Solliciteer nu naar onze centrale onderwijsrollen

 • De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt.

  lees meer


 • Docentambassadeur Radboud Teaching and Learning Centre

  Docentambassadeur Radboud Teaching and Learning Centre bij de Faculteit …

  Met het Teaching and Learning Centre wil de Radboud Universiteit ontmoeting, inspiratie en samenwerking tussen docenten faciliteren en stimuleren om zo samen de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Drie kernactiviteiten staan centraal binnen het TLC: onderwijsontwikkeling en -innovatie, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

  Met het oog op het versterken van de relatie tussen het TLC en onze faculteit zijn wij op zoek naar:

  2 docentambassadeurs

  De docentambassadeur wordt voor een (evt. één keer verlengbare) periode van 2 jaar voor 0.2 fte gedetacheerd naar het TLC. In overleg wordt bepaald hoe die 0.2fte in mindering wordt gebracht op de huidige taken.

  Wij zoeken:

  Je bent een academicus die anderen inspireert door de manier waarop je invulling geeft aan jouw rol als docent. Je kent onze faculteit goed en je bent een gesprekspartner voor sleutelfiguren rond onderwijs in de faculteit. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor docenten op onze faculteit en je signaleert vragen en behoeften aan ondersteuning of scholingsmogelijkheden. Je betrekt andere docenten bij projecten of initiatieven vanuit het TLC en legt verbindingen met ontwikkelingen op andere faculteiten. In het TLC zelf ben je actief betrokken bij één of meer kernactiviteiten.

  Je hebt een belangrijke rol in het verbinden van activiteiten van het TLC met activiteiten en ontwikkelingen op de faculteit én in het initiëren van activiteiten vanuit het TLC. Wij zien de rol van docentambassadeur als een nieuwe stap in jouw onderwijscarrière en als een kans voor een doorgroei naar een bredere rol in de ontwikkeling en aansturing van het onderwijs.

  Wij vragen:

  • Een enthousiaste, pro-actieve docent die met beide voeten in de onderwijspraktijk staat.
  • Een docent die vanzelfsprekend geneigd is ook over de grenzen van de eigen sectie/vakgebied te kijken.
  • Een docent met een visie op en een hart voor academisch onderwijs.
  • Aantoonbare ervaring en/of affiniteit met ten minste een van de drie kernactiviteiten van het TLC.

  Sollicitatie en procedure

  Voor vragen over deze functie kunt u terecht bij Alwin Scharstuhl. Sollicitaties (cv en motivatiebrief) kunt u per e-mail zenden aan alwin.scharstuhl@radboudumc.nl tot en met dinsdag 14 juli.