29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om  te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.
 
Door de inzage in de patiëntendossiers van het Radboudumc kunnen de specialisten ouderengenesekunde zich beter voorbereiden op een goede overdracht, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Uiteraard krijgen zij alléén toegang als de patiënt daar zelf toestemming voor geeft.

Wat is mijnRadboudpatiënten?

MijnRadboudpatiënten is een online toepassing (webapplicatie), waarmee onze zorgpartners inzage krijgen in het dossier van hun patiënten die in het Radboudumc zorg krijgen. Vele huisartsen maken hier al gebruik van. Nu dus ook de specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum. Zij krijgen de leesrechten in het dossier via mijnRadboudpatiënten. Ze lezen mee in brieven en diagnostische uitslagen en kunnen zich hierdoor een goed beeld vormen van de patiënt. De verwachting is dat door deze manier van samenwerken de patiëntoverdracht beter kan worden voorbereid. Daarnaast kan zo onnodige dubbele diagnostiek worden voorkomen.

Meer instellingen

De openstelling van mijnRadboudpatiënten aan de specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum is een pilot waarbij ongeveer 150 patiënten per jaar betrokken zijn. We evalueren of deze vorm van samenwerking meerwaarde heeft, zeker voor de patiënt. Mocht hieruit blijken dat het inderdaad meerwaarde heeft, dan zullen we mijnRadboudpatiënten beschikbaar stellen aan specialisten ouderengeneeskunde uit de regio.

Ook aanmelden voor mijnRadboudpatiënten?

Bent u huisarts en wilt u ook toegang tot mijnRadboudpatiënten? Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website.
 

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer