Hier gaan en staan we voor

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

lees meer

Hier gaan en staan we voor

De wereld om ons heen verandert snel. Zo ook de gezondheidszorg. Mensen worden ouder, hebben vaker meerdere, veelal chronische aandoeningen. De ontwikkeling en beschikbaarheid van kennis en technologie neemt snel toe, en daarmee ook de ontwikkeling van diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit leidt tot steeds meer gespecialiseerde zorg en dito zorgprofessionals. De betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van zorg staan door deze ontwikkelingen onder druk.
 
Wat voor iedereen blijft, is de basis voor een goede kwaliteit van leven: een goede gezondheid. Het gaat nu meer dan ooit over het voorkómen van ziektes. En, als zorg toch nodig is, dan willen we de beste zorg, liefst dichtbij huis. In hun zorgproces verwachten patiënten steeds meer een rol als partner, waarbij ze samen met hun arts belangrijke keuzes kunnen maken.
 
Wij zetten als Radboudumc een duidelijke stip op de horizon. We willen vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. We willen dan ook het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum zijn en ons zo onderscheiden en herkend worden. Wij willen tot de absolute top behoren, nationaal en internationaal. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Kortom, we willen een significant impact on healthcare hebben: samen met én voor de patiënt onderscheidend zijn. 

Bekijk onze film Radboudumc: persoonsgericht en innovatief

Onze missie

To have a significant impact on healthcare.

Persoonsgericht

Het is de terechte verwachting van iedereen die bij ons komt: in het Radboudumc word je gehoord, gezien, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld.

lees meer

Persoonsgericht

Het is de terechte verwachting van iedereen die bij ons komt: in het Radboudumc word je gehoord, gezien, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld. Daarom maken wij de patiënt en zijn kwaliteit van leven tot begin- en eindpunt van onze zorg. We leren de patiënt écht kennen, van DNA tot persoonlijke en sociale context. We hebben respect voor de verschillen tussen mensen. We gaan op zoek naar datgene waarmee we voor het individu de meeste waarde toevoegen. En keuzes maken we mét en niet vóór de patiënt. Al ons wetenschappelijk onderzoek is uiteindelijk gericht op het leveren van maximale toegevoegde waarde voor elke individuele patiënt. Ook ons onderwijs is persoonsgericht: de student en patiënt staan centraal in de opleiding van dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners van morgen.
 
Onze collega’s kunnen dat alleen waarmaken in het juiste werkklimaat. Wij zorgen daarom voor een stimulerende persoonsgerichte werkomgeving waarin we elkaar aanspreken en aanmoedigen, van elkaar en ons eigen werk leren en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. Want samenwerken, betrokken zijn en excelleren staan bij ons hoog in het vaandel.

Innovatief

We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst. In ons huis kan en mag iedereen voor innovaties zorgen.

lees meer

Innovatief

We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst. We zorgen al jarenlang met ons wetenschappelijk onderzoek voor succesvolle innovaties in preventie, diagnostiek en behandelingen. Maar we willen een stap verder zetten. Voor de toekomstige gezondheidszorg is het belangrijk om ook de wijze waarop patiëntenzorg en onderwijs worden georganiseerd en verleend te vernieuwen.
 
In ons huis kan en mag iedereen voor innovaties zorgen. We geven en nemen de ruimte en verantwoordelijkheid om innovaties te ontwikkelen, ermee te experimenteren, en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen. Die delen we vanzelfsprekend in ons netwerk en daarbuiten.

Naar een academisch medisch netwerk

We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn en andere partners.

lees meer

Naar een academisch medisch netwerk

Het Radboudumc kan en wil onze ambities niet alléén waarmaken. We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn en andere partners. We gaan dan ook van een universitair medisch centrum toe naar een academisch medisch netwerk. Het Radboudumc neemt het voortouw in dit netwerk, dat altijd start met een gezamenlijke visie en gedeelde waarden, en met respect voor ieders kracht, profiel en identiteit. In goed overleg binnen dit netwerk maken wij gezamenlijk afspraken hoe we kennis, expertise en faciliteiten met elkaar delen en ontwikkelen, maken we keuzes over wie welke zorg het beste kan leveren en hoe we samen maximaal van toegevoegde waarde zijn voor elke patiënt. Ook onderzoek en onderwijs doen we zoveel mogelijk samen. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en toegankelijkheid van zorg staan in de netwerken voorop. Zo organiseren we samen de beste, duurzame zorg voor elke patiënt, want daar gaat het uiteindelijk om. Dichtbij de patiënt waar dat kan, verder weg als dat moet. Persoonsgericht en innovatief.

Persoonsgericht en innovatief: onze voorbeelden


De juiste vragen voor Paul door de innovatie van Tim en Simone

Huisarts-onderzoekers Tim olde Hartman en Simone Postma vinden dat huisartsen het met hun patiënten meer moeten hebben over hun dagelijks functioneren. Daar maken ze nu samen met patiënten een vragenlijst voor. lees meer

Meer vrijheid voor Roos door de innovatie van Hans en Seyed

Chirurg-oncoloog Hans de Wilt en arts-onderzoeker Seyed Qaderi veranderden de nazorg van patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Langskomen om uitslagen te bespreken, is niet meer altijd nodig. lees meer

Meer zelf door Gerrie door de innovatie van Mariska en Jeanine

De patiënt actief betrekken bij de eigen behandeling: dat willen fysiotherapeut Mariska Klaassen en longarts Jeanine Antons. Daarom sluiten longpatiënten voortaan aan bij het zogenoemde ‘multidisciplinair overleg’. lees meer

Adem voor Herman door de innovatie van Lisanne

Bij het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing komen patiënten die eigenlijk niet meer op de Intensive Care hoeven te blijven, maar dat toch moeten. Ze kunnen namelijk nog niet zelfstandig ademen. Lisanne Roesthuis en haar collega’s bekijken hoe dat komt. lees meer

Meer vertrouwen bij Erwin door de innovatie van Bas en Harry

Bas Bredie en Harry van Goor willen voor verbeteringen zorgen die écht iets opleveren voor de patiënt. Zij zorgden voor een slim kastje dat een opgenomen patiënt aan de pols draagt. Hiermee kunnen de dokters en verpleegkundigen de gezondheid van de patiënt continu volgen en voorspellen. lees meer

Meer ruimte voor Jasper door de innovatie van Maroeska

Juist omdat ze nog niet alle kennis hebben, hebben onze studenten de beste ideeën voor de zorg. Onze studenten hebben de toekomst, vindt hoogleraar Maroeska Rovers. lees meer

Sneller en beter herstel voor Otto door de innovatie van Yvonne en Shanna

Kijken naar wat een patiënt kán en niet alleen naar de aandoening. Dat is de missie van fysiotherapeuten Yvonne en Shanna. Met hun project ‘Beter uit bed’ toveren ze afdelingen om naar een plek waar patiënten met vertrouwen en plezier in beweging komen. lees meer

Snel de juiste zorg voor Kees door de innovatie van Michiel en Jelle

Per jaar wordt er bij ongeveer 40.000 mannen onderzocht of ze prostaatkanker hebben. Uroloog Michiel Sedelaar en radioloog Jelle Barentsz vinden dat deze mannen snel moeten weten waar ze aan toe zijn. Zodat ze de juiste behandeling op het juiste moment kunnen krijgen. lees meer

Betere toekomst voor Aicha door de innovatie van Teun

Iedere dag sterven er duizend mensen aan malaria. Dat raakt onderzoeker Teun Bousema. Daarom wil hij de verspreiding van malaria voorkomen. lees meer

Beter leven voor Roan door de innovatie van Thomas

De innovatieve mogelijkheden van 3D-technieken verbinden met de zorg. En zo van grote betekenis zijn voor het leven van een patiënt. Dat is wat medisch technicus Thomas Maal drijft. lees meer

Meer betrokkenheid van Sophie door de innovatie van Marjolein

Opleidingsdirecteur Marjolein van de Pol wil onze studenten voorbereiden op een complexe zorgwereld die blijft veranderen. Daarom richtte Marjolein ons Geneeskunde-onderwijs helemaal anders in. lees meer

Meer lucht voor Ties door de innovatie van Peter

Betere astmazorg voor jongeren en kinderen, door deze handiger en plezieriger te maken. Daar gaat kinderlongarts Peter Merkus voor. lees meer