29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om  te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.
 
Door de inzage in de patiëntendossiers van het Radboudumc kunnen de specialisten ouderengenesekunde zich beter voorbereiden op een goede overdracht, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Uiteraard krijgen zij alléén toegang als de patiënt daar zelf toestemming voor geeft.

Wat is mijnRadboudpatiënten?

MijnRadboudpatiënten is een online toepassing (webapplicatie), waarmee onze zorgpartners inzage krijgen in het dossier van hun patiënten die in het Radboudumc zorg krijgen. Vele huisartsen maken hier al gebruik van. Nu dus ook de specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum. Zij krijgen de leesrechten in het dossier via mijnRadboudpatiënten. Ze lezen mee in brieven en diagnostische uitslagen en kunnen zich hierdoor een goed beeld vormen van de patiënt. De verwachting is dat door deze manier van samenwerken de patiëntoverdracht beter kan worden voorbereid. Daarnaast kan zo onnodige dubbele diagnostiek worden voorkomen.

Meer instellingen

De openstelling van mijnRadboudpatiënten aan de specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum is een pilot waarbij ongeveer 150 patiënten per jaar betrokken zijn. We evalueren of deze vorm van samenwerking meerwaarde heeft, zeker voor de patiënt. Mocht hieruit blijken dat het inderdaad meerwaarde heeft, dan zullen we mijnRadboudpatiënten beschikbaar stellen aan specialisten ouderengeneeskunde uit de regio.

Ook aanmelden voor mijnRadboudpatiënten?

Bent u huisarts en wilt u ook toegang tot mijnRadboudpatiënten? Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website.
 

Meer nieuws


Aangepaste verwijzing Corona-nazorgpoli

17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

lees meer

Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer