29 oktober 2019 Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiƫnten met QVS. Er is nu ook specifiek informatie voor kinderen opgenomen in de richtlijn. Ook is de online publieksinformatie vanuit het RIVM geactualiseerd.
 
Het Q-koorts Expertisecentrum en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc waren betrokken bij de herziening van de richtlijn. Jeannine Hautvast, onderzoeker en arts Maatschappij en Gezondheid van de Academische werkplaats AMPHI: “De Q-koorts uitbraak in Nederland was in 2010 wel onder controle, maar sommige patiĆ«nten ervaren tot 10 jaar nadien nog steeds klachten en beperkingen. Hiervoor wordt aandacht gevraagd in de richtlijn.”

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer

Gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker

4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

lees meer