20 december 2021

Behandeling van een lekkende of vernauwde mitralisklep is nodig om (verergering van) hartfalen te voorkomen en om het leven van de patiënt zo veel mogelijk te verbeteren. Het Radboudumc biedt sinds kort een uitgebreider palet aan behandelmogelijkheden, waarmee een grotere groep patiënten geholpen kan worden. Ook de kwetsbare patiënten, bij wie een openhartoperatie te risicovol is.

Een lekkende of vernauwde mitralisklep kan leiden tot klachten als moeheid, kortademigheid, verminderde conditie en vocht bij de longen en enkels. Niets doen aan het probleem leidt tot een verminderde kamer- en dus pompfunctie van het hart. Hartfalen is dan het vooruitzicht. De patiënt op tijd verwijzen is hierbij belangrijk. Tot nu toe is dan de gebruikelijke behandeling, afhankelijk van de symptomen en de conditie van de patiënt, een openhartoperatie via het borstbeen om de klep te repareren of vervangen. Wanneer opereren niet kan, wordt meestal medicatie ingezet. Daar komt verandering in: het Radboudumc heeft sinds kort het aantal behandelmogelijkheden uitgebreid.

Wat is voortaan óók mogelijk, en voor wie?

Cardio-thoracaal chirurg Leen van Garsse: ‘Voor kwetsbare patiënten kunnen we bijvoorbeeld ook via de bloedbaan een nieuwe hartklep plaatsen of een clipje op de bestaande klep. En in de toekomst willen we in een aantal situaties de operatie ook tussen de ribben uitvoeren. Dat zijn veel minder ingrijpende behandelingen dan de veelgekozen openhartoperatie via het borstbeen. Door die uitbreiding van behandelopties kunnen we nu meer bieden, ook voor de meest kwetsbare patiënten. Mensen die al jaren met medicatie worden behandeld en denken dat er verder niets anders meer kan, kunnen op die manier mogelijk toch via een kleinere operatie geholpen worden. Ik merk dat deze mensen opgelucht en dankbaar zijn dat er überhaupt nog iets kan.’

Multidisciplinair Mitralisteam

Om mensen met mitraliskleplijden de juiste zorg te bieden, heeft het Radboudumc sinds kort een dedicated multidisciplinair Mitralisteam. Dit bestaat uit: een cardio-thoracaal chirurg, een interventiecardioloog, een beeldvormend cardioloog, en een hartfalen cardioloog. Afhankelijk van de situatie is ook een andere specialist erbij, bijvoorbeeld een geriater, cardio-anesthesioloog of longarts. Het team bekijkt gezamenlijk welke behandeling voor de patiënt het beste zou zijn: nog verder medicatie, interventie via de bloedbaan of chirurgie via het borstbeen of tussen de ribben.

Wat betekent dit voor verwijzen?

Een cardioloog kan een patiënt die al de diagnose mitraliskleplijden heeft, verwijzen naar het Mitralisteam voor behandeladvies. De cardioloog hoeft hierdoor de beslissing ten aanzien van de timing van de ingreep niet te nemen. ‘Daarbij komt dat het voor cardiologen, maar óók voor huisartsen, geriaters en specialisten ouderengeneeskunde van belang is dat ze weten dat er nu meer mogelijk is. Denk dus óók nog eens aan je kwetsbare patiënten voor wie een grote operatie te risicovol is; wij kijken graag opnieuw naar de mogelijkheden’, vertelt Leen. Op het gebied van mitraliskleplijden werkt het Radboudumc nauw samen met Maastricht UMC+. ‘We bouwen aan een stevige gezamenlijke expertise en nieuwe technieken om patiënten met mitraliskleplijden de beste kwaliteit van zorg te bieden. Dat kan betekenen dat een patiënt van het Radboudumc voor een specifieke mitralisklepbehandeling naar Maastricht gaat, waarbij de specialisten zich dan eventueel verplaatsen. De patiënt blijft nadien wel gewoon onder behandeling van het Radboudumc.’

Door de coronapandemie nemen wachtlijsten momenteel toe voor de chirurgische ingrepen, en met name als daarvoor postoperatief bewaakte zorg nodig is. We vragen u nadrukkelijk om gewoon te blijven verwijzen. Zo houden we zicht op de uitgestelde zorg en houden we samen met u onze gezamenlijke patiënten in beeld.

Meer nieuws


Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022 Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. lees meer

Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022 De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden. lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022 Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie. lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022 Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar. lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022 Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet