Wat is een incident in de patiëntenzorg?

Een incident in de patiëntenzorg is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) definieert ‘incident’ zoals omschreven staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) als volgt: ‘Een incident is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.


Wat is een incident in de patiëntenzorg?

Een incident in de patiëntenzorg is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.

lees meer

Incidenten hoe gaan we daarmee om?

Het Radboudumc heeft kwaliteit en veiligheid van zorg hoog in het vaandel staan. Het nauwkeurig meten en verbeteren is vanzelfsprekend. Ondanks alle aandacht hiervoor, kan er toch iets mis gaan. Incidenten worden gemeld via een digitaal meldformulier en worden dan in behandeling genomen. 

lees meer

Incidenten hoe gaan we daarmee om?

Het Radboudumc heeft kwaliteit en veiligheid van zorg hoog in het vaandel staan. Het nauwkeurig meten en verbeteren is vanzelfsprekend. Ondanks alle aandacht hiervoor, kan er toch iets mis gaan. Een incident kan grote impact hebben op zowel patiënten en hun naasten als op onze zorgverleners. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. We willen leren van wat er is gebeurd en de kans op herhaling verkleinen. 

Interne incidenten worden gemeld via een digitaal meldformulier. De melding wordt in behandeling genomen door de incidentencommissie op de afdeling waar het incident plaatsvond. Zij analyseert het incident en zet zo nodig verbeteracties uit. Naast interne incidenten kunnen ook ketenpartners incidenten melden via dit formulier. Bij afhandeling van de melding ontvangt de melder automatisch een bericht met daarin de afsluitconclusie. 


Transmuraal incident melden

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg of in de samenwerking. U kunt ons helpen deze incidenten in de toekomst te voorkomen door ze bij ons te melden. lees meer

Contact

Mirjam Heijnen

06-29 17 18 56
e-mail ons
  • Medewerkers
  • Intranet