Over het Radboudumc Onze strategie:

Hier gaan en staan we voor

To have a significant impact on health and healthcare. Het Radboudumc wil vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Dat doen we persoonsgericht en innovatief en door samen te werken in netwerken. 

lees meer

Hier gaan en staan we voor

Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. De uitdagingen waar we voor staan, hebben een effect op onze gezondheid en gezondheidszorg, op ons werk en leven. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat- en energiecrisis, stijgende kosten van gezondheidszorg, ongelijkheid in welvaart en welzijn en krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat nu meer dan ooit over het voorkómen van ziektes. Het Radboudumc pakt die uitdagingen op. We kijken vooruit en waar het kan en nodig is, zijn we de ontwikkelingen een stap vóór. Wij bedenken de oplossingen om mens en maatschappij zo gezond mogelijk te houden en zorg houdbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Wij werken aan de zorg voor morgen.

Hier gaan we voor

Als Radboudumc willen we vooroplopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Dat doen we persoonsgericht en innovatief en door samen te werken in netwerken. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs, elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Kortom, we willen een significant impact on health and healthcare hebben. Dat doen we vanuit zes thema’s:

Persoonsgericht

Het is de terechte verwachting van iedereen die bij ons komt: in het Radboudumc word je gehoord, gezien, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld. Wij maken de patiënt en diens kwaliteit van leven tot begin- en eindpunt van onze zorg. We leren de patiënt écht kennen, van DNA tot persoonlijke en sociale context. We hebben respect voor de verschillen tussen mensen. We gaan op zoek naar datgene waarmee we voor het individu de meeste waarde toevoegen. En keuzes maken we mét en niet vóór de patiënt. Al ons wetenschappelijk onderzoek is uiteindelijk gericht op het leveren van maximale toegevoegde waarde voor elke individuele patiënt. Ook ons onderwijs is persoonsgericht: de student en patiënt staan centraal in de opleiding van dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners van morgen.

Innovatief

We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst. Met ons wetenschappelijk onderzoek zorgen we voor succesvolle innovaties in preventie, diagnostiek en behandelingen. In ons huis kan en mag iedereen voor innovaties zorgen, in zorg, onderwijs en onderzoek. We geven en nemen de ruimte en verantwoordelijkheid om innovaties te ontwikkelen, ermee te experimenteren, en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen. Die delen we vanzelfsprekend in ons netwerk en daarbuiten.

Samenwerken

Alleen samen met onze partners maken we onze ambities waar en geven we antwoord op de vragen van patiënten, studenten, collega’s, wetenschap en maatschappij. We geloven in de kracht van duurzame samenwerking met ziekenhuizen, kennis- en onderwijsinstellingen, zorginstellingen, eerste lijn, openbaar bestuur, bedrijven en andere partners. In goed overleg binnen het netwerk maken wij gezamenlijk afspraken hoe we kennis, expertise en faciliteiten met elkaar delen en ontwikkelen, maken we keuzes over wie welke zorg het beste kan leveren en hoe we samen maximaal van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. In de regio en daarbuiten. Ook onderzoek en onderwijs doen we zoveel mogelijk samen. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en toegankelijkheid van zorg staan in de netwerken voorop.

Samen pakken we met energie, lef en moed de maatschappelijke uitdagingen op en dragen we maximaal bij aan een gezonde samenleving. Waarin mens en milieu zo gezond mogelijk blijven en waarin ziekte voorkomen voorop staat. En als zorg dan tóch nodig is, gaan we voor de beste, duurzame zorg voor elke patiënt. Want de patiënt, onze kwetsbare medemens: daar gaat het uiteindelijk om. 

To have a significant impact on health and healthcare


Bekijk onze film Radboudumc: persoonsgericht en innovatief

Onze missie

To have a significant impact on health and healthcare.


Fit for the Future

Het Radboudumc is bezig met een verandering van organisatie, besturing en manieren van (samen)werken.

lees meer

Fit for the Future

Het Radboudumc is bezig met een verandering van organisatie, besturing en manieren van (samen)werken. Dat doen we om ook in de toekomst onze patiënten nóg beter te kunnen helpen, om nog beter onderzoek te kunnen doen, nog beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, en om collega’s op te leiden voor de gezondheid en de zorg van morgen. Aan die veranderingen werken we in weloverwogen stappen, binnen het programma Fit for the Future.

Met Fit for the Future zijn we op weg naar de organisatie die we willen zijn: we gaan nog meer (samen)werken vanuit de vraag van patiënten, van studenten, onderzoekers, collega’s en de maatschappij. Door ons samen écht te verdiepen in die vraag zijn we van meer waarde en grote betekenis én doen we het juiste. Dat vraagt om nog beter samenwerken over afdelingen heen, intern en extern. Want samen weten en kunnen we meer.

Zorg, onderwijs en onderzoek komen samen in zorgpaden

De zorgpaden die we ontwikkelen zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop we over afdelingen heen gaan samenwerken. Een zorgpad is een soort stappenplan dat de patiënt doorloopt. Zo weet de patiënt precies wat er gaat gebeuren en krijgt de beste zorg van een team aan collega’s van het Radboudumc en daarbuiten. Dit team staat om de patiënt heen en loopt mee in alle stappen die de patiënt zet. Door onze kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek goed met elkaar te verbinden, hebben we alles in huis om de patiënt het beste te helpen.

Zo ziet het Radboudumc er in grote lijnen straks uit

Heel concreet bestaat het Radboudumc in grote lijnen straks uit 11 centra voor patiëntenzorg, 38 medical departments, 3 science departments, 3 instituten (voor elke kerntaak één) en de ondersteunende diensten.

Versterkte positie voor verpleegkundigen

Aan het hoofd van elk centrum voor patiëntenzorg staan een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur. Door verpleegkundige vertegenwoordiging op directieniveau krijgt deze beroepsgroep meer regie en zeggenschap over het eigen werk en wordt verpleegkundige kennis steeds meer formeel ingebed in de organisatie. Zo maken we onze zorg nog persoonsgerichter. Lees meer over de verpleegkundig directeuren.

Alles in huis voor de patiënt van nu én de toekomst

Met Fit for the Future zorgen we er dus voor dat we als Radboudumc alles in huis hebben om de patiënt van nu en de toekomst het beste te helpen. Dat hebben we goed gedaan als de patiënt ervaart dat we waarde toevoegen en onze medewerkers zien dat we het verschil hebben gemaakt en met plezier aan het werk zijn.

Bekijk de video's

Wat gaan we doen? Waarom? En hoe komt het Radboudumc er in grote lijnen uit te zien? In deze video zie je hoe we Fit for the Future willen worden.

Persoonsgericht en innovatief: onze voorbeelden


De juiste vragen voor Paul door de innovatie van Tim en Simone

Huisarts-onderzoekers Tim olde Hartman en Simone Postma vinden dat huisartsen het met hun patiënten meer moeten hebben over hun dagelijks functioneren. Daar maken ze nu samen met patiënten een vragenlijst voor. lees meer

Meer vrijheid voor Roos door de innovatie van Hans en Seyed

Chirurg-oncoloog Hans de Wilt en arts-onderzoeker Seyed Qaderi veranderden de nazorg van patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Langskomen om uitslagen te bespreken, is niet meer altijd nodig. lees meer

Meer zelf door Gerrie door de innovatie van Mariska en Jeanine

De patiënt actief betrekken bij de eigen behandeling: dat willen fysiotherapeut Mariska Klaassen en longarts Jeanine Antons. Daarom sluiten longpatiënten voortaan aan bij het zogenoemde ‘multidisciplinair overleg’. lees meer

Adem voor Herman door de innovatie van Lisanne

Bij het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing komen patiënten die eigenlijk niet meer op de Intensive Care hoeven te blijven, maar dat toch moeten. Ze kunnen namelijk nog niet zelfstandig ademen. Lisanne Roesthuis en haar collega’s bekijken hoe dat komt. lees meer

Meer vertrouwen bij Erwin door de innovatie van Bas en Harry

Bas Bredie en Harry van Goor willen voor verbeteringen zorgen die écht iets opleveren voor de patiënt. Zij zorgden voor een slim kastje dat een opgenomen patiënt aan de pols draagt. Hiermee kunnen de dokters en verpleegkundigen de gezondheid van de patiënt continu volgen en voorspellen. lees meer

Meer ruimte voor Jasper door de innovatie van Maroeska

Juist omdat ze nog niet alle kennis hebben, hebben onze studenten de beste ideeën voor de zorg. Onze studenten hebben de toekomst, vindt hoogleraar Maroeska Rovers. lees meer

Sneller en beter herstel voor Otto door de innovatie van Yvonne en Shanna

Kijken naar wat een patiënt kán en niet alleen naar de aandoening. Dat is de missie van fysiotherapeuten Yvonne en Shanna. Met hun project ‘Beter uit bed’ toveren ze afdelingen om naar een plek waar patiënten met vertrouwen en plezier in beweging komen. lees meer

Snel de juiste zorg voor Kees door de innovatie van Michiel en Jelle

Per jaar wordt er bij ongeveer 40.000 mannen onderzocht of ze prostaatkanker hebben. Uroloog Michiel Sedelaar en radioloog Jelle Barentsz vinden dat deze mannen snel moeten weten waar ze aan toe zijn. Zodat ze de juiste behandeling op het juiste moment kunnen krijgen. lees meer

Betere toekomst voor Aicha door de innovatie van Teun

Iedere dag sterven er duizend mensen aan malaria. Dat raakt onderzoeker Teun Bousema. Daarom wil hij de verspreiding van malaria voorkomen. lees meer

Beter leven voor Roan door de innovatie van Thomas

De innovatieve mogelijkheden van 3D-technieken verbinden met de zorg. En zo van grote betekenis zijn voor het leven van een patiënt. Dat is wat medisch technicus Thomas Maal drijft. lees meer

Meer lucht voor Ties door de innovatie van Peter

Betere astmazorg voor jongeren en kinderen, door deze handiger en plezieriger te maken. Daar gaat kinderlongarts Peter Merkus voor. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet