10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

De afdeling Dermatologie heeft de keuze in het aanbod van huidkankerzorg gemaakt in goede afstemming met de huisartsen in onze regio en andere dermatologische centra in de regio. Kortweg komt het erop neer dat de zorg voor patiënten met actinische keratosen of laag-complexe niet-melanoom (keratinocyt) huidkanker goed kan plaatsvinden in samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Hieronder ziet u per type (mogelijke) huidkanker wat dit betekent voor uw verwijzing.

 • Actinische keratosen
  • Het Radboudumc biedt geen zorg meer voor deze groep patiënten. U kunt hiervoor verwijzen naar een tweedelijns dermatologisch centrum in de regio.
 • Niet-melanoom (keratinocyt) huidkanker (basaalcelcarcinoom, morbus Bowen en plaveiselcelcarconoom)
  • Als het gaat om het hoofd-halsgebied, kunt u wél nog verwijzen naar het Radboudumc voor diagnostiek en behandeling.
  • Als deze plekken zich búiten het hoofd-halsgebied bevinden, verwijst u deze patiënten naar een tweedelijns dermatologisch centrum in de regio voor diagnostiek en behandeling. Verwijzing voor deze zorg naar het Radboudumc is niet meer mogelijk vanuit de eerste lijn.
 • (Verdenking op) op melanoom
  • U kunt gewoon naar het Radboudumc blijven verwijzen voor deze zorg, ongeacht de locatie van het (mogelijke) melanoom.
 • Andere vormen van (mogelijke) huidkanker
  • U kunt gewoon naar het Radboudumc blijven verwijzen voor deze zorg, ongeacht de locatie van de (mogelijke) huidkanker.

Het aanbod in Zorgdomein is hierop aangepast. Bij onze triage gaan we uit van de werkdiagnose van de huisarts. Komt u er niet uit, dan kan uw patiënt bij ons terecht, ongeacht de mogelijke vorm van en locatie van huidkanker. Dat geldt ook voor patiënten die reeds bij het Radboudumc onder behandeling zijn in verband met huidkanker of dat in het verleden zijn geweest. Voor patiënten die al voor een andere aandoening onder behandeling zijn in het Radboudumc en er ergens een vorm van huidkanker bij krijgen, gelden bovengenoemde nieuwe verwijsafspraken. Verwijzing door de huisarts is dan niet in alle gevallen mogelijk. Wanneer dus bijvoorbeeld een cardiologische patiënt van het Radboudumc in uw praktijk ook een basaalcelcarcinoom op het been blijkt te hebben, kunt u deze daarvoor niet meer naar het Radboudumc verwijzen.

Waarom deze keuze?

Zoals we allemaal merken in de zorg, groeit het aantal patiënten met huidkanker of voorstadia hiervan explosief. De druk op de zorg neemt daardoor toe. In onze regio werken huisartsen en dermatologen voortdurend samen om de dermato-oncologische zorg zo goed mogelijk te organiseren. Daaruit komt onder andere bovengenoemde beslissingen over zorgaanbod voort. Daarnaast blijven wij als Radboudumc vanwege de vele ontwikkelingen in de zorg soms keuzes in ons aanbod maken, die goed passen bij de academische zorg die wij als umc dienen te bieden in de regio.

Meer nieuws


Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

3 juni 2022

Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld.

lees meer

Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet