9 september 2022

*English follows below*

Nederlands

De komende tijd zijn er meerdere stakingen in het openbaar vervoer. Voor zover wij nu weten, gaat het om de volgende dagen:

 • Op vrijdag 9 september (nationaal) staking NS personeel;
 • Op dinsdag 13 september (regio Oost, Zuid en Noord) staakt NS personeel;
 • Donderdag 15 september (regio Midden) staakt NS personeel. Omdat Utrecht het grootste spoor knooppunt van Nederland kan de impact van deze staking heel groot zijn.
 • Op vrijdag 16 september is er een landelijke stakingsdag in het regionale streekvervoer.

Hier vind je meer informatie over de geplande stakingen. Van de andere aangekondigde stakingen verwachten we dat deze ons onderwijs minder zullen raken. Houd voor de meest actuele situatie de berichten in de 9292 reisplanner op 9292.nl in de gaten.

Er is besloten om het onderwijs voor zover mogelijk op de campus door te laten gaan. Dit betekent dat

 • We hopen dat jij als docent naar de campus kunt komen (wellicht met meer moeite dan normaal) en het onderwijs kunt verzorgen. Als dat echt niet mogelijk is, dan zien we de stakingen als een overmachtssituatie. Informeer in dat geval je studenten zo snel mogelijk via Brightspace en geef aan welke maatregelen je neemt om ervoor te zorgen dat studenten bij kunnen blijven met de stof.
 • Verder bieden we geen (extra) hybride onderwijs aan.
 • We passen de aanwezigheidsplicht soepel toe voor die studenten die door de staking niet naar de campus kunnen komen én zich bij je hebben afgemeld. Als een vervangende opdracht eraan bijdraagt dat studenten bijblijven met de stof, dan is dat een optie. Zo’n opdracht moet niet leiden tot meer werkdruk voor de docenten.

We informeren studenten over de maatregelen via de bijgaande brief. Daarin roepen we hen op, om zoveel mogelijk naar de campus te komen en elkaar te ondersteunen, bijvoorbeeld door carpooling, het aanbieden van een slaapplek of het delen van aantekeningen.

Hartelijk dank voor je flexibiliteit.

English

Over the next days, there will be several announced strikes in public transport. As far as we know, they are planned on the following days:

 • On Friday 9 September there is a national strike of NS personnel;
 • On Tuesday 13 September (region East, South and North) strike Dutch Railways (NS) personnel;
 • On Thursday 15 September (Central region) strike of NS personnel. Since Utrecht is the largest railway junction in the Netherlands, the impact of this strike can be very big.
 • On Friday 16 September there is a national strike in regional transport.

Read more information about the announced strikes here. We expect that the other announced strikes will affect us less. Please keep an eye on the messages in the 9292 travel planner on 9292ov.nl.

We have decided to continue education on campus as much as possible. This means that:

 • We hope that you can come to campus (it might take more effort than usual) and can teach your classes. If that is not possible, we consider the strike a situation beyond your control. In that case, please inform your students as soon as possible through Brightspace that class on campus is cancelled. Also, indicate which measures you will take to ensure students can keep up with the course content, like Q&A options in Brightspace or assignments.
 • We will not offer hybrid education.
 • We are lenient when applying attendance requirements for students who cannot come to campus due to the strike, provided they informed you about their absence. If an extra assignment helps students to stay on track with the course content, you could consider providing them with one. Such an assignment should not increase your workload.

Students receive the attached letter about the measures we are taking. We encourage them to come to campus as much as possible and to support each other, for example by carpooling, offering a fellow student a place to sleep or sharing notes. We also encourage them to help international students to make sense of the changes.

Thank you for your flexibility.

 • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

  Health Academy docenten

Meer nieuws


Winnaars Call XR in het onderwijs bekend

3 november 2022

XR biedt mogelijkheden voor vraagstukken in het onderwijs. Om het bijvoorbeeld breder toegankelijk te maken of mogelijkheden tot beter en/of dieper leren. Hiervoor is een call opgezet vanuit het programma XR in het onderwijs.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet