16 december 2019
Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. In onze regio kan de patiënt dan terecht bij vele goede partijen in zorg en welzijn. Maar welke precies? Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte een aantal partijen, waaronder het Radboudumc, het transmuraal netwerk ZINNET op.
 
Wim Smeets, hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat: “Ik zie dat er te weinig verbinding is tussen verschillende niveaus van zorg en aandacht voor welzijn van mensen in de regio. Professionals in de eerste lijn kennen de betaalde en onbetaalde deskundigen op gebied van zingeving en levensvragen niet goed genoeg en verwijzen daardoor nauwelijks door. Datzelfde geldt ook omgekeerd: vanuit het ziekenhuis wordt weinig doorverwezen naar de eerste lijn als het gaat om aandacht voor zingeving en levensvragen. Heel wezenlijke vragen, die individuele antwoorden verdienen om mensen verder helpen. Daarom hebben we het transmuraal netwerk ZINNET opgericht.”

Wat doet ZINNET?

Door ZINNET krijgen patiënten en cliënten in de regio Nijmegen en het Land van Cuijk snel en laagdrempelig de zorg en hulp op het gebied van zingeving en levensvragen die ze verdienen. Het gaat dan om patiënten die bijvoorbeeld worstelen met de plek van hun chronische ziekte in hun leven. Zo is er bijzondere aandacht voor dialyse-patiënten, patiënten met een spierziekte, endocrinologische of neurologische aandoening. Of patiënten die zich in hun laatste levensfase bevinden en onrustig zijn door onbeantwoorde vragen over hun leven en dat van hun naasten. In het netwerk werken samen: Raad van Kerken Nijmegen en Omstreken en de Commissie Moskeebesturen Nijmegen, Centrum Ontmoeting in Levensvragen (Sterker) en Sociom Land van Cuijk, CWZ (Afdeling Geestelijke Verzorging en Ethiek) en Radboudumc (Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat). Samen verbeteren zij de zorg en samenwerking op het gebied van zingeving en levensvragen. Wim maakt het concreet: “Via ZINNET kan een patiënt, of de huisarts of andere zorgverlener námens de patiënt, de juiste geestelijk verzorger of andere hulpverlener vinden. Ze hoeven dus niet zelf te zoeken in een kluwen van organisaties. We werken aan een website waar patiënten en zorgprofessionals alles goed kunnen vinden. Voor die tijd bent u van harte welkom om contact op te nemen met mij, dan zoeken we samen de juiste hulp voor uw patiënt.” Wim Smeets is bereikbaar via: info@zinnet.nl of (024) 361 33 20.
 
Wilt u als hulpverlener aan de slag binnen ZINNET? Neem ook dan contact op met Wim Smeets om te overleggen over de mogelijkheden.

Meer nieuws


Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Aangepaste verwijzing (voorstadia) huidkanker

2 juni 2020

Al jaren zien we het aantal patiënten met huidkanker of voorstadia hiervan explosief toenemen. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe. Daarom hebben Radboudumc, huisartsen en dermatologen gekeken naar de optimalisering van de dermato-oncologische zorg in de regio.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer

Bekijk het nieuwste nummer van Verb1nd

2 juni 2020

Het nieuwe nummer van ons relatiemagazine Verb1nd is uit. Niet ontvangen? Lees het online en meld u aan om het voortaan per post te ontvangen.

lees meer

Radboudumc start COVID-19 nazorgpoli

27 mei 2020

Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.

lees meer