4 april 2023

Mensen met langdurige klachten na COVID-19 kunt u blijven verwijzen naar het zorgpad Post-COVID-syndroom. Het blijft belangrijk alert te blijven op COVID-19, op langdurige klachten daarna en de juiste zorg voor deze patiënten.

Het zorgpad post-COVID syndroom, dat bestaat sinds juni 2022, is ingericht door Radboudumc, CWZ, de huisartsen van NEO Huisartsenzorg en de fysiotherapeuten van CFN en andere paramedische disciplines. In het zorgpad krijgt de patiënt een casemanager, een persoonlijke begeleider die het eerste aanspreekpunt is voor de patiënt in diens herstelzorg. De casemanager (een fysiotherapeut) plant de nodige zorg, coördineert en kan doorverwijzen naar de beste zorgprofessional dichtbij de patiënt en evalueert na 3 en 6 maanden met de betrokken zorgverleners en de patiënt.

Voor wie?

Uit onderzoek blijkt dat één op de acht mensen die COVID-19 hebben gehad en daarvoor niet in het ziekenhuis hoefden te worden opgenomen, significante restklachten overhouden. Het zorgpad post-COVID is bedoeld voor de complexere cases van post-COVID. Het gaat daarbij om mensen die na het (vermoedelijk) doormaken van COVID-19 langdurig meerdere klachten hebben als benauwdheid, chronische vermoeidheid, hoofdpijn of verminderde smaak of geur. Het zorgpad is niet bedoeld voor de wat minder complexe post-COVID, zoals patiënten die alleen benauwd zijn en met longfysiotherapie goed geholpen zullen zijn. Ook is het zorgpad niet bedoeld voor patiënten die klachten houden na een ziekenhuisopname door COVID. Deze patiënten blijven in principe in beeld bij hun behandelend specialist.

Hoe verwijzen?

Verwijzing naar het zorgpad Post-COVID syndroom is mogelijk via Zorgdomein > paramedisch > zorgpad Post-COVID syndroom Rijk van Nijmegen. Uw verwijzing komt binnen bij de casemanager. Deze neemt contact op met de patiënt en stuurt eerst een uitgebreide vragenlijst over onder andere de ervaren klachten. Daarop volgt een gesprek met de casemanager en wordt de juiste zorg georganiseerd. Goed om te weten: de meeste zorgverzekeraars vergoeden een half jaar herstelzorg, en soms daarna nóg een periode van een half jaar als dat nodig is en het binnen de criteria van Zorginstituut Nederland valt.

Meer nieuws


Eenvoudiger verwijzen voor mammadiagnostiek in Zorgdomein

4 april 2023

Patiënten met borstgerelateerde klachten, verwijst u naar de afdeling Radiologie. Hier vindt op één dag diagnostiek, triage, uitslaggesprek en indien nodig verwijzing naar behandelaars plaats. De verwijzing via Zorgdomein voor radiologische mammadiagnostiek is onlangs vereenvoudigd.

lees meer

Toegang mijnRadboudpatiënten uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

19 maart 2023

De toegang tot mijnRadboudpatiënten is uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal

lees meer

Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet