16 december 2019


In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

Op avgartsportaal.nl vind je als arts voor mensen met een verstandelijke beperking allerlei informatie over én tools voor de zorg aan deze mensen. Ook huisartsen die veel patiënten met een verstandelijke beperking zien, kunnen hier makkelijk hun weg vinden in de beschikbare medische informatie voor deze mensen.

2%

Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking heeft een verstandelijke beperking. In de huisartsenpraktijken in de regio Rijk van Nijmegen ligt dit nog iets hoger: ongeveer 3-3,5% van de patiënten is verstandelijk beperkt. ‘Een huisartspraktijk heeft ongeveer 2.000 patiënten, dan zijn er gemiddeld zo’n 40 mensen die een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking hebben’, vertelt Pim Keurlings, huisarts/docent bij het Radboudumc en initiator van het portaal. ‘Via het portaal hebben huisartsen snel de beschikking over allerlei informatie over deze patiënten. Bijvoorbeeld over specifieke syndromen, over medicatie, over actuele richtlijnen, enzovoorts.’

Brandbrief

Eind september was in het nieuws dat duizenden mensen met een beperking geen huisarts hebben of hun huisartszorg dreigen kwijt te raken. Overkoepelende organisaties stuurden een brandbrief aan minister De Jonge. Daarnaast voelen huisartsen zich niet altijd genoeg toegerust om zorg te bieden aan verstandelijk beperkte patiënten. Pim: ‘Voor hen biedt het AVG-arts portaal dus uitkomst om alsnog op een snelle manier de juiste informatie te vinden.’

Informatie beschikbaar gesteld

De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc (gecoördineerd door AVG-arts Mathilde Mastebroek). Het AVG-portaal is onderdeel van artsportaal.nl waar ook al informatie te vinden is over huisartsenzorg, ouderenzorg en voor praktijkondersteuners. Twee derde van de huisartsen maakt al gebruik van het huisartsenportaal op artsportaal.nl. Het portaal is in november gelanceerd op het Nederlandse huisartsencongres in Maastricht.

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer