4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. De vraag is of zij (kostenefficiënt en doelmatig) in de eerste lijn kunnen blijven zonder een ziekenhuisopname bij de cardioloog. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

De ARTICA-studie wordt gedaan door de afdeling Cardiologie van het Radboudumc en in samenwerking met de cardiologen van het CWZ en de ambulancedienst RAV Gelderland-Zuid. Bij de beoordeling van de patiënten uit de doelgroep, maakt het ambulancepersoneel gebruik van een reeds gevalideerde beslisboom: de HEART-score. De HEART-score staat voor History (anamnese), ECG, Age, Risk factors en Troponine. Voor elk onderdeel scoort een patiënt 0-2 punten. Het ambulancepersoneel is getraind om de score op de juiste manier te bepalen. Patiënten met een HEART-score ≤ 3 punten hebben <1% kans op een ACS. Patiënten die willen meedoen aan de studie én informed consent tekenen, trekken een lootje (randomisatie). Die loting bepaalt of de patiënt naar het ziekenhuis wordt gebracht (de standaard procedure) óf op locatie door ambulancepersoneel wordt geprikt op de hartspecifieke marker troponine. In het laatste geval, zal bij een goede uitslag de patiënt worden verwezen naar de eigen huisarts of huisartsenpost in ANW-uren.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

Mogelijk raakt u bij de studie betrokken omdat een patiënt uit uw praktijk met pijn op de borst een beroep doet op de ambulancedienst. Als u op dat moment bij uw patiënt bent, kunt u de vraag van de ambulancemedewerkers verwachten of zij de patiënt mogen vragen aan de studie mee te doen. Had u voor de komst van ambulance al overleg gehad met de cardioloog en afgesproken dat de patiënt naar het ziekenhuis moet, dan wordt de patiënt uiteraard niet om medewerking gevraagd maar gewoon naar het ziekenhuis gebracht. In alle overige gevallen vragen wij de patiënt, met uw goedvinden, om aan de studie mee te doen.
 
Ook kan het zijn dat een patiënt die in de studie zit naar u wordt verwezen voor aanvullende beoordeling. U beoordeelt en behandelt de klachten van de patiënt zoals u altijd gewend bent. Als u vindt dat de patiënt alsnog verwezen moet worden naar een cardioloog, dan kan dat natuurlijk altijd. Geeft u bij de verwijzing dan aan dat het om een ARTICA-patiënt gaat?
 
Aan het onderzoek zelf heeft u geen werk. Ambulancepersoneel en onderzoekers zorgen voor informed consent, registratie, inclusie, follow-up etc.

Doorkijkje naar de toekomst

Op langere termijn is het denkbaar dat deze vorm van diagnostiek (met de HEART-score en de hartspecifieke marker troponine) ook voor huisartsen beschikbaar komt. Dat zou een mooie stap zijn in de ontwikkeling waaraan we met alle ketenpartners in de regio werken om patiënten dichtbij huis te behandelen waar dat kan, in het ziekenhuis wanneer dat moet: kostenefficiënt, doelmatig en uiteraard veilig voor de patiënt.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de studie? Neem dan contact op met hoofdonderzoeker Cyril Camaro, interventiecardioloog Radboudumc of arts-onderzoeker Joris Aarts via: 024-3616785 of articastudie.cardio@radboudumc.nl.

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer