2 juni 2020
De cardiologen spraken begin april in landelijke media hun zorgen uit over de forse daling van het aantal patiënten dat met acute hartklachten in het ziekenhuis belandde. Na deze landelijke oproep nam het aantal mensen dat met acuut coronair syndroom in het ziekenhuis belandde weer toe. Maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk lager aantal dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Hart Registratie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Blijf verwijzen bij acute en minder acute hartklachten

Op dit moment is de capaciteit van onze Eerste Harthulp weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor acute cardiologische zorg kunt u dus blijven verwijzen naar het Radboudumc zoals u dat gewend was. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend. Binnen twee werkdagen wordt uw patiënt gezien en onderzocht door cardiologen van het CWZ en Radboudumc. De verwijzing naar Hartcentrum Nijmegen is mogelijk via ZorgDomein: Hartcentrum Nijmegen (CWZ/Radboudumc), locatie CWZ Nijmegen.

Hartoperaties

De hartchirurgische zorg is zeer onder druk komen te staan door de coronacrisis, doordat deze volledig afhankelijk is van de Intensive Care. De acute en meest urgente operaties bleven én blijven doorgaan. Dit was het geval in alle hartchirurgische centra en dus ook in het Radboudumc. Nu het aantal COVID-19-patiënten op de IC sterk afneemt, is er meer ruimte voor de hartoperaties. Het zal echter wel tijd kosten om de wachtlijst terug te brengen tot een meer normaal niveau.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet