16 december 2019
Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. In onze regio kan de patiënt dan terecht bij vele goede partijen in zorg en welzijn. Maar welke precies? Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte een aantal partijen, waaronder het Radboudumc, het transmuraal netwerk ZINNET op.
 
Wim Smeets, hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat: “Ik zie dat er te weinig verbinding is tussen verschillende niveaus van zorg en aandacht voor welzijn van mensen in de regio. Professionals in de eerste lijn kennen de betaalde en onbetaalde deskundigen op gebied van zingeving en levensvragen niet goed genoeg en verwijzen daardoor nauwelijks door. Datzelfde geldt ook omgekeerd: vanuit het ziekenhuis wordt weinig doorverwezen naar de eerste lijn als het gaat om aandacht voor zingeving en levensvragen. Heel wezenlijke vragen, die individuele antwoorden verdienen om mensen verder helpen. Daarom hebben we het transmuraal netwerk ZINNET opgericht.”

Wat doet ZINNET?

Door ZINNET krijgen patiënten en cliënten in de regio Nijmegen en het Land van Cuijk snel en laagdrempelig de zorg en hulp op het gebied van zingeving en levensvragen die ze verdienen. Het gaat dan om patiënten die bijvoorbeeld worstelen met de plek van hun chronische ziekte in hun leven. Zo is er bijzondere aandacht voor dialyse-patiënten, patiënten met een spierziekte, endocrinologische of neurologische aandoening. Of patiënten die zich in hun laatste levensfase bevinden en onrustig zijn door onbeantwoorde vragen over hun leven en dat van hun naasten. In het netwerk werken samen: Raad van Kerken Nijmegen en Omstreken en de Commissie Moskeebesturen Nijmegen, Centrum Ontmoeting in Levensvragen (Sterker) en Sociom Land van Cuijk, CWZ (Afdeling Geestelijke Verzorging en Ethiek) en Radboudumc (Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat). Samen verbeteren zij de zorg en samenwerking op het gebied van zingeving en levensvragen. Wim maakt het concreet: “Via ZINNET kan een patiënt, of de huisarts of andere zorgverlener námens de patiënt, de juiste geestelijk verzorger of andere hulpverlener vinden. Ze hoeven dus niet zelf te zoeken in een kluwen van organisaties. We werken aan een website waar patiënten en zorgprofessionals alles goed kunnen vinden. Voor die tijd bent u van harte welkom om contact op te nemen met mij, dan zoeken we samen de juiste hulp voor uw patiënt.” Wim Smeets is bereikbaar via: info@zinnet.nl of (024) 361 33 20.
 
Wilt u als hulpverlener aan de slag binnen ZINNET? Neem ook dan contact op met Wim Smeets om te overleggen over de mogelijkheden.

Meer nieuws


AVG-arts portaal over zorg aan verstandelijk beperkte patiënten

16 december 2019

In november is avgartsportaal.nl online gegaan: een zoekmachine en kennisbank met allerlei informatie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De informatie is beschikbaar gesteld door de artsen verstandelijk gehandicapten van het Radboudumc.

lees meer

Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer