16 december 2019
Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. In onze regio kan de patiënt dan terecht bij vele goede partijen in zorg en welzijn. Maar welke precies? Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte een aantal partijen, waaronder het Radboudumc, het transmuraal netwerk ZINNET op.
 
Wim Smeets, hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat: “Ik zie dat er te weinig verbinding is tussen verschillende niveaus van zorg en aandacht voor welzijn van mensen in de regio. Professionals in de eerste lijn kennen de betaalde en onbetaalde deskundigen op gebied van zingeving en levensvragen niet goed genoeg en verwijzen daardoor nauwelijks door. Datzelfde geldt ook omgekeerd: vanuit het ziekenhuis wordt weinig doorverwezen naar de eerste lijn als het gaat om aandacht voor zingeving en levensvragen. Heel wezenlijke vragen, die individuele antwoorden verdienen om mensen verder helpen. Daarom hebben we het transmuraal netwerk ZINNET opgericht.”

Wat doet ZINNET?

Door ZINNET krijgen patiënten en cliënten in de regio Nijmegen en het Land van Cuijk snel en laagdrempelig de zorg en hulp op het gebied van zingeving en levensvragen die ze verdienen. Het gaat dan om patiënten die bijvoorbeeld worstelen met de plek van hun chronische ziekte in hun leven. Zo is er bijzondere aandacht voor dialyse-patiënten, patiënten met een spierziekte, endocrinologische of neurologische aandoening. Of patiënten die zich in hun laatste levensfase bevinden en onrustig zijn door onbeantwoorde vragen over hun leven en dat van hun naasten. In het netwerk werken samen: Raad van Kerken Nijmegen en Omstreken en de Commissie Moskeebesturen Nijmegen, Centrum Ontmoeting in Levensvragen (Sterker) en Sociom Land van Cuijk, CWZ (Afdeling Geestelijke Verzorging en Ethiek) en Radboudumc (Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat). Samen verbeteren zij de zorg en samenwerking op het gebied van zingeving en levensvragen. Wim maakt het concreet: “Via ZINNET kan een patiënt, of de huisarts of andere zorgverlener námens de patiënt, de juiste geestelijk verzorger of andere hulpverlener vinden. Ze hoeven dus niet zelf te zoeken in een kluwen van organisaties. We werken aan een website waar patiënten en zorgprofessionals alles goed kunnen vinden. Voor die tijd bent u van harte welkom om contact op te nemen met mij, dan zoeken we samen de juiste hulp voor uw patiënt.” Wim Smeets is bereikbaar via: info@zinnet.nl of (024) 361 33 20.
 
Wilt u als hulpverlener aan de slag binnen ZINNET? Neem ook dan contact op met Wim Smeets om te overleggen over de mogelijkheden.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet