Solliciteer nu naar onze centrale onderwijsrollen

 • Als docentlid van de project board (PB) ben je onder meer betrokken bij het geven van flankerend onderwijs voor de projecten en het voorlichten van begeleiders.

  lees meer


  Docentlid project board

  • Radboudumc Health Academy (RHA)
  • Sluitingsdatum: 3-9-2019
  • Benoeming voor 3 jaar met mogelijkheid van herbenoeming
   
  Projecten
  In het bachelor curriculum van de opleidingen Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde voeren studenten in het eerste jaar een innovatieproject uit, waarbij ze in teams van 5-6 studenten een innovatieproduct in de zorg uitdenken. Teams worden ondersteund door een innovatie-expert (begeleider) en onderwijsactiviteiten. De producten worden aan het einde van het jaar tijdens een innovatiemarkt gepresenteerd.
   
  In het tweede jaar werken de studenten in teams van 4-5 studenten aan een wetenschappelijk project. Tijdens dit project werken de teams onder begeleiding van een wetenschappelijk onderzoeker aan een onderzoeksvoorstel. Ze testen te haalbaarheid van hun studie met praktisch werk  zoals een pilot-experiment. De studenten sluiten het project af met een grant proposal en posterpresentatie tijdens de wetenschapsdag (mini-congres).
   
  Projectboard
  De project board (PB) bestaat uit 9 docentleden en 2 studentleden. De PB is verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering, een deel van de begeleiding en de beoordeling van zowel de innovatie- als wetenschapsprojecten. Ook is de PB actief betrokken bij de innovatiebazaar en de wetenschapsdag in de afsluitende week van het collegejaar.
   
  De PB vergadert om de week op maandag van 12.00-13.30. Daarnaast wordt er enkele keren per jaar een extra vergadering ingelast om beoordelingen te bespreken.
   
  Functie-omschrijving
  Als docentlid van de PB ben je betrokken bij het geven van flankerend onderwijs voor de projecten, het voorlichten van begeleiders, het beoordelen van ingeleverde producten, het ontwerpen van toetsregelingen, en de beantwoording van vragen van studenten en begeleiders tijdens inloopspreekuren. Je gebruikt je netwerk binnen het Radboudumc om afdelingen te enthousiasmeren voor de projecten, zodat deze  breed worden ondersteund en begeleid.
   
  Als docentlid ontvang je een vergoeding conform het onderwijsmiddelenverdeelmodel. Voor het docentlidmaatschap van de PB staat op dit moment een vergoeding van 85 docentbelastingsuren (DBU) per jaar.
   
  De huidige PB bestaat uit: Arjan de Brouwer (vz), Joost Hoenderop (vice-vz), Merel Adjobo-Hermans, Bas Bredie, Jojanneke Huck, Henk Schers en Marcia Tummers. De PB wordt vanuit de RHA ondersteunt door David Drijkoningen (adviseur/secretaris van de PB).
   
  Profiel
  • gepromoveerd vast staflid van het Radboudumc
  • beschikt over een breed netwerk binnen het Radboudumc
  • heeft aantoonbare affiniteit met zorginnovatie
  • heeft ervaring als (bio)medisch onderzoeker en is op de hoogte van de (veranderende) competenties van een (toekomstig) (bio)medisch onderzoeker
  • heeft kennis van en affiniteit met (nieuwe) ontwikkelingen in het (bio)medisch onderwijs, zowel in het Radboudumc als daarbuiten
  • heeft ervaring als docent in het onderwijs van de opleidingen Biomedische Wetenschappen en/of Geneeskunde van het Radboudumc
  • beschikt over een basiskwalificatie onderwijs; een hogere (uitgebreide of volledige) kwalificatie wordt positief gewogen
  • werkt goed samen met studenten en docenten
   
  Geïnteresseerd?
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met David Drijkoningen (secretaris van de PB), david.drijkoningen@radboudumc.nl. Je kunt solliciteren door uiterlijk dinsdag 3 september 12:00 uur een sollicitatiebrief/motivatie en actueel curriculum vitae te sturen naar david.drijkoningen@radboudumc.nl.