8 juli 2020


In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

Toegangstijden en urgentiestatus

De toegangstijden voor specifieke zorgproducten in Zorgdomein worden zo correct mogelijk weergegeven. Wanneer u vindt dat uw patiënt eerder gezien moet worden dan de gecommuniceerde toegangstijd, neemt u zelf contact op met het betreffende specialisme. De Commissie Transmurale Samenwerking ziet dan ook geen meerwaarde in het uitvragen van de urgentiestatus. Deze functionaliteit gaan we daarom niet gebruiken in Zorgdomein.

Uitvraag van COVID-19-status

Vlak voor hun afspraak in het Radboudumc stellen wij patiënten alle benodigde vragen over de COVID-19-status. Een uitvraag in Zorgdomein hierover is daarmee overbodig. Daarom wordt deze uitvraag op het moment van verwijzen niet geïmplementeerd in Zorgdomein.

Ook een onderwerp voor de CTS?

In onze CTS zitten specialisten van het Radboudumc en huisartsen uit de regio. Doel van de CTS is het verbeteren van de samenwerking tussen het Radboudumc en zorgpartners in de regio Nijmegen. Wilt u een onderwerp agenderen voor een vergadering van de CTS? Mail dan naar Felix de Graaf, coördinator samenwerking 1e en 2e lijn: felix.degraaf@radboudumc.nl.

Meer nieuws


Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Aangepaste verwijzing (voorstadia) huidkanker

2 juni 2020

Al jaren zien we het aantal patiënten met huidkanker of voorstadia hiervan explosief toenemen. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe. Daarom hebben Radboudumc, huisartsen en dermatologen gekeken naar de optimalisering van de dermato-oncologische zorg in de regio.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer