4 april 2019

Op 1 maart startte de ARTICA-studie naar patiënten met pijn op de borst die vooraf een laag risico hebben op een acuut coronair syndroom. De vraag is of zij (kostenefficiënt en doelmatig) in de eerste lijn kunnen blijven zonder een ziekenhuisopname bij de cardioloog. Mogelijk raakt u bij deze studie betrokken.

De ARTICA-studie wordt gedaan door de afdeling Cardiologie van het Radboudumc en in samenwerking met de cardiologen van het CWZ en de ambulancedienst RAV Gelderland-Zuid. Bij de beoordeling van de patiënten uit de doelgroep, maakt het ambulancepersoneel gebruik van een reeds gevalideerde beslisboom: de HEART-score. De HEART-score staat voor History (anamnese), ECG, Age, Risk factors en Troponine. Voor elk onderdeel scoort een patiënt 0-2 punten. Het ambulancepersoneel is getraind om de score op de juiste manier te bepalen. Patiënten met een HEART-score ≤ 3 punten hebben <1% kans op een ACS. Patiënten die willen meedoen aan de studie én informed consent tekenen, trekken een lootje (randomisatie). Die loting bepaalt of de patiënt naar het ziekenhuis wordt gebracht (de standaard procedure) óf op locatie door ambulancepersoneel wordt geprikt op de hartspecifieke marker troponine. In het laatste geval, zal bij een goede uitslag de patiënt worden verwezen naar de eigen huisarts of huisartsenpost in ANW-uren.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

Mogelijk raakt u bij de studie betrokken omdat een patiënt uit uw praktijk met pijn op de borst een beroep doet op de ambulancedienst. Als u op dat moment bij uw patiënt bent, kunt u de vraag van de ambulancemedewerkers verwachten of zij de patiënt mogen vragen aan de studie mee te doen. Had u voor de komst van ambulance al overleg gehad met de cardioloog en afgesproken dat de patiënt naar het ziekenhuis moet, dan wordt de patiënt uiteraard niet om medewerking gevraagd maar gewoon naar het ziekenhuis gebracht. In alle overige gevallen vragen wij de patiënt, met uw goedvinden, om aan de studie mee te doen.
 
Ook kan het zijn dat een patiënt die in de studie zit naar u wordt verwezen voor aanvullende beoordeling. U beoordeelt en behandelt de klachten van de patiënt zoals u altijd gewend bent. Als u vindt dat de patiënt alsnog verwezen moet worden naar een cardioloog, dan kan dat natuurlijk altijd. Geeft u bij de verwijzing dan aan dat het om een ARTICA-patiënt gaat?
 
Aan het onderzoek zelf heeft u geen werk. Ambulancepersoneel en onderzoekers zorgen voor informed consent, registratie, inclusie, follow-up etc.

Doorkijkje naar de toekomst

Op langere termijn is het denkbaar dat deze vorm van diagnostiek (met de HEART-score en de hartspecifieke marker troponine) ook voor huisartsen beschikbaar komt. Dat zou een mooie stap zijn in de ontwikkeling waaraan we met alle ketenpartners in de regio werken om patiënten dichtbij huis te behandelen waar dat kan, in het ziekenhuis wanneer dat moet: kostenefficiënt, doelmatig en uiteraard veilig voor de patiënt.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de studie? Neem dan contact op met hoofdonderzoeker Cyril Camaro, interventiecardioloog Radboudumc of arts-onderzoeker Joris Aarts via: 024-3616785 of articastudie.cardio@radboudumc.nl.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer