29 oktober 2019 Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Vaak gaat het thuis of op school niet goed. Het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis brengt daarom beter in beeld welke zorg thuis nodig is en stelt vervolgens één team samen met zorgverleners uit verschillende organisaties, de huisarts of bijvoorbeeld school. Samen helpen zij kind en gezin thuis verder. 
 
Klinisch psycholoog Chris Verhaak: “Een chronische aandoening vraagt vaak veel van een kind en het gezin. De ziekte en bijbehorende behandelingen moeten worden ingepast in het dagelijks leven en het kind moet zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar bij een kwart van de gezinnen lukt dat niet door emotionele, sociale of praktische omstandigheden. Het gevolg is dat het kind langer ziek blijft en problemen ondervindt op school en thuis.” Ook het gezin kan onder druk komen te staan door de belasting van ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Het kind en het gezin hebben dan extra psychosociale ondersteuning nodig zodat zij beter om kunnen gaan met de ziekte, de behandeling en het functioneren thuis en op school. 

Wat doet het TRANSIT-team?

Chris: “Helaas wordt de behoefte aan deze psychosociale ondersteuning op dit moment nog onvoldoende gesignaleerd. Met het TRANSIT-team willen we daar wat aan doen. Sinds dit jaar werken verschillende zorgverleners en organisaties samen aan geïntegreerde zorg afgestemd op de behoeften van deze kinderen en de gezinnen, in of zo dicht mogelijk bij huis.” Dit doet het team door:
  • Verbeteren signalering psychosociale zorgbehoefte:
    • vroegtijdig screenen op psychosociale risico’s
    • actief uitvragen van behoeften van kind en gezin tijdens contactmomenten
  • Het introduceren van een integraal zorgplan waarin kind en gezin kunnen zien wie er betrokken zijn bij de zorg.
  • Delen van kennis op het gebied van psychosociale impact van chronische aandoeningen met kinderen, hun ouders, huisartsen, medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners.
  • Het gebruik van een digitale omgeving om de afstemming binnen het zorgteam (inclusief kind en ouders) te faciliteren.
De TRANSIT-aanpak richt zich in eerste instantie op kinderen die behandeld worden in het Amalia kinderziekenhuis.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het werk van het TRANSIT-team maar ook over de zorg voor deze kinderen en hun gezinnen. Werkt u in de kindzorg? Dan bent u ook van harte welkom op de werkconferentie Somatiek en Jeugdhulp, op 11 november.

Meer nieuws


Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer

AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer