Onderwijs Doelgroepen Docenten en begeleiders Nieuws Winnaars Call XR in het onderwijs bekend

3 november 2022

XR biedt mogelijkheden voor vraagstukken in het onderwijs. Om het bijvoorbeeld breder toegankelijk te maken of mogelijkheden tot beter en/of dieper leren. Hiervoor is een call opgezet vanuit het programma XR in het onderwijs. Zo kun je als docent zelf experimenteren met XR in het onderwijs. Natuurlijk met ondersteuning vanuit het programmateam.

Uit deze call zijn zes inzendingen gekomen met onderwijskundige innovaties. Inmiddels hebben verschillende gesprekken met de inzenders plaatsgevonden. De call is uiteindelijk aan twee inzendingen toegewezen. Inmiddels is de feestelijke start geweest met de volgende inzendingen:

 • Infectiepreventie in extended reality, serious, realistic en fun door Alma Tostmann en Olga Coenen
  Het doel van dit innovatieve experiment is het ontwikkelen en implementeren van XR-infectiepreventie trainingen voor zorgprofessionals om hen op een professionele en realistische maar ook leuke manier te scholen in dit belangrijke thema binnen patiëntveiligheid. 

Machteld Dronkers (programmamanager XR) en Olga Coenen (Alma Tostmann was verhinderd maar heeft uiteraard ook bloemen ontvangen)

 • Virtuele Interprofessionele Acute Verloskunde Training door Jeroen van Dillen en Lonneke Gremmen
  In dit XR experiment wordt het gehele zorgpad in het geval van een acute verloskundige setting doorlopen.

v.l.n.r. Lonneke Gremmen, Jeroen Dillen en Machteld Dronkers

In beide XR- casussen zullen op een verschillende wijze, de serious game elementen worden opgenomen. Namens het programmateam, van harte gefeliciteerd!

Ook hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de inzenders en de onderwijskundigen Digitaal leren en innoveren. Dit leverde meer inzicht in de realistisch te behalen resultaten en om te komen tot een advies aan de stuurgroep.

 • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

  Health Academy docenten

Meer nieuws


Save the date: de Onderwijsdagen 2024 van 18 t/m 21 maart

15 december 2023

Het thema is 'Samen bewegen naar de toekomst'. Wil je een workshop aanmelden? Dat kan t/m 21 december.

lees meer

Workshop: Onsamenhangende werkstukken vol met fouten wat doe je hiermee als docent?

18 oktober 2023

Radboud in’to Languages kan deze workshop voor groepen docenten van een vakgroep of opleiding kosteloos verzorgen dankzij het taalbeleidbudget van het college van bestuur.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet