2 juni 2020
De cardiologen spraken begin april in landelijke media hun zorgen uit over de forse daling van het aantal patiënten dat met acute hartklachten in het ziekenhuis belandde. Na deze landelijke oproep nam het aantal mensen dat met acuut coronair syndroom in het ziekenhuis belandde weer toe. Maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk lager aantal dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Hart Registratie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Blijf verwijzen bij acute en minder acute hartklachten

Op dit moment is de capaciteit van onze Eerste Harthulp weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor acute cardiologische zorg kunt u dus blijven verwijzen naar het Radboudumc zoals u dat gewend was. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend. Binnen twee werkdagen wordt uw patiënt gezien en onderzocht door cardiologen van het CWZ en Radboudumc. De verwijzing naar Hartcentrum Nijmegen is mogelijk via ZorgDomein: Hartcentrum Nijmegen (CWZ/Radboudumc), locatie CWZ Nijmegen.

Hartoperaties

De hartchirurgische zorg is zeer onder druk komen te staan door de coronacrisis, doordat deze volledig afhankelijk is van de Intensive Care. De acute en meest urgente operaties bleven én blijven doorgaan. Dit was het geval in alle hartchirurgische centra en dus ook in het Radboudumc. Nu het aantal COVID-19-patiënten op de IC sterk afneemt, is er meer ruimte voor de hartoperaties. Het zal echter wel tijd kosten om de wachtlijst terug te brengen tot een meer normaal niveau.

Meer nieuws


Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Aangepaste verwijzing (voorstadia) huidkanker

2 juni 2020

Al jaren zien we het aantal patiënten met huidkanker of voorstadia hiervan explosief toenemen. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe. Daarom hebben Radboudumc, huisartsen en dermatologen gekeken naar de optimalisering van de dermato-oncologische zorg in de regio.

lees meer

Bekijk het nieuwste nummer van Verb1nd

2 juni 2020

Het nieuwe nummer van ons relatiemagazine Verb1nd is uit. Niet ontvangen? Lees het online en meld u aan om het voortaan per post te ontvangen.

lees meer

Radboudumc start COVID-19 nazorgpoli

27 mei 2020

Het Radboudumc is gestart met een interdisciplinair en transmuraal nazorgprogramma voor mensen die COVID-19 hebben gehad. Hiermee anticiperen we op mogelijke langetermijngevolgen van COVID-19, lichamelijk én psychosociaal.

lees meer

Aandacht voor zingeving en levensvragen

16 december 2019

Een patiënt worstelt met zingeving of levensvragen. Om patiënt én professional niet te laten verdwalen in een kluwen aan organisaties, richtte onder andere het Radboudumc het transmuraal netwerk ZINNET op.

lees meer