4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. De vraag is of zij (kostenefficiënt en doelmatig) in de eerste lijn kunnen blijven zonder een ziekenhuisopname bij de cardioloog. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

De ARTICA-studie wordt gedaan door de afdeling Cardiologie van het Radboudumc en in samenwerking met de cardiologen van het CWZ en de ambulancedienst RAV Gelderland-Zuid. Bij de beoordeling van de patiënten uit de doelgroep, maakt het ambulancepersoneel gebruik van een reeds gevalideerde beslisboom: de HEART-score. De HEART-score staat voor History (anamnese), ECG, Age, Risk factors en Troponine. Voor elk onderdeel scoort een patiënt 0-2 punten. Het ambulancepersoneel is getraind om de score op de juiste manier te bepalen. Patiënten met een HEART-score ≤ 3 punten hebben <1% kans op een ACS. Patiënten die willen meedoen aan de studie én informed consent tekenen, trekken een lootje (randomisatie). Die loting bepaalt of de patiënt naar het ziekenhuis wordt gebracht (de standaard procedure) óf op locatie door ambulancepersoneel wordt geprikt op de hartspecifieke marker troponine. In het laatste geval, zal bij een goede uitslag de patiënt worden verwezen naar de eigen huisarts of huisartsenpost in ANW-uren.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

Mogelijk raakt u bij de studie betrokken omdat een patiënt uit uw praktijk met pijn op de borst een beroep doet op de ambulancedienst. Als u op dat moment bij uw patiënt bent, kunt u de vraag van de ambulancemedewerkers verwachten of zij de patiënt mogen vragen aan de studie mee te doen. Had u voor de komst van ambulance al overleg gehad met de cardioloog en afgesproken dat de patiënt naar het ziekenhuis moet, dan wordt de patiënt uiteraard niet om medewerking gevraagd maar gewoon naar het ziekenhuis gebracht. In alle overige gevallen vragen wij de patiënt, met uw goedvinden, om aan de studie mee te doen.
 
Ook kan het zijn dat een patiënt die in de studie zit naar u wordt verwezen voor aanvullende beoordeling. U beoordeelt en behandelt de klachten van de patiënt zoals u altijd gewend bent. Als u vindt dat de patiënt alsnog verwezen moet worden naar een cardioloog, dan kan dat natuurlijk altijd. Geeft u bij de verwijzing dan aan dat het om een ARTICA-patiënt gaat?
 
Aan het onderzoek zelf heeft u geen werk. Ambulancepersoneel en onderzoekers zorgen voor informed consent, registratie, inclusie, follow-up etc.

Doorkijkje naar de toekomst

Op langere termijn is het denkbaar dat deze vorm van diagnostiek (met de HEART-score en de hartspecifieke marker troponine) ook voor huisartsen beschikbaar komt. Dat zou een mooie stap zijn in de ontwikkeling waaraan we met alle ketenpartners in de regio werken om patiënten dichtbij huis te behandelen waar dat kan, in het ziekenhuis wanneer dat moet: kostenefficiënt, doelmatig en uiteraard veilig voor de patiënt.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de studie? Neem dan contact op met hoofdonderzoeker Cyril Camaro, interventiecardioloog Radboudumc of arts-onderzoeker Joris Aarts via: 024-3616785 of articastudie.cardio@radboudumc.nl.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet