Verwijzers Transmuraal incident melden

Transmuraal incident melden

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg of in de samenwerking. U kunt ons helpen deze incidenten in de toekomst te voorkomen door ze bij ons te melden.

Direct melden

Gaat er iets niet goed in onze samenwerking? Laat het ons weten! naar het formulier

Contact

Mirjam Heijnen
coördinator Incidentmeldingen

contactformulier

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding komt terecht bij de coördinator Incidentmeldingen, Mirjam Heijnen. Zij verdiept zich in de melding, haalt informatie op bij de betrokken afdeling en analyseert de oorzaak van de melding. Zodra we actie ondernomen hebben om herhaling in de toekomst te voorkomen, wordt u geïnformeerd.

Uitgangspunten

Hou bij uw melding rekening met de volgende uitgangspunten:
  • Uw melding is nooit anoniem.
  • U meldt vanuit de intentie om de zorg en/of de samenwerking te verbeteren.
  • U formuleert uw melding duidelijk, maar ook objectief en respectvol als er personen bij betrokken zijn.
  • U probeert uw ketenpartners die het betreft te laten weten dat er een melding komt.

Contact

Felix de Graaf
coördinator samenwerking 1e en 2e lijn

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet