Verwijzers Transmuraal incident melden

Transmuraal incident melden (TIM)

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg of in de samenwerking. U kunt ons helpen deze incidenten in de toekomst te voorkomen door ze bij ons te melden.

Direct melden

Gaat er iets niet goed in onze samenwerking? Laat het ons weten!

naar het formulier

Contact

Mirjam Heijnen
mirjam.heijnen@radboudumc.nl
06 29171856

Felix de Graaf
felix.degraaf@radboudumc.nl
06 15892596

Wat gebeurt er met uw melding?

De melding komt binnen bij de centrale coördinator TIM. Deze bekijkt de inhoud van de melding en wijst de melding toe aan de decentrale TIM-coördinator van de afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden. 

lees meer

Wat gebeurt er met uw melding?

De melding komt binnen bij de centrale coördinator TIM. Deze bekijkt de inhoud van de melding en wijst de melding toe aan de decentrale TIM-coördinator van de afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden. De decentrale TIM-coördinator neemt de melding in behandeling, analyseert deze en zet acties uit om de kans op herhaling te voorkomen, dan wel te verkleinen. Vervolgens handelt zij de melding af en ontvangt de melder direct een terugkoppeling. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de centrale coördinator TIM Mirjam Heijnen via mirjam.heijnen@radboudumc.nl of 06-29171856. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen via zorgcalamiteiten@radboudumc.nl.


Uitgangspunten

Hou bij uw melding rekening met de volgende uitgangspunten:
  • Uw melding is nooit anoniem.
  • U meldt vanuit de intentie om de zorg en/of de samenwerking te verbeteren.
  • U formuleert uw melding duidelijk, maar ook objectief en respectvol als er personen bij betrokken zijn.
  • U probeert uw ketenpartners die het betreft te laten weten dat er een melding komt.
  • Medewerkers
  • Intranet