6 april 2023

Op 1 maart is het Radboudumc een pilot gestart met een Leefstijlzorgloket. In deze pilotfase richten we ons in eerste instantie op hartpatiënten met een leefstijlgerelateerde hulpvraag. Deze patiënten worden door een cardioloog van het Radboudumc doorverwezen naar het Leefstijlzorgloket. Hier voeren coassistenten onder supervisie van leefstijlcoaches gesprekken met de patiënten over hun leefstijl, hun motivatie voor aanpassing hiervan en welke factoren hierbij een rol spelen. Het doel van deze gesprekken is dat we patiënten helpen bij noodzakelijke leefstijlverandering en indien nodig kunnen toeleiden naar een geschikte leefstijlinterventie dichtbij huis.

Samenwerking binnen de regio

Als Radboudumc zijn we natuurlijk niet als enige bezig met leefstijl en preventie. ‘Sterker nog, de meeste expertise en inspanning ligt in het sociale domein en in de eerste lijn’, benadrukt Angelien Sieben, verpleegkundig directeur Centrum voor Geïntegreerde zorg, waar het Leefstijlzorgloket wordt ingebed. ‘Maar ook wij als umc hebben, zeker gezien alle maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan, een verantwoordelijkheid op het gebied van leefstijl en preventie. Daarom geven ook wij patiënten een duwtje in de rug om met hun leefstijl aan de slag te gaan. Voor zo’n duwtje zijn ze ontvankelijk als ze te maken hebben met een acuut moment in de zorg en daarom is het belangrijk dat we dat leefstijlgesprek ook in ónze spreekkamers voeren. Uiteraard moet dit netjes aansluiten op de werkwijze, netwerken en interventies van de zorgpartners om ons heen. Die aansluiting geven we vorm vanuit het Centrum voor Geïntegreerde zorg en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, samen met onze regiopartners van Nijmegen op één lijn (NOEL), zoals de GGD, het CWZ, huisartsenorganisatie NEO en Bindkracht 10.’

Wat komt in het leefstijlgesprek aan bod?

Hidde Cusveller en Puck van Kraaij zijn de kersvers aangestelde leefstijlcoaches die invulling geven aan het Leefstijlzorgloket. Hidde: ’Als een patiënt bij ons komt voor een leefstijlgesprek, bespreken we verschillende leefstijlthema’s en vragen eerst of de patiënt al een leefstijlprogramma volgt of al eerder over leefstijl in gesprek is geweest met bijvoorbeeld de huisarts of POH. We willen graag weten wat er al loopt zodat we een goed beeld krijgen van wat de patiënt al weet en kan, maar grijpen daar niet op in. In het gesprek kijken we naar belemmerende en faciliterende factoren om leefstijl positief te veranderen met als doel de patiënt een stap te laten zetten op het gebied van leefstijl. Een deel van de patiënten kan zelf met adviezen aan de slag, maar soms vraagt dit om een doorverwijzing naar een leefstijlinterventie in de eigen regio van de patiënt. Bijvoorbeeld een coach op het gebied van voeding, sport, mentaal welzijn, stress of stoppen met roken. De hulpvraag en veranderwens van de patiënt zijn hierbij het uitgangspunt. De uitkomsten van het leefstijlgesprek en de ingezette acties worden met een brief teruggekoppeld aan de behandelaar in het Radboudumc en naar de huisarts’.

Coschap Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgerelateerde aandoeningen zorgen voor een grote ziektelast en een toenemende druk op de gezondheidszorg. Om die reden zijn de competenties gezondheidsbevordering, leefstijl en preventie opgenomen in de eindtermen van de Geneeskundeopleiding (Raamplan artsopleiding 2020). Leefstijlgeneeskunde is daarom een standaard onderwerp binnen de opleiding Geneeskunde. Het Leefstijlzorgloket, waar studenten een tweeweeks coschap lopen, is nu een nieuwe leerwerkplaats voor onze coassistenten. Zij voeren, onder begeleiding van de leefstijlcoaches, gesprekken met patiënten. ‘Naarmate het Leefstijlzorgloket verder groeit, groeit ook het aantal coassistenten dat in het Leefstijlzorgloket werkt. Op deze manier doorlopen op termijn alle coassistenten gedurende hun opleiding een coschap leefstijlgeneeskunde’, aldus opleidingsdirecteur Marjolein van de Pol.

Meer nieuws


Passende zorg op de Intensive Care

1 maart 2024

Vanuit het Integraal Zorgakkoord is ‘passende zorg’ een opdracht waar alle gezondheidsprofessionals invulling aan moeten geven. Ook de IC-zorg moet veranderen naar meer passende, persoonsgerichte zorg. U kunt daaraan bijdragen.

lees meer

Neusspray voor ernstige depressie

7 november 2023

Patiënten met een moeilijk behandelbare depressie kunnen bij de afdeling Psychiatrie terecht voor een behandeling met esketamine neusspray. Deze nieuwe behandeling wordt vergoed door alle verzekeraars.

lees meer

Mindfulness voor jongeren met psychische klachten

3 november 2023

Jongeren die voor hun psychische klachten hulp zoeken, kunnen naar het Radboudumc voor een mindfulness training. Deze wordt in het kader van een studie gratis aangeboden.

lees meer

Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet