2 juni 2020
De cardiologen spraken begin april in landelijke media hun zorgen uit over de forse daling van het aantal patiënten dat met acute hartklachten in het ziekenhuis belandde. Na deze landelijke oproep nam het aantal mensen dat met acuut coronair syndroom in het ziekenhuis belandde weer toe. Maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk lager aantal dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Hart Registratie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Blijf verwijzen bij acute en minder acute hartklachten

Op dit moment is de capaciteit van onze Eerste Harthulp weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor acute cardiologische zorg kunt u dus blijven verwijzen naar het Radboudumc zoals u dat gewend was. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend. Binnen twee werkdagen wordt uw patiënt gezien en onderzocht door cardiologen van het CWZ en Radboudumc. De verwijzing naar Hartcentrum Nijmegen is mogelijk via ZorgDomein: Hartcentrum Nijmegen (CWZ/Radboudumc), locatie CWZ Nijmegen.

Hartoperaties

De hartchirurgische zorg is zeer onder druk komen te staan door de coronacrisis, doordat deze volledig afhankelijk is van de Intensive Care. De acute en meest urgente operaties bleven én blijven doorgaan. Dit was het geval in alle hartchirurgische centra en dus ook in het Radboudumc. Nu het aantal COVID-19-patiënten op de IC sterk afneemt, is er meer ruimte voor de hartoperaties. Het zal echter wel tijd kosten om de wachtlijst terug te brengen tot een meer normaal niveau.

Meer nieuws


Verwijzen bij post-COVID syndroom blijft belangrijk

4 april 2023

Mensen met langdurige klachten na COVID-19 kunt u blijven verwijzen naar het zorgpad Post-COVID-syndroom. Het blijft belangrijk alert te blijven op COVID-19, op langdurige klachten daarna en de juiste zorg voor deze patiënten.

lees meer

Eenvoudiger verwijzen voor mammadiagnostiek in Zorgdomein

4 april 2023

Patiënten met borstgerelateerde klachten, verwijst u naar de afdeling Radiologie. Hier vindt op één dag diagnostiek, triage, uitslaggesprek en indien nodig verwijzing naar behandelaars plaats. De verwijzing via Zorgdomein voor radiologische mammadiagnostiek is onlangs vereenvoudigd.

lees meer

Toegang mijnRadboudpatiënten uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

19 maart 2023

De toegang tot mijnRadboudpatiënten is uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

lees meer

Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet