2 juni 2020 Het nieuwe nummer van ons relatiemagazine Verb1nd is uit. Een greep uit de onderwerpen:
  • Dementie op jonge leeftijd. Zorgverleners hebben het niet op hun netvlies én het is vaak moeilijk te herkennen. Hoe kan de vroegsignalering verbeteren?
  • Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen begeleiden veel mensen bij terugkeer naar werk. Wat doet de klinisch arbeidsgeneeskundige nog meer?
  • Er is een toename van het aantal patiënten met een infectie die veel overeenkomsten vertoont met tuberculose, afkomstig van de niet-tuberculeuze mycobacterie. Het onderzoek is in volle gang.
Verb1nd wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio Nijmegen. Niet ontvangen? Lees Verb1nd online en meld u aan om het voortaan per post te ontvangen.
 

Meer nieuws


Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer