8 juli 2020
Het Kinder Comfort Team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis biedt ondersteuning bij palliatieve trajecten. Deze fase start na het stellen van een diagnose waarvoor geen genezende behandeling meer bestaat. U kunt het team ook om advies vragen.
 
Palliatieve trajecten kunnen soms meerdere jaren duren en verlopen vaak onvoorspelbaar. Vaak gaat het om kinderen met een neurologische, metabole en/of erfelijke, aangeboren ziekte. Marion Hermans is verpleegkundig specialist en co√∂rdinator van het Kinder Comfort Team: ‘Het is heel begrijpelijk dat een huisarts hier weinig ervaring mee heeft, want het zijn gelukkig maar weinig kinderen die dit treft. Juist dan is het wel van belang voor iedereen om het kind heen, dat je kunt terugvallen op een ervaren, professioneel team zoals het Kinder Comfort Team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.'

Voor wie en welke zorg?

Het comfortteam is er voor ernstig zieke kinderen uit de regio, die in een palliatief traject zitten en een behandelaar hebben in het Radboudumc. Het team bestaat uit een verpleegkundig specialist, kinderverpleegkundigen, kinderartsen, een kinderneuroloog, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en transferverpleegkundigen. Het team ondersteunt het gezin en de behandelaren, waaronder ook de huisarts, zo breed mogelijk. Voor een goede zorg is het heel belangrijk dat kind, ouders en alle betrokken behandelaren op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken en de te nemen vervolgacties. Het team maakt daarom een op maat gemaakt individueel zorgplan, betrekt en informeert de huisarts tijdig en streeft naar een warme overdracht van ziekehuis naar huisarts. Ook na die overdracht blijft het team het gezin en de huisarts begeleiden. De gezinnen zelf kunnen gebruikmaken van een persoonlijke digitale omgeving: mijn Kindercomfortnet. Ouders hebben zelf de regie om hier behandelaren uit eerste, tweede en derde lijn aan toe voegen, zodat alle behandelaren op de hoogte blijven van uitgewisselde informatie.

Contact

Heeft u een vraag over palliatieve zorg voor een kind in uw praktijk? Neem dan contact op met het Kinder Comfort Team via e-mail: kindercomfortteam.akz@radboudumc.nl.