Over het Radboudumc Goede doelen ANBI-gegevens Amalia Kinderziekenhuis stichting

Fiscaal nummer

8550.59.862

Contactgegevens

Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Dhr. Dr. J.P. Rake
Dhr. H.A. Hendriks MBZD
Mw. Drs. N. Plass-Verhagen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren van de goede zorg voor kinderen betrokken bij het Amalia Kinderziekenhuis in de breedste zin van het woord en het werven van fondsen hiervoor en al hetgeen met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

De stichting verricht geen werkzaamheden, maar ondersteunt door middel van schenkingen aan het Amalia Kinderziekenhuis en de betrokkenen. Door financiële ondersteuning van de (onderwijs- en/of onderzoeks-) aan het Amalia Kinderziekenhuis verbonden projecten en/of initiatieven draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4.8 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie jaarverslag (eerste verslagjaar 2015)

Financiële verantwoording

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

  • Medewerkers
  • Intranet