten met een licht herseninfarct worden vanuit onze Spoedeisende Hulp óf opgenomen óf ze gaan naar huis. Een groter deel van deze neurologische spoedpatiënten gaat nu vanaf de SEH naar huis.

lees meer

Nieuwe e-learning gendersensitieve zorg

28 augustus 2018

In de nieuwe e-learning 'Gendersensitieve zorg' leert u over het verschil in biologie, socialisatie en leefomstandigheden van mannen en vrouwen in relatie tot (de presentatie van) hun gezondheidsklachten.

lees meer

Beperkte verwijzing mogelijk voor vrouwenspreekuur Cardiologie

28 augustus 2018

Door de grote toeloop van patiënten is de wachttijd voor het spreekuur voor vrouwen met specifieke hartklachten opgelopen tot ruim een jaar. Dat is voor onze patiënten en onszelf te lang. Om deze wachttijd te verlagen, is ervoor gekozen om niet meer alle patiënten te zien.

lees meer