4 april 2023

Mensen met langdurige klachten na COVID-19 kunt u blijven verwijzen naar het zorgpad Post-COVID-syndroom. Het blijft belangrijk alert te blijven op COVID-19, op langdurige klachten daarna en de juiste zorg voor deze patiënten.

Het zorgpad post-COVID syndroom, dat bestaat sinds juni 2022, is ingericht door Radboudumc, CWZ, de huisartsen van NEO Huisartsenzorg en de fysiotherapeuten van CFN en andere paramedische disciplines. In het zorgpad krijgt de patiënt een casemanager, een persoonlijke begeleider die het eerste aanspreekpunt is voor de patiënt in diens herstelzorg. De casemanager (een fysiotherapeut) plant de nodige zorg, coördineert en kan doorverwijzen naar de beste zorgprofessional dichtbij de patiënt en evalueert na 3 en 6 maanden met de betrokken zorgverleners en de patiënt.

Voor wie?

Uit onderzoek blijkt dat één op de acht mensen die COVID-19 hebben gehad en daarvoor niet in het ziekenhuis hoefden te worden opgenomen, significante restklachten overhouden. Het zorgpad post-COVID is bedoeld voor de complexere cases van post-COVID. Het gaat daarbij om mensen die na het (vermoedelijk) doormaken van COVID-19 langdurig meerdere klachten hebben als benauwdheid, chronische vermoeidheid, hoofdpijn of verminderde smaak of geur. Het zorgpad is niet bedoeld voor de wat minder complexe post-COVID, zoals patiënten die alleen benauwd zijn en met longfysiotherapie goed geholpen zullen zijn. Ook is het zorgpad niet bedoeld voor patiënten die klachten houden na een ziekenhuisopname door COVID. Deze patiënten blijven in principe in beeld bij hun behandelend specialist.

Hoe verwijzen?

Verwijzing naar het zorgpad Post-COVID syndroom is mogelijk via Zorgdomein > paramedisch > zorgpad Post-COVID syndroom Rijk van Nijmegen. Uw verwijzing komt binnen bij de casemanager. Deze neemt contact op met de patiënt en stuurt eerst een uitgebreide vragenlijst over onder andere de ervaren klachten. Daarop volgt een gesprek met de casemanager en wordt de juiste zorg georganiseerd. Goed om te weten: de meeste zorgverzekeraars vergoeden een half jaar herstelzorg, en soms daarna nóg een periode van een half jaar als dat nodig is en het binnen de criteria van Zorginstituut Nederland valt.

Meer nieuws


Passende zorg op de Intensive Care

1 maart 2024

Vanuit het Integraal Zorgakkoord is ‘passende zorg’ een opdracht waar alle gezondheidsprofessionals invulling aan moeten geven. Ook de IC-zorg moet veranderen naar meer passende, persoonsgerichte zorg. U kunt daaraan bijdragen.

lees meer

Neusspray voor ernstige depressie

7 november 2023

Patiënten met een moeilijk behandelbare depressie kunnen bij de afdeling Psychiatrie terecht voor een behandeling met esketamine neusspray. Deze nieuwe behandeling wordt vergoed door alle verzekeraars.

lees meer

Mindfulness voor jongeren met psychische klachten

3 november 2023

Jongeren die voor hun psychische klachten hulp zoeken, kunnen naar het Radboudumc voor een mindfulness training. Deze wordt in het kader van een studie gratis aangeboden.

lees meer

Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet