17 mei 2021

Bij een lekkende aortaklep wordt al snel gekozen voor vervanging van de klep. Reparatie van de klep is echter in veel gevallen ook mogelijk en biedt grote voordelen voor de patiënt.

Een patiënt met een lekkende aortaklep heeft klachten als vermoeidheid, verminderde inspanning en kortademigheid. Bij lichamelijk onderzoek is een hartruis te horen. Verwijzing naar de cardioloog voor een echo is dan vaak de volgende stap. En wanneer ingrijpen nodig is, wordt vaak gekozen voor vervanging van de klep. ‘Wat huisartsen en cardiologen mogelijk niet weten, is dat reparatie een heel goed alternatief kan zijn voor vervanging. Met grote voordelen voor de patiënt’, vertelt cardio-thoracaal chirurg Guillaume Geuzebroek van het Radboudumc.

Repareren in plaats van vervangen

Aortaklepreparatie (plastiek) is niet nieuw; de afgelopen 5-10 jaar is het in opkomst. Nieuw en bijzonder is wel de techniek waarmee het Aortateam van het Radboudumc sinds vorig jaar opereert: de remodelling-methode. ‘Volgens een vast stappenplan repareren we de aortaklep. Ook maken we de weefselring waarin de aortaklep zit met een nieuw ringetje weer passend. Bijzonder aan deze techniek is dat we flexibeler zijn. Bij eerder gebruikte technieken konden vooral mensen behandeld worden die drie aortaklepbladen hebben. Met onze techniek kunnen we ook mensen behandelen die geboren zijn met twee klepbladen.’ De operatie is complex: het duurt ongeveer 6 uur en vraagt om specifieke expertise en ervaring van de chirurg, terwijl een vervanging zo’n 3 uur duurt én door ieder ander cardio-thoracaal chirurg mogelijk is. Maar de voordelen voor de patiënt zijn groot: ‘Verder onderzoek is nodig, maar het lijkt er nu op dat we met reparatie een betere levensverwachting bereiken dan bij een vervanging. Dus winst op langere termijn voor de patiënt.’

Voor wie?

Vanwege de complexiteit en daarmee impact van de operatie voor de patiënt, wordt aortaklepreparatie nu alleen uitgevoerd bij jongere patiënten (jonger dan 60 jaar). Het gaat daarbij alleen om patiënten met een primair lekkende aortaklep. De behandeling is niet mogelijk bij een vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose).

Het Aortateam van het Radboudumc

Het Radboudumc heeft een gespecialiseerd, gedreven en betrokken team 24/7 klaar staan voor overleg en behandeling op het gebied van thoracale aortaproblematiek. Dit Aortateam bestaat uit cardio-thoracaal chirurgen (hieronder v.l.n.r. op de foto): Wim Morshuis, Guillaume Geuzebroek, Tim Smith en Michel Verkroost. Zij werken nauw samen met cardiologen binnen en buiten het Radboudumc. Leer meer over de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie.

Meer nieuws


ICF Primary Care in de huisartsenpraktijk Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij mensen met meerdere chronische ziektes

2 juni 2021

Een handzaam gespreksinstrument voor huisarts en praktijkondersteuner, als hulpmiddel bij persoonsgerichte zorg aan patiënten met meerdere chronische ziektes. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Simone Postma dit jaar afrondt.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie

17 mei 2021

Huisartsen kunnen via teleconsultatie online vragen stellen aan specialisten, om vervolgens de zorgvraag van de patiënten te beantwoorden. Bij enkele specialismen was dit al mogelijk, de komende maanden gaat het Radboudumc deze service verder uitbreiden.

lees meer

Aangepaste verwijzing Corona-nazorgpoli

17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

lees meer

Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer