29 oktober 2019 Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Vaak gaat het thuis of op school niet goed. Het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis brengt daarom beter in beeld welke zorg thuis nodig is en stelt vervolgens één team samen met zorgverleners uit verschillende organisaties, de huisarts of bijvoorbeeld school. Samen helpen zij kind en gezin thuis verder. 
 
Klinisch psycholoog Chris Verhaak: “Een chronische aandoening vraagt vaak veel van een kind en het gezin. De ziekte en bijbehorende behandelingen moeten worden ingepast in het dagelijks leven en het kind moet zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar bij een kwart van de gezinnen lukt dat niet door emotionele, sociale of praktische omstandigheden. Het gevolg is dat het kind langer ziek blijft en problemen ondervindt op school en thuis.” Ook het gezin kan onder druk komen te staan door de belasting van ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Het kind en het gezin hebben dan extra psychosociale ondersteuning nodig zodat zij beter om kunnen gaan met de ziekte, de behandeling en het functioneren thuis en op school. 

Wat doet het TRANSIT-team?

Chris: “Helaas wordt de behoefte aan deze psychosociale ondersteuning op dit moment nog onvoldoende gesignaleerd. Met het TRANSIT-team willen we daar wat aan doen. Sinds dit jaar werken verschillende zorgverleners en organisaties samen aan geïntegreerde zorg afgestemd op de behoeften van deze kinderen en de gezinnen, in of zo dicht mogelijk bij huis.” Dit doet het team door:
  • Verbeteren signalering psychosociale zorgbehoefte:
    • vroegtijdig screenen op psychosociale risico’s
    • actief uitvragen van behoeften van kind en gezin tijdens contactmomenten
  • Het introduceren van een integraal zorgplan waarin kind en gezin kunnen zien wie er betrokken zijn bij de zorg.
  • Delen van kennis op het gebied van psychosociale impact van chronische aandoeningen met kinderen, hun ouders, huisartsen, medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners.
  • Het gebruik van een digitale omgeving om de afstemming binnen het zorgteam (inclusief kind en ouders) te faciliteren.
De TRANSIT-aanpak richt zich in eerste instantie op kinderen die behandeld worden in het Amalia kinderziekenhuis.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het werk van het TRANSIT-team maar ook over de zorg voor deze kinderen en hun gezinnen. Werkt u in de kindzorg? Dan bent u ook van harte welkom op de werkconferentie Somatiek en Jeugdhulp, op 11 november.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet