2 juni 2020 Het nieuwe nummer van ons relatiemagazine Verb1nd is uit. Een greep uit de onderwerpen:
  • Dementie op jonge leeftijd. Zorgverleners hebben het niet op hun netvlies én het is vaak moeilijk te herkennen. Hoe kan de vroegsignalering verbeteren?
  • Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen begeleiden veel mensen bij terugkeer naar werk. Wat doet de klinisch arbeidsgeneeskundige nog meer?
  • Er is een toename van het aantal patiënten met een infectie die veel overeenkomsten vertoont met tuberculose, afkomstig van de niet-tuberculeuze mycobacterie. Het onderzoek is in volle gang.
Verb1nd wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio Nijmegen. Niet ontvangen? Lees Verb1nd online en meld u aan om het voortaan per post te ontvangen.
 

Meer nieuws


Verwijzen bij post-COVID syndroom blijft belangrijk

4 april 2023

Mensen met langdurige klachten na COVID-19 kunt u blijven verwijzen naar het zorgpad Post-COVID-syndroom. Het blijft belangrijk alert te blijven op COVID-19, op langdurige klachten daarna en de juiste zorg voor deze patiënten.

lees meer

Eenvoudiger verwijzen voor mammadiagnostiek in Zorgdomein

4 april 2023

Patiënten met borstgerelateerde klachten, verwijst u naar de afdeling Radiologie. Hier vindt op één dag diagnostiek, triage, uitslaggesprek en indien nodig verwijzing naar behandelaars plaats. De verwijzing via Zorgdomein voor radiologische mammadiagnostiek is onlangs vereenvoudigd.

lees meer

Toegang mijnRadboudpatiënten uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

19 maart 2023

De toegang tot mijnRadboudpatiënten is uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

lees meer

Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet