Over het Radboudumc Onze strategie

Hier gaan en staan we voor

To have a significant impact on health and healthcare. Het Radboudumc wil vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Dat doen we persoonsgericht en innovatief en door samen te werken in netwerken. 

lees meer

Hier gaan en staan we voor

Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. De uitdagingen waar we voor staan, hebben een effect op onze gezondheid en gezondheidszorg, op ons werk en leven. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat- en energiecrisis, stijgende kosten van gezondheidszorg, ongelijkheid in welvaart en welzijn en krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat nu meer dan ooit over het voorkómen van ziektes. Het Radboudumc pakt die uitdagingen op. We kijken vooruit en waar het kan en nodig is, zijn we de ontwikkelingen een stap vóór. Wij bedenken de oplossingen om mens en maatschappij zo gezond mogelijk te houden en zorg houdbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Wij werken aan de zorg voor morgen.

Hier gaan we voor

Als Radboudumc willen we vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Dat doen we persoonsgericht en innovatief en door samen te werken in netwerken. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Kortom, we willen een significant impact on health and healthcare hebben. Dat doen we vanuit zes thema’s:

Persoonsgericht

Het is de terechte verwachting van iedereen die bij ons komt: in het Radboudumc word je gehoord, gezien, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld. Wij maken de patiënt en diens kwaliteit van leven tot begin- en eindpunt van onze zorg. We leren de patiënt écht kennen, van DNA tot persoonlijke en sociale context. We hebben respect voor de verschillen tussen mensen. We gaan op zoek naar datgene waarmee we voor het individu de meeste waarde toevoegen. En keuzes maken we mét en niet vóór de patiënt. Al ons wetenschappelijk onderzoek is uiteindelijk gericht op het leveren van maximale toegevoegde waarde voor elke individuele patiënt. Ook ons onderwijs is persoonsgericht: de student en patiënt staan centraal in de opleiding van dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners van morgen.

Innovatief

We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst. Met ons wetenschappelijk onderzoek zorgen we voor succesvolle innovaties in preventie, diagnostiek en behandelingen. In ons huis kan en mag iedereen voor innovaties zorgen, in zorg, onderwijs en onderzoek. We geven en nemen de ruimte en verantwoordelijkheid om innovaties te ontwikkelen, ermee te experimenteren, en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen. Die delen we vanzelfsprekend in ons netwerk en daarbuiten.

Samenwerken

Alleen samen met onze partners maken we onze ambities waar en geven we antwoord op de vragen van patiënten, studenten, collega’s, wetenschap en maatschappij. We geloven in de kracht van duurzame samenwerking met ziekenhuizen, kennis- en onderwijsinstellingen, zorginstellingen, eerste lijn, openbaar bestuur, bedrijven en andere partners. In goed overleg binnen het netwerk maken wij gezamenlijk afspraken hoe we kennis, expertise en faciliteiten met elkaar delen en ontwikkelen, maken we keuzes over wie welke zorg het beste kan leveren en hoe we samen maximaal van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. In de regio en daarbuiten. Ook onderzoek en onderwijs doen we zoveel mogelijk samen. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en toegankelijkheid van zorg staan in de netwerken voorop.

Samen pakken we met energie, lef en moed de maatschappelijke uitdagingen op en dragen we maximaal bij aan een gezonde samenleving. Waarin mens en milieu zo gezond mogelijk blijven en waarin ziekte voorkomen voorop staat. En als zorg dan tóch nodig is, gaan we voor de beste, duurzame zorg voor elke patiënt. Want de patiënt, onze kwetsbare medemens: daar gaat het uiteindelijk om. 

To have a significant impact on health and healthcare


Persoonsgericht en innovatief hoe doen we dat?


Fit for the Future

Het Radboudumc is bezig met een verandering van organisatie, besturing en manieren van (samen)werken.

lees meer

Fit for the Future

Het Radboudumc is bezig met een verandering van organisatie, besturing en manieren van (samen)werken. Dat doen we om ook in de toekomst onze patiënten nóg beter te kunnen helpen, om nog beter onderzoek te kunnen doen, nog beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, en om collega’s op te leiden voor de gezondheid en de zorg van morgen. Aan die veranderingen werken we in weloverwogen stappen, binnen het programma Fit for the Future.

Met Fit for the Future zijn we op weg naar de organisatie die we willen zijn: we gaan nog meer (samen)werken vanuit de vraag van patiënten, van studenten, onderzoekers, collega’s en de maatschappij. Door ons samen écht te verdiepen in die vraag zijn we van meer waarde en grote betekenis én doen we het juiste. Dat vraagt om nog beter samenwerken over afdelingen heen, intern en extern. Want samen weten en kunnen we meer.

Zorg, onderwijs en onderzoek komen samen in zorgpaden

De zorgpaden die we ontwikkelen zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop we over afdelingen heen gaan samenwerken. Een zorgpad is een soort stappenplan dat de patiënt doorloopt. Zo weet de patiënt precies wat er gaat gebeuren en krijgt de beste zorg van een team aan collega’s van het Radboudumc en daarbuiten. Dit team staat om de patiënt heen en loopt mee in alle stappen die de patiënt zet. Door onze kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek goed met elkaar te verbinden, hebben we alles in huis om de patiënt het beste te helpen.

Zo ziet het Radboudumc er in grote lijnen straks uit

Concreet bestaat het Radboudumc in grote lijnen straks uit 11 centra voor patiëntenzorg, 41 afdelingen (waarvan 3 science departments), 3 instituten (voor elke kerntaak één) en de 7 stafdiensten.

Versterkte positie voor verpleegkundigen

Aan het hoofd van elk centrum voor patiëntenzorg staan een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur. Door verpleegkundige vertegenwoordiging op directieniveau krijgt deze beroepsgroep meer regie en zeggenschap over het eigen werk en wordt verpleegkundige kennis steeds meer formeel ingebed in de organisatie. Zo maken we onze zorg nog persoonsgerichter. Lees meer over de verpleegkundig directeuren.

Alles in huis voor de patiënt van nu én de toekomst

Met Fit for the Future zorgen we er dus voor dat we als Radboudumc alles in huis hebben om de patiënt van nu en de toekomst het beste te helpen. Dat hebben we goed gedaan als de patiënt ervaart dat we waarde toevoegen en onze medewerkers zien dat we het verschil hebben gemaakt en met plezier aan het werk zijn.

Bekijk de video's

Wat gaan we doen? Waarom? En hoe komt het Radboudumc er in grote lijnen uit te zien? In deze video zie je hoe we Fit for the Future willen worden.

Onze strategische thema's

Onze strategische samenwerkingen


De Academische Alliantie met Maastricht UMC+

Het Radboudumc en Maastricht UMC+ vormen sinds 2018 samen de Academische Alliantie. We werken samen op het gebied van academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding.

lees meer

HealthTech Nexus met Universiteit Twente

We werken samen op het snijvlak van medische technologie en gezondheid. Aan kennisontwikkeling, onderwijs en innovatie, om te voorzien in de 'unmet need' in gezondheid en gezondheidszorg: urgente behoeftes waar nog geen oplossingen voor bestaan.​

lees meer

Het belang van strategische samenwerkingen

Het Radboudumc werkt samen met honderden andere organisaties, op allerlei manieren en gebieden. Met een klein aantal van die partners hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten.

lees meer

Het belang van strategische samenwerkingen

Het Radboudumc werkt samen met honderden andere organisaties, op allerlei manieren en gebieden. Met een klein aantal van die partners hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Strategische samenwerkingspartners zijn organisaties waarmee we nauw samenwerken bij het realiseren van gezamenlijke, strategische doelen. Denk daarbij aan het behouden en versterken van hoogwaardige zorg in onze regio, maar ook gezamenlijk onderzoek, onderwijs en innovatie met (inter)nationale impact. Met onze strategische partners hebben we daar meerjarige afspraken over gemaakt, die formeel door bestuurders van beide partijen zijn ondertekend.

Binnen een strategische samenwerking zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om elkaar verder te helpen. We wisselen kennis en expertise uit, doen gezamenlijk projecten en maken gebruik van elkaars faciliteiten. Ook stimuleren we collega’s om elkaar op te zoeken en met elkaar nieuwe kansen te verkennen.

Overige samenwerkingen

Naast de vier strategische samenwerkingen werken we samen met honderden andere organisaties. Lees meer over de verschillende vormen van samenwerking op Radboudumc partners.


Rijnstate Samenwerken aan de zorg(regio) van de toekomst

Met Rijnstate werken we al jarenlang samen op verschillende gebieden. In april 2023 tekenden we een strategische samenwerkingsovereenkomst om dit verder uit te bouwen.

lees meer

Maasziekenhuis Pantein

De samenwerking maakt dat patiënten soepel en eenvoudig over en weer verwezen kunnen worden, waarbij soms de dokter “meereist” met de patiënt.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet