4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. De vraag is of zij (kostenefficiënt en doelmatig) in de eerste lijn kunnen blijven zonder een ziekenhuisopname bij de cardioloog. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

De ARTICA-studie wordt gedaan door de afdeling Cardiologie van het Radboudumc en in samenwerking met de cardiologen van het CWZ en de ambulancedienst RAV Gelderland-Zuid. Bij de beoordeling van de patiënten uit de doelgroep, maakt het ambulancepersoneel gebruik van een reeds gevalideerde beslisboom: de HEART-score. De HEART-score staat voor History (anamnese), ECG, Age, Risk factors en Troponine. Voor elk onderdeel scoort een patiënt 0-2 punten. Het ambulancepersoneel is getraind om de score op de juiste manier te bepalen. Patiënten met een HEART-score ≤ 3 punten hebben <1% kans op een ACS. Patiënten die willen meedoen aan de studie én informed consent tekenen, trekken een lootje (randomisatie). Die loting bepaalt of de patiënt naar het ziekenhuis wordt gebracht (de standaard procedure) óf op locatie door ambulancepersoneel wordt geprikt op de hartspecifieke marker troponine. In het laatste geval, zal bij een goede uitslag de patiënt worden verwezen naar de eigen huisarts of huisartsenpost in ANW-uren.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

Mogelijk raakt u bij de studie betrokken omdat een patiënt uit uw praktijk met pijn op de borst een beroep doet op de ambulancedienst. Als u op dat moment bij uw patiënt bent, kunt u de vraag van de ambulancemedewerkers verwachten of zij de patiënt mogen vragen aan de studie mee te doen. Had u voor de komst van ambulance al overleg gehad met de cardioloog en afgesproken dat de patiënt naar het ziekenhuis moet, dan wordt de patiënt uiteraard niet om medewerking gevraagd maar gewoon naar het ziekenhuis gebracht. In alle overige gevallen vragen wij de patiënt, met uw goedvinden, om aan de studie mee te doen.
 
Ook kan het zijn dat een patiënt die in de studie zit naar u wordt verwezen voor aanvullende beoordeling. U beoordeelt en behandelt de klachten van de patiënt zoals u altijd gewend bent. Als u vindt dat de patiënt alsnog verwezen moet worden naar een cardioloog, dan kan dat natuurlijk altijd. Geeft u bij de verwijzing dan aan dat het om een ARTICA-patiënt gaat?
 
Aan het onderzoek zelf heeft u geen werk. Ambulancepersoneel en onderzoekers zorgen voor informed consent, registratie, inclusie, follow-up etc.

Doorkijkje naar de toekomst

Op langere termijn is het denkbaar dat deze vorm van diagnostiek (met de HEART-score en de hartspecifieke marker troponine) ook voor huisartsen beschikbaar komt. Dat zou een mooie stap zijn in de ontwikkeling waaraan we met alle ketenpartners in de regio werken om patiënten dichtbij huis te behandelen waar dat kan, in het ziekenhuis wanneer dat moet: kostenefficiënt, doelmatig en uiteraard veilig voor de patiënt.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de studie? Neem dan contact op met hoofdonderzoeker Cyril Camaro, interventiecardioloog Radboudumc of arts-onderzoeker Joris Aarts via: 024-3616785 of articastudie.cardio@radboudumc.nl.

Meer nieuws


Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer

Gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker

4 juli 2019

In april is onze polikliniek Medische Oncologie gestart met een nieuwe werkwijze in gezamenlijk besluitvorming. Hier gaat u, als huisarts, mogelijk ook iets van merken. Omdat het hierbij vooral gaat over de context van de patiënt, is nauwe afstemming met en betrokkenheid van u onmisbaar.

lees meer

Depressie Connect: een nieuwe online community rondom depressie

21 juni 2019

Hoe kunnen kennis en ervaring van mensen die een depressie hebben gehad het beste ingezet worden voor anderen? ‘Depressie Connect’, een nieuwe online community, helpt hierbij. Je kunt je vanaf vandaag aanmelden.

lees meer

Afweercellen herinneren zich een hoog cholesterolgehalte Na verlaging cholesterol blijven afweercellen toch overactief

14 juni 2019

Zelfs als statines een te hoog cholesterol bij patiënten hebben verlaagd, is de kans op hart- en vaatziekten nog altijd verhoogd. Bepaalde afweercellen dragen daar mogelijk aan bij. Hun geheugen is de boosdoener, zo schrijven ze in Cell Metabolism.

lees meer

Seksueel geweld bij mannen

4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg. Bekijk hier de verwijsmogelijkheden.

lees meer

Hiv voorkomen met PrEP

4 april 2019

Verpleegkundig specialist Karin Grintjes van ons hiv-behandelcentrum vertelt over PrEP en wijst op de hiv-indicatoren.

lees meer