8 december 2022

Van ‘gewone’ huisartsenzorg tot AVG-spreekuren voor verstandelijk beperkten en van ‘straatdokters’ voor dak- en thuislozen tot eerstelijns echografie: wat het Nijmeegse UGC Heyendael doet is veel en divers, maar: misschien ook nog relatief onbekend. Daarom zetten we nu even UGC Heyendael in de etalage.

Het 10-jarig jubileum van UGC Heyendael is nog vers. In 2011 maakte het Universitair Gezondheidscentrum (UGC) Heyendael de overstap van een historische stadspraktijk – van Bert en Toine Lagro-Janssen – naar een universitair gezondheidscentrum, gevestigd op de campus van het Radboudumc. Het omvat een kleine, persoonsgerichte en innovatieve huisartsenpraktijk, is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en werkt nauw samen met afdelingen van het Radboudumc. UGC Heyendael speelt dan ook een belangrijke rol in het aanbieden van onderwijs, opleiding, onderzoek, innovatie en registratie. Ze bundelen, vergroten, ontwikkelen en verspreiden kennis over medische vraagstukken uit de praktijk en koppelen die aan wetenschap en innovatieve projecten om de zorg verder te ontwikkelen.

Een greep uit het zorgaanbod

Naast de basis huisartsenzorg, die in de meeste huisartspraktijken geboden wordt, levert UGC Heyendael extra zorg en is het betrokken bij verschillende nevenactiviteiten en samenwerkingen in zorg, onderwijs en onderzoek. Een greep uit het zorgaanbod:

Echografie bij de huisarts
Patiënten van de HAGRO waarbij UGC Heyendael is aangesloten, kunnen laagdrempelig in de praktijk terecht voor een echo van bijvoorbeeld de aorta, lever, galblaas, nieren, baarmoeder en bijvoorbeeld voor lokalisatie van een spiraaltje. Twee huisartsen van de praktijk zijn hiervoor geregistreerd in het register voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB). Verwijzing door de aangesloten huisartspraktijken verloopt via Zorgmail.

Consultatief spreekuur Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
UGC Heyendael biedt op de unieke AVG-praktijk spreekuren voor behandel- of diagnoseadvies aan mensen met een verstandelijke beperking. De eigen huisarts kan hiervoor via Zorgdomein verwijzen (medisch specialistisch zorg – gehandicaptenzorg – regulier AVG praktijk) waarna de patiënt hier gezien wordt door een AVG-arts, die met oog voor de specifieke risico’s van deze doelgroep kan helpen ze zo comfortabel mogelijk door het leven te helpen. Meer weten? Bekijk de video over de AVG-praktijk!

Zorg aan asielzoekers
UGC Heyendael verleent zorg aan uitgeprocedeerde, niet-gedocumenteerde asielzoekers. Deze kwetsbare, onverzekerde mensen kunnen bij UGC Heyendael terecht – veelal via vluchtelingenorganisaties of bijvoorbeeld Stichting Dokters van de Wereld – voor medisch noodzakelijke basiszorg.

Zorg aan dak- en thuislozen
Enkele huisartsen uit de regio bieden op vrijwillige basis op verschillende locaties in Nijmegen zorg aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Laagdrempelig kunnen zij daar terecht op een spreekuur, waarbij ook een GGD-verpleegkundige aanwezig is. UGC Heyendael is ‘host’ van deze buitenzorg en zorgt ervoor dat de betrokken huisartsen via UGC Heyendael hun werk voor deze kwetsbare groep goed kunnen doen.

Eerste hulp
UGC Heyendael werkt samen met de Spoedeisende Hulp van het Radboudumc. Als patiënten zonder verwijzing en dus op eigen initiatief voor zorg naar de SEH gaan, worden zij – tijdens praktijkuren – doorgestuurd naar UGC Heyendael als de zorg laagcomplex blijkt. Dat voorkomt onnodige zorg op de SEH en dus ook betaling van eigen risico door de patiënt voor een minimale ingreep op de SEH.

Centrum Seksueel Geweld
UGC Heyendael is partner in het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en Midden, dat acute, 24-uurs opvang biedt aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld. Op één, veilige plek krijgen zij acute hulp: medisch, psychosociaal, forensisch en politiehulp. UGC Heyendael verwerkt de aanmeldingen en slachtoffers kunnen er terecht bij de nazorgconsulente. Oók, goed om te weten gezien de actualiteit, als oud zeer opnieuw voor klachten zorgt. Voor deze specifieke nazorg is verwijzing door de eigen huisarts mogelijk.

Meer informatie

Op de website van UGC Heyendael vindt u meer informatie. Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over de organisatie van zorg in UGC Heyendael of over het zorgaanbod? Neem dan contact op met huisarts-directeur Renske Spanninga: Renske.Spanninga@radboudumc.nl

Meer nieuws


Online verwijzen naar Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

29 november 2022

Tandartsen, medisch specialisten of huisartsen kunnen patiënten voortaan via een nieuwe online module verwijzen naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. 

lees meer

In één maand twee nieuwe hoogleraren in transmurale netwerkzorg

12 oktober 2022

Hoewel tot hoogleraar benoemd in 2021, hebben twee nieuwe hoogleraren in transmurale netwerkzorg in deze maand oktober hun oratie uitgesproken: geriater Yvonne Schoon en huisarts Henk Schers. Beide leerstoelen geven de transmurale samenwerking in de regio een impuls.

lees meer

Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022 Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet