2 juni 2020
Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.
 
We breiden onze reguliere zorg met stappen uit. Onze artsen en behandelaars beoordelen zorgvuldig per patiënt welke zorg we wanneer kunnen uitbreiden. Daarbij kijken we ook naar inzet van personeel, het gebruik van beschermingsmaterialen, de 1,5 meter afstand en de richtlijnen van het RIVM. We breiden de zorg alleen uit als dat verantwoord en veilig is voor iedereen. We bekijken daarbij andere mogelijkheden van zorg, bijvoorbeeld consulten via beeldbellen. Voor acute en semi-acute zorg zijn we voor de regio gewoon bereikbaar. Die zorg zijn we altijd blijven bieden en dat blijven we doen.

Toegangstijden

We proberen de toegangstijden zo actueel mogelijk te houden. U vindt deze in Zorgdomein. Vindt u dat uw patiënt eerder gezien moet worden dan de toegangstijd in Zorgdomein? Neem dan contact met ons op via de overleglijn van het betreffende specialisme via www.zorgpartners-zuidoost.nl (ook als app beschikbaar).

Meer informatie over corona en voorzorgsmaatregelen

Op onze coronapagina vindt u alle informatie over het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Meer nieuws


Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Aangepaste verwijzing (voorstadia) huidkanker

2 juni 2020

Al jaren zien we het aantal patiënten met huidkanker of voorstadia hiervan explosief toenemen. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe. Daarom hebben Radboudumc, huisartsen en dermatologen gekeken naar de optimalisering van de dermato-oncologische zorg in de regio.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer

Bekijk het nieuwste nummer van Verb1nd

2 juni 2020

Het nieuwe nummer van ons relatiemagazine Verb1nd is uit. Niet ontvangen? Lees het online en meld u aan om het voortaan per post te ontvangen.

lees meer

Radboudumc start COVID-19 nazorgpoli

27 mei 2020

Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.

lees meer

Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer