16 december 2019


In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

Op avgartsportaal.nl vind je als arts voor mensen met een verstandelijke beperking allerlei informatie over én tools voor de zorg aan deze mensen. Ook huisartsen die veel patiënten met een verstandelijke beperking zien, kunnen hier makkelijk hun weg vinden in de beschikbare medische informatie voor deze mensen.

2%

Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking heeft een verstandelijke beperking. In de huisartsenpraktijken in de regio Rijk van Nijmegen ligt dit nog iets hoger: ongeveer 3-3,5% van de patiënten is verstandelijk beperkt. ‘Een huisartspraktijk heeft ongeveer 2.000 patiënten, dan zijn er gemiddeld zo’n 40 mensen die een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking hebben’, vertelt Pim Keurlings, huisarts/docent bij het Radboudumc en initiator van het portaal. ‘Via het portaal hebben huisartsen snel de beschikking over allerlei informatie over deze patiënten. Bijvoorbeeld over specifieke syndromen, over medicatie, over actuele richtlijnen, enzovoorts.’

Brandbrief

Eind september was in het nieuws dat duizenden mensen met een beperking geen huisarts hebben of hun huisartszorg dreigen kwijt te raken. Overkoepelende organisaties stuurden een brandbrief aan minister De Jonge. Daarnaast voelen huisartsen zich niet altijd genoeg toegerust om zorg te bieden aan verstandelijk beperkte patiënten. Pim: ‘Voor hen biedt het AVG-arts portaal dus uitkomst om alsnog op een snelle manier de juiste informatie te vinden.’

Informatie beschikbaar gesteld

De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc (gecoördineerd door AVG-arts Mathilde Mastebroek). Het AVG-portaal is onderdeel van artsportaal.nl waar ook al informatie te vinden is over huisartsenzorg, ouderenzorg en voor praktijkondersteuners. Twee derde van de huisartsen maakt al gebruik van het huisartsenportaal op artsportaal.nl. Het portaal is in november gelanceerd op het Nederlandse huisartsencongres in Maastricht.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer