2 juni 2020
Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.
 
We breiden onze reguliere zorg met stappen uit. Onze artsen en behandelaars beoordelen zorgvuldig per patiënt welke zorg we wanneer kunnen uitbreiden. Daarbij kijken we ook naar inzet van personeel, het gebruik van beschermingsmaterialen, de 1,5 meter afstand en de richtlijnen van het RIVM. We breiden de zorg alleen uit als dat verantwoord en veilig is voor iedereen. We bekijken daarbij andere mogelijkheden van zorg, bijvoorbeeld consulten via beeldbellen. Voor acute en semi-acute zorg zijn we voor de regio gewoon bereikbaar. Die zorg zijn we altijd blijven bieden en dat blijven we doen.

Toegangstijden

We proberen de toegangstijden zo actueel mogelijk te houden. U vindt deze in Zorgdomein. Vindt u dat uw patiënt eerder gezien moet worden dan de toegangstijd in Zorgdomein? Neem dan contact met ons op via de overleglijn van het betreffende specialisme via www.zorgpartners-zuidoost.nl (ook als app beschikbaar).

Meer informatie over corona en voorzorgsmaatregelen

Op onze coronapagina vindt u alle informatie over het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Meer nieuws


Aangepaste verwijzing Corona-nazorgpoli

17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

lees meer

Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer