29 oktober 2019 Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Vaak gaat het thuis of op school niet goed. Het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis brengt daarom beter in beeld welke zorg thuis nodig is en stelt vervolgens één team samen met zorgverleners uit verschillende organisaties, de huisarts of bijvoorbeeld school. Samen helpen zij kind en gezin thuis verder. 
 
Klinisch psycholoog Chris Verhaak: “Een chronische aandoening vraagt vaak veel van een kind en het gezin. De ziekte en bijbehorende behandelingen moeten worden ingepast in het dagelijks leven en het kind moet zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar bij een kwart van de gezinnen lukt dat niet door emotionele, sociale of praktische omstandigheden. Het gevolg is dat het kind langer ziek blijft en problemen ondervindt op school en thuis.” Ook het gezin kan onder druk komen te staan door de belasting van ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Het kind en het gezin hebben dan extra psychosociale ondersteuning nodig zodat zij beter om kunnen gaan met de ziekte, de behandeling en het functioneren thuis en op school. 

Wat doet het TRANSIT-team?

Chris: “Helaas wordt de behoefte aan deze psychosociale ondersteuning op dit moment nog onvoldoende gesignaleerd. Met het TRANSIT-team willen we daar wat aan doen. Sinds dit jaar werken verschillende zorgverleners en organisaties samen aan geïntegreerde zorg afgestemd op de behoeften van deze kinderen en de gezinnen, in of zo dicht mogelijk bij huis.” Dit doet het team door:
  • Verbeteren signalering psychosociale zorgbehoefte:
    • vroegtijdig screenen op psychosociale risico’s
    • actief uitvragen van behoeften van kind en gezin tijdens contactmomenten
  • Het introduceren van een integraal zorgplan waarin kind en gezin kunnen zien wie er betrokken zijn bij de zorg.
  • Delen van kennis op het gebied van psychosociale impact van chronische aandoeningen met kinderen, hun ouders, huisartsen, medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners.
  • Het gebruik van een digitale omgeving om de afstemming binnen het zorgteam (inclusief kind en ouders) te faciliteren.
De TRANSIT-aanpak richt zich in eerste instantie op kinderen die behandeld worden in het Amalia kinderziekenhuis.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het werk van het TRANSIT-team maar ook over de zorg voor deze kinderen en hun gezinnen. Werkt u in de kindzorg? Dan bent u ook van harte welkom op de werkconferentie Somatiek en Jeugdhulp, op 11 november.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer