17 mei 2021

Bij een lekkende aortaklep wordt al snel gekozen voor vervanging van de klep. Reparatie van de klep is echter in veel gevallen ook mogelijk en biedt grote voordelen voor de patiënt.

Een patiënt met een lekkende aortaklep heeft klachten als vermoeidheid, verminderde inspanning en kortademigheid. Bij lichamelijk onderzoek is een hartruis te horen. Verwijzing naar de cardioloog voor een echo is dan vaak de volgende stap. En wanneer ingrijpen nodig is, wordt vaak gekozen voor vervanging van de klep. ‘Wat huisartsen en cardiologen mogelijk niet weten, is dat reparatie een heel goed alternatief kan zijn voor vervanging. Met grote voordelen voor de patiënt’, vertelt cardio-thoracaal chirurg Guillaume Geuzebroek van het Radboudumc.

Repareren in plaats van vervangen

Aortaklepreparatie (plastiek) is niet nieuw; de afgelopen 5-10 jaar is het in opkomst. Nieuw en bijzonder is wel de techniek waarmee het Aortateam van het Radboudumc sinds vorig jaar opereert: de remodelling-methode. ‘Volgens een vast stappenplan repareren we de aortaklep. Ook maken we de weefselring waarin de aortaklep zit met een nieuw ringetje weer passend. Bijzonder aan deze techniek is dat we flexibeler zijn. Bij eerder gebruikte technieken konden vooral mensen behandeld worden die drie aortaklepbladen hebben. Met onze techniek kunnen we ook mensen behandelen die geboren zijn met twee klepbladen.’ De operatie is complex: het duurt ongeveer 6 uur en vraagt om specifieke expertise en ervaring van de chirurg, terwijl een vervanging zo’n 3 uur duurt én door ieder ander cardio-thoracaal chirurg mogelijk is. Maar de voordelen voor de patiënt zijn groot: ‘Verder onderzoek is nodig, maar het lijkt er nu op dat we met reparatie een betere levensverwachting bereiken dan bij een vervanging. Dus winst op langere termijn voor de patiënt.’

Voor wie?

Vanwege de complexiteit en daarmee impact van de operatie voor de patiënt, wordt aortaklepreparatie nu alleen uitgevoerd bij jongere patiënten (jonger dan 60 jaar). Het gaat daarbij alleen om patiënten met een primair lekkende aortaklep. De behandeling is niet mogelijk bij een vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose).

Het Aortateam van het Radboudumc

Het Radboudumc heeft een gespecialiseerd, gedreven en betrokken team 24/7 klaar staan voor overleg en behandeling op het gebied van thoracale aortaproblematiek. Dit Aortateam bestaat uit cardio-thoracaal chirurgen (hieronder v.l.n.r. op de foto): Wim Morshuis, Guillaume Geuzebroek, Tim Smith en Michel Verkroost. Zij werken nauw samen met cardiologen binnen en buiten het Radboudumc. Leer meer over de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet