12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

De behandeling van verslaving specifiek bij mensen met ADHD is nieuw bij de afdeling Psychiatrie. ‘We zijn hiermee begonnen omdat het een combinatie is die veel voorkomt, maar waar helaas veel onderdiagnostiek en onderbehandeling speelt’, vertelt psychiater en hoogleraar Arnt Schellekens. ‘De diagnose ADHD wordt vaak gemist bij een verslaving. En als het wél bekend is dat iemand ADHD heeft, komt het vaak voor dat er niet met medicijnen behandeld wordt uit angst voor misbruik.’

Verwijsmogelijkheid

Huisartsen die een patiënt met ADHD en verslaving in de voorgeschiedenis willen helpen, kunnen het beste een regulier ADHD-traject starten. Is er sprake van een actuele verslaving, dan is verslavingsbehandeling aangewezen, waarbij ook de ADHD integraal meegenomen moet worden. Hiervoor kan verwijzing naar de verslavingszorg passend zijn. Bij onduidelijkheid rond de diagnose, behoefte aan een second opinion of behandeladvies bij een gestagneerd traject binnen de verslavingszorg, is verwijzing naar het Radboudumc een goede mogelijkheid. ‘Samen met onze partners in de keten gaan wij de patiënt dan verder helpen.’

Aanbod verslavingsbehandeling

Arnt: ‘Het aanbod verslavingsbehandeling binnen het Radboudumc is niet nieuw; we hebben unieke expertise in huis. Patiënten die al een lange tijd worstelen met een verslaving, bijvoorbeeld een verslaving aan benzodiazepinen of opioïden, kunnen in het Radboudumc terecht voor een second opinion en behandeling. We helpen met afbouwen, of eventueel een rotatie naar een alternatief. Onze psychiaters werken daarbij nauw samen met andere (somatisch) specialisten; we nemen somatiek en psychiatrie integraal mee. Regelmatig komen we daarbij nog niet eerder vastgestelde aandoeningen op het spoor die dan behandeld kunnen worden.'

E-health bij ontwikkelingsstoornissen

Sinds april kunnen patiënten met ontwikkelingsstoornissen starten met digitale ondersteuning. Arnt: ‘In deze vorm van e-health doorlopen patiënten eerder en sneller een traject. De behandelaar kijkt mee en bespreekt de uitkomsten van de patiënt.’ Door deze aanpak is de wachttijd voor diagnostiek en behandeling van deze groep patiënten drastisch ingekort: ‘Tot voor kort moesten mensen soms 1,5 jaar wachten om aan te sluiten bij een groepsbehandeling. Nu kunnen ze na diagnose vrijwel direct aan de slag.’

Meer nieuws


Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022

Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet