Over het Radboudumc Duurzaamheid Duurzaam onderwijs & onderzoek

Duurzaam onderzoek betekent voor ons dat we, voorafgaand aan het opstarten van een onderzoek, bewust de keuze maken om bepaalde onderzoeken wel of niet te doen. En als we voor wel kiezen, hoe we dan zo’n onderzoek doen.
Duurzaam onderwijs betekent, naast het voorkomen van verspilling in het onderwijs, dat het duurzame gedachtegoed integraal wordt meegenomen in het onderwijs.

Duurzaam onderwijs & onderzoek


Living labs

We streven ernaar om de kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en de zorg te versterken. We nodigen studenten uit om tijdens hun studie een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de campus door het doen van onderzoek. lees meer

Living labs

We streven ernaar om de kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en de zorg te versterken. We nodigen studenten uit om tijdens hun studie een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de campus door het doen van onderzoek. Het Radboudumc en de Radboud Universiteit vervullen de rol van een ‘living lab’.

Meer informatie


Onderzoeks­project Duurzaamheid in de acute zorg

De acute zorg in het ziekenhuis levert grote hoeveelheden afval op. Het doel van dit onderzoeksproject is om de milieuimpact van zorgtrajecten inzichtelijk te maken van waaruit handelingsperspectief ontstaat om deze impact concreet en effectief te reduceren.

lees meer

Onderzoeks­project Duurzaamheid in de acute zorg

De risico’s van de klimaatcrisis voor onze gezondheid zijn onacceptabel hoog. Hoewel artsen en andere zorgverleners beloven in den beginsel gezonderheid niet te schaden (‘primum non nocere’), draagt de zorg paradoxaal genoeg in grote mate bij aan de totale nationale CO2 uitstoot. Even veel als de luchtvaart sector! Ook produceert de zorg afval in grote hoeveelheden. De spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers (OK) en intensive care (IC) leveren binnen het ziekenhuis een grote bijdrage aan de negatieve milieuimpact. Met het tekenen van de Green Deal Duurzame Zorg hebben partijen in de zorg zich gecommitteerd de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen van 49% CO2 vermindering in 2030 en het beperken van overige negatieve impact op het milieu.

Het doel van dit onderzoeksproject is om de milieuimpact van zorgtrajecten inzichtelijk te maken. Uiteindelijk zal er belangrijke kennis beschikbaar komen van waaruit handelingsperspectief ontstaat om negatieve milieuimpact concreet en effectief te verminderen.

Meer weten? Neem contact op met

Dr. Tim Stobernack, Postdoc onderzoeker
tim.stobernack@radboudumc.nl
Intensive Care Research, Radboudumc


Keuzevak Planetary Health

In de cursus Planetary Health maken studenten kennis met de samenhang tussen klimaatverandering en gezondheid aan de hand van onderwerpen zoals voeding, circulariteit, infectieziekten en crisismanagement.

lees meer

Keuzevak Planetary Health

Wat is de rol van de (aanstaande) zorgprofessional met betrekking tot de klimaatcrisis? Hoe is onze gezondheid gerelateerd aan een gezond milieu? Wat voor invloed heeft de zorgsector als het gaat om duurzaamheid en een gezond klimaat?

In de cursus Planetary Health proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. De cursus overkoepelt enerzijds de impact van klimaat (en milieu) op de gezondheid van mensen en anderzijds de impact van de zorgprocessen op planetaire gezondheid.

De klimaatimpact van ziekenhuizen

De klimaatimpact van ziekenhuizen is enorm: de Nederlandse ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de landelijke totale CO2-uitstoot. We zullen als artsen en onderzoekers dus een belangrijke bijdrage aan de reductie van de klimaatimpact moeten leveren. De CO2-uitstoot is vastgesteld op 55% voor de gehele zorgsector in 2030.

Vraagstukken van de cursus

Met de cursus Planetary Health geven we de studenten handvatten om met verschillende vragen aan de slag te gaan. Denk daarbij aan:

  • Hoe zorgen we nu goed (of zelfs beter) voor onze patiënten, zonder de gezondheid van onze kinderen daarmee in gevaar te brengen?
  • Welke nieuwe ziektebeelden kunnen we verwachten voor de toekomst (bijv. zoönose, zoals COVID-19 of Q‐koorts)?
  • Moeten medici zich mengen in het debat rondom verkleining van de veestapel?
  • Hoe is menselijke gezondheid gerelateerd aan een gezond milieu en milieuproblemen?

Invulling van de cursus

De studenten krijgen heel prominent de gelegenheid om datgene te doen wat we als maatschappij van academici mogen verwachten: oplossingen bedenken, samenwerken, discussiëren en innoveren. De student moet zelf aan de slag met diens creativiteit binnen een duurzaamheidsproject, volgt colleges over Planetary Health en duurzaamheid, en wordt door de docenten maximaal gefaciliteerd. Daarnaast zal er een aantal excursies worden georganiseerd om studenten te helpen een beeld te vormen bij de verschillende invloedsferen van Planetary Health en duurzaamheid.

Meer informatie?

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Themanummer Planetary Health (gratis te downloaden)


Radboud Center for Sustainability Challenges RCSC

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges (RCSC) is een hub voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc gerelateerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. lees meer

Radboud Center for Sustainability Challenges RCSC

Het Radboud Centre for Sustainability Challenges (RCSC) is een hub voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc gerelateerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

RCSC verbetert de samenhang van inter- en transdiciplinair onderzoek naar duurzaamheid en duurzame ontwikkeling binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc, door onderzoekers bij elkaars te brengen, in seminars, gezamenlijke projecten en onderzoeksvoorstellen.

Daarnaast stelt RCSC zich tot doel dat alle afgestudeerden van de Radboud Universiteit en het Radboudumc weten wat duurzaamheid betekent in relatie tot hun vakgebied. De reeds bestaande minor Sustainability Challenges is voor alle studenten beschikbaar. Daarnaast is er een nieuwe cursus Sustainable Development Goals gestart.
 

REWARD Statement

Het Radboudumc heeft in 2016 de REWARD-statement ondertekend. Een initiatief van de Lancet naar aanleiding van een serie artikelen over de verspilling binnen het biomedisch onderzoek. De REWARD statement onderschrijft een vijftal punten, die de verspilling tegengaan. lees meer

REWARD Statement

Het Radboudumc heeft in 2016 de REWARD-statement ondertekend. Een initiatief van de Lancet naar aanleiding van een serie artikelen over de verspilling binnen het biomedisch onderzoek. De REWARD (Reduce Research Waste And Reward Dilligence) statement onderschrijft een vijftal punten, die de verspilling tegengaan. Het Radboudumc geeft invulling aan de publicatie van negatieve onderzoeksresultaten in de Digital Research Environment. Ook komt er meer aandacht in het onderwijs voor verspilling in onderzoek. Onderzoekers worden gestimuleerd om hun data op te slaan volgens de FAIR-principes. FAIR staat voor vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable).

Meer weten?
 
  • Medewerkers
  • Intranet