Onderwijs Doelgroepen Docenten en begeleiders Nieuws Werken aan een veilig leerklimaat

9 mei 2023

Binnen het Radboudumc nemen we het onderwerp grensoverschrijdend gedrag zeer serieus. We weten helaas dat grensoverschrijdend gedrag overal voorkomt. Daarom besteden we er in het onderwijs en via posters aandacht aan. We verspreiden informatie via onze onderwijskanalen en via deze stickers op de toiletten over wat studenten en coassistenten kunnen doen bij grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen bijdragen aan een veilig leerklimaat.

Deze week besteden we extra aandacht aan het onderwerp door deze flyer uit te delen en door studenten te vragen wat ze nodig hebben om een veilig leerklimaat verder te bevorderen.

Hieronder kun je lezen welke informatie we delen met onze studenten. Mocht je als docent suggesties voor ons hebben over het verbeteren van een veilig leerklimaat of het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag dan horen we dat uiteraard graag.

Vriendelijke groeten,

Opleidingsdirecteuren Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedical Sciences en Molecular Mechanisms of Disease.

De tekst voor studenten

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. Binnen onze opleidingen nemen wij dit onderwerp zeer serieus. Hieronder staat uitgelegd wat je kunt doen als je als student een grensoverschrijdende situatie hebt meegemaakt. Wat jij als grensoverschrijdend ervaart, bepaal je zelf.

Heb je een vervelende situatie meegemaakt, praat er in ieder geval over met iemand die je vertrouwt. Als het mogelijk is, bespreek het met de veroorzaker. Lukt dit niet, bespreek het dan op de werkvloer met de opleider. Ook kun je altijd contact opnemen met de stagecoördinator van het Radboudumc. Daarnaast kun je altijd (ook anoniem) terecht bij de vertrouwenspersonen van de Radboud Universiteit (via vertrouwenspersonen@ru.nl).

Wat kan je doen om bij te dragen aan een veilig leerklimaat? Praat erover met je medestudent, je coach of mentor of je studieadviseur. Doe ook mee met de evaluaties van het onderwijs en de coschappen (mondeling en schriftelijk). De informatie uit deze evaluaties is essentieel om de kwaliteit van de opleiding te borgen en het leerklimaat te evalueren en te verbeteren waar nodig.

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Health Academy docenten

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet