Als ouder(s) van een kind met een ernstige ziekte komt er veel op u af. Dit geeft zorgen en roept vragen op over de zorg en begeleiding van uw kind en over de manier waarop de ziekte invloed heeft op het hele gezin. U krijgt mogelijk te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Ons Kinder Comfort Team kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Wat is het Kinder Comfort Team?

In ons Kinder Comfort Team werken verpleegkundig specialisten, kinderverpleegkundigen, kinderartsen, psychologen, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en transferverpleegkundigen. Met dit team ondersteunen we uw gezin zo breed mogelijk bij wat u nodig heeft.

Contact

Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding voor uw kind en gezin? Neem dan contact op met uw (hoofd)behandelaar of met het team.
(024) 361 44 13
contact

Wat kan ons team voor u betekenen?

Ons team slaat de brug tussen de zorg in het ziekenhuis en thuis. We bedenken samen welke ondersteuning nodig is. We bieden begeleiding en als het nodig is ondersteunen we bij het regelen van de zorg. We zijn er voor uw kind en gezin, vanaf de diagnose tot en met de nazorg.

Ondersteuning bij organisatie en coördinatie

Ons team werkt nauw samen met de behandelend arts, huisarts en de thuiszorg. Zo nodig stimuleren we de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind en uw gezin. De relatie met uw specialist, uw huisarts en/of thuiszorg blijft gewoon bestaan.

Overleg en luisterend oor

We geven uitleg bij keuzes en denken met u mee. Wat komt er bijvoorbeeld bij kijken als uw kind na ziekenhuisopname weer thuiskomt? Wat zijn gevolgen van bepaalde keuzes op uw kind en ook op broers en zussen? Hoe organiseert u de zorg afgestemd op uw gezinssituatie en werk?

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

Het Kinder Comfort Team werkt nauw samen met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. Het doel van het Kenniscentrum is het verbeteren van integrale kindzorg in het Nederlandse zorgsysteem voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg