15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

Deze kwaliteitsstandaard beschrijft hoe er multidisciplinair tussen zorgverleners uit de eerste en tweede lijn samengewerkt moet worden om de kwaliteit van zorg voor complexe wonden te verbeteren. Doel van deze kwaliteitsstandaard is om de patiënt met een wond zo snel als mogelijk de regie over zijn of haar leven terug te geven, kwaliteit van leven te verbeteren en de lijdensdruk te verminderen.

De uitwerking van deze richtlijn voor de regio Nijmegen gebeurt in samenwerking met alle betrokken partijen: ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, gespecialiseerde verpleegkundigen in de wijk, apothekers en de cliëntenraden. Donderdag 24 maart was de startbijeenkomst (zie foto's).

Betrokkenen gaan samen een regionaal wondprotocol opstellen, waarbij klein wordt begonnen door te starten met één type wond of aandoening. Hoe informatie het beste kan worden gedeeld en hoe de financiering van deze multidisciplinaire zorg moet worden ingericht, is onderdeel van de implementatie. De ambitie is om eind 2022 de eerste patiënten op de nieuwe, multidisciplinaire manier zorg te bieden.

 

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet