29 oktober 2019 Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiƫnten met QVS. Er is nu ook specifiek informatie voor kinderen opgenomen in de richtlijn. Ook is de online publieksinformatie vanuit het RIVM geactualiseerd.
 
Het Q-koorts Expertisecentrum en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc waren betrokken bij de herziening van de richtlijn. Jeannine Hautvast, onderzoeker en arts Maatschappij en Gezondheid van de Academische werkplaats AMPHI: “De Q-koorts uitbraak in Nederland was in 2010 wel onder controle, maar sommige patiĆ«nten ervaren tot 10 jaar nadien nog steeds klachten en beperkingen. Hiervoor wordt aandacht gevraagd in de richtlijn.”

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer