Patiënt­ervaringen

Het Radboudumc verbetert voordurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar. We meten daarom ziekenhuisbreed patiëntervaringen met behulp van de zogenoemde Consumer Quality index (CQ-index). Op de pagina onderzoek patiëntervaringen vindt u informatie over dit meetinstrument en de manier waarop het Radboudumc de metingen uitvoert. 

Meten om te verbeteren

Het Radboudumc gebruikt de resultaten van CQ-metingen om de zorg nog verder te verbeteren. Op basis van de patiëntervaringen zetten we verbeteracties uit op de onderdelen die volgens patiënten verbeterd kunnen worden.

Uitkomsten van CQ-metingen

Uitkomsten van de CQ-metingen van het Radboudumc kunt u vinden onder onze resultaten.

Deel uw eigen patiëntervaring

Op Zorgkaartnederland.nl kunt u uw zorgverlener/een zorgorganisatie waarderen. Hiermee helpt u andere mensen die op zoek zijn naar een zorgverlener én geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. Deel ook uw ervaring als patiënt op www.zorgkaartnederland.nl.

Patiëntenervaringen via patiëntenverenigingen

Onze zorgafdelingen onderhouden goede contacten met patiëntenverenigingen van de ziektebeelden die op de afdeling behandeld worden. Hierdoor krijgt de afdeling waardevolle informatie over de wensen en ervaringen van patiënten. Patiëntenverenigingen kunnen hun waardering uiten voor ziekenhuizen of afdelingen door het geven van erkenningen.

Veelgestelde vragen over onderzoek naar patiëntervaringen


Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid

Het Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) van het Radboudumc bewaakt en analyseert de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis.

lees meer

Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid

Het Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) van het Radboudumc bewaakt en analyseert de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis. Het IWKV doet dit vanuit een onafhankelijke positie. De belangrijkste taak van het IWKV is het uitvoeren van interne kwaliteitstoetsen (audits).

Uniek auditsysteem voor kwaliteitstoetsing

Het systeem van interne audits bij ons kwaliteitsinstituut is qua intensiteit en aanpak uniek voor Nederland. Elke afdeling wordt één keer per vier jaar bezocht door een team van auditoren waarbij de kwaliteit van zorg getoetst wordt. Zo wordt in kaart gebracht op welke zorgaspecten een afdeling zich kan verbeteren. Na een jaar komt het auditteam terug om te toetsen hoe ver de afdeling is gevorderd met de verbeteringen.

Persoons­gerichte zorg voorbeelden

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. En die zorg stemmen we af op uw specifieke eigenschappen en behoeften.

 • Het Radboudumc wil patiënten graag informeren over de kwaliteit van de geleverde zorg door het ziekenhuis.

  lees meer


  Transparant over kwaliteit van zorg

  Het Radboudumc wil patiënten graag informeren over de kwaliteit van de geleverde zorg door het ziekenhuis. We geloven dat goed geïnformeerde patiënten beter in staat zijn te participeren in hun eigen zorgproces. Daarom maken we zo transparant mogelijk welke kwaliteit patiënten van ons kunnen verwachten en delen we beschikbare uitkomsten en onderzoeken op deze website.
   

 • Patiënten Advies Raad

  Met de komst van de Patiëntenadviesraad (PAR) in 2013 heeft de patiënt tot op het hoogste niveau in het Radboudumc een stem gekregen; een belangrijke stap om de ideeën, visies en ervaringen van patiënten direct bij het beleid van het ziekenhuis te betrekken. De PAR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De leden van de PAR zijn allemaal ervaringsdeskundige: als (ex-)patiënt, mantelzorger of ouder van een patiënt.

 • Radboud REshape & Innovation Center

  Het Radboud REshape & Innovation Center zoekt naar manieren om binnen Radboudumc verandering te realiseren naar ‘Zorg 2.0’ of ‘Participatory Healthcare’. Bij Zorg 2.0 neemt de patiënt een steeds actievere rol in het zorgproces. Hij of zij is beter geïnformeerd, vraagt steeds meer om een persoonlijke benadering van de zorgverlener en wenst meer zeggenschap over behandelingen. Hierdoor verandert ook de communicatie met de zorgprofessionals.

Patiënt­ervaringen

Het Radboudumc verbetert voordurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar.

lees meer

Elektronisch patiënten­dossier

Iedere patiënt van het Radboudumc heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In dit EPD slaan we alle medische gegevens op van een patiënt.

lees meer

Elektronisch patiënten­dossier

Iedere patiënt van het Radboudumc heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In dit EPD slaan we alle medische gegevens op van een patiënt. Onze zorgverleners hebben alleen toegang tot de gegevens die voor hun functie van belang zijn om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

EPD draagt bij aan patiëntveiligheid

Het Elektronisch Patiënten Dossier levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze patiënten. Want de kans op het maken van fouten wordt geminimaliseerd doordat iedere zorgverlener altijd alle meest actuele patiëntgegevens kan bekijken. Ook de informatie die collega’s invoerden. Iedere zorgverlener registreert immers de patiëntgegevens in hetzelfde systeem. Bovendien heeft het systeem een aantal automatische controlefuncties die werkprocessen bewaken. Het EPD geeft bijvoorbeeld een signaal als er een gevaarlijke wisselwerking bestaat tussen voorgeschreven geneesmiddelen. Met deze en andere functies van het EPD monitoren we voortdurend de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg. Zo ontdekken we snel eventuele problemen en kunnen we de zorg constant verbeteren.

Uw medische gegevens inzien

Bent u patiënt bij het Radboudumc? Dan kunt u toegang krijgen tot een deel van uw medische gegevens uit het EPD van het Radboudumc. Dit kan via mijnRadboud. Hierin kunt u overal en op elk moment inloggen en uw medische gegevens bekijken, maar ook afspraken maken en vragen stellen aan uw behandelteam.
 

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer
 • Snel naar