Over het Radboudumc Goede doelen

Steun onze goede doelen

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Daarom investeren wij in onderzoek en onderwijs, zodat we onze zorg doorlopend kunnen verbeteren. Zo willen wij onze ambitie, 'to have a significant impact on healthcare', waar maken. Een aantal goede doelen helpt ons bij deze ambitie. Helpt u mee?

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Amalia kinderfonds

Met uw hulp kunnen we het Amalia kinderziekenhuis kindvriendelijker maken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor afleiding tijdens een behandeling of onderzoek. Elke gift, groot of klein is welkom!

lees meer

Hart voor Vrouwen

Onderzoeksfonds Radboudumc Hart voor Vrouwen werft donaties voor multidisciplinair onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.

lees meer

Radboud AYA Stichting

Radboud AYA Stichting steunt jongvolwassenen (AYA’s) in de leeftijd van 18-35 jaar bij hun gevecht tegen kanker. Vanwege hun jonge leeftijd hebben zij vaak andere behoeften op het gebied van zorg en ondersteuning dan volwassenen.

lees meer

All4Small

All4Small is een initiatief van de afdeling Neonatologie (zorg voor zieke en/of te vroeg geboren pasgeborenen) van het Amalia kinderziekenhuis. Wij willen via structurele sponsorwerving geld inzamelen voor onderzoek.

lees meer

Radboud Alzheimer Fonds

Het Radboud Alzheimer Fonds is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het Radboud Alzheimer Centrum. Dit fonds zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek door het Radboud Alzheimer Centrum.

lees meer

Steunstichting Hematologie

U kunt het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Hematologie ondersteunen met een gift aan de Steunstichting Hematologie. Hiermee levert u een bijdrage aan de uiteindelijke verbetering van de behandeling van hematologische aandoeningen.

lees meer

Stichting Psychiatrie Nijmegen

Donaties die de Stichting Psychiatrie Nijmegen ontvangt, worden gebruikt om onderzoek te doen naar de oorzaken van psychiatrische aandoeningen en de werkzaamheid van nieuwe psychiatrische behandelingen.

lees meer

Steunstichting Radiologie

Donaties die de Steunstichting Radiologie ontvangt, worden gebruikt voor radiologisch onderzoek. De stichting verricht zelf geen onderzoek, maar ondersteunt met de schenkingen (onderzoeks-)projecten van het Radboudumc op radiologisch gebied.

lees meer

Steunstichting MDL

Giften die de Steunstichting MDL ontvangt, worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij ligt de focus met name op onderzoek naar chronische darmontstekingen, leveraandoeningen, diëtetiek, darmfalen en erfelijke en kwaadaardige darmaandoeningen.

lees meer

Stichting Fonds voor Ontwikkelings­samenwerking van KU Nijmegen

Donaties die de Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking van KU Nijmegen ontvangt, worden gebruikt voor projecten in ontwikkelingslanden die niet door de overheid of andere instanties kunnen worden gefinancierd.

lees meer

Studiefonds Radboudumc

Het Studiefonds helpt talentvolle studenten uit het buitenland een opleiding van het Radboudumc te volgen, wanneer zij dit zelf niet kunnen betalen. Elk jaar beginnen ongeveer zes studenten aan een masteropleiding dankzij dit studiefonds.

lees meer

ANBI-gegevens van onze (steun)stichtingen

ANBI-status

Alle goede doelen die verbonden zijn aan het Radboudumc beschikken over de ANBI-status.

lees meer

ANBI-status

Aan het Radboudumc zijn diverse (steun)stichtingen verbonden. Deze stichtingen werven fondsen voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Ze hebben geen winstoogmerk en staan bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Doordat ze als ANBI geregistreerd staan, mogen de stichtingen onbelast giften en legaten ontvangen en schenken. Om de ANBI-status te krijgen, moet een stichting aan diverse voorwaarden voldoen. Onder andere zijn wij verplicht om op onze website van iedere stichting enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Gegevens per (steun)stichting

Op deze pagina vindt u per (steun)stichting de volgende gegevens:
  • de naam van de stichting
  • het fiscaal nummer
  • de contactgegevens
  • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  • het beleidsplan
  • het beloningsbeleid
  • de doelstelling
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

Stichting Katholieke Universiteit

Het Radboudumc is samen met de Radboud Universiteit Nijmegen onderdeel van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Deze stichting heeft de ANBI-status.
 
Meer informatie over de ANBI-status Stichting Katholieke Universiteit