We hebben kwaliteit en veiligheid van zorg hoog in het vaandel staan. We zijn hier open over, ook als er iets mis gaat in onze zorgverlening. Daarom vindt u hier informatie over calamiteiten in het Radboudumc.

Zorgcalamiteiten hoe gaan we daarmee om?

Het Radboudumc heeft kwaliteit en veiligheid van zorg hoog in het vaandel staan. Het nauwkeurig meten en verbeteren is vanzelfsprekend. Ondanks alle aandacht hiervoor, kan er toch iets mis gaan. Een zorgcalamiteit heeft grote impact op zowel patiënten en hun naasten als op onze zorgverleners. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. We willen leren van wat er is gebeurd en voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

lees meer

Zorgcalamiteiten hoe gaan we daarmee om?

Het Radboudumc heeft kwaliteit en veiligheid van zorg hoog in het vaandel staan. Het nauwkeurig meten en verbeteren is vanzelfsprekend. Ondanks alle aandacht hiervoor, kan er toch iets mis gaan. Een zorgcalamiteit heeft grote impact op zowel patiënten en hun naasten als op onze zorgverleners. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. We willen leren van wat er is gebeurd en voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

Iedere (mogelijke) zorgcalamiteit melden en beoordelen we eerst intern (commissie Zorgcalamiteiten). Daaruit volgt een advies aan de Raad van Bestuur over melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Als de zorgcalamiteit gemeld wordt bij de IGJ stellen we een onderzoeksteam samen. Dit team is niet betrokken bij de situatie of de zorg van de patiënt en bestaat onder andere uit een afdelingshoofd, een jurist en twee zorgcalamiteit-analisten (een verpleegkundige en een medisch specialist). Het team onderzoekt de zorgcalamiteit.

In het Radboudumc worden de calamiteiten onder andere op basis van de methode Prisma en met de SIRE methodiek geanalyseerd. De basisoorzaken worden middels het Eindhovens Classificatie Model (ECM) geclassificeerd.

De analyse die het team maakt, is erop gericht om onze kwaliteit en veiligheid van zorg zo te verbeteren, dat zo’n zorgcalamiteit geen tweede keer voorkomt.

Naar aanleiding van de analyse maakt de betreffende afdeling een verbeterplan. De samenvatting van de analyse en dit verbeterplan sturen we op naar de IGJ. We bieden de samenvatting ook aan de patiënt en/of zijn of haar naasten aan en bespreken dit met hen als zij dat willen.


Wat is een zorgcalamiteit?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) definieert ‘calamiteit’ zoals omschreven staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) als volgt: ‘Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een cliënt heeft geleid.’ lees meer

Wat is een zorgcalamiteit?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) definieert ‘calamiteit’ zoals omschreven staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) als volgt: ‘Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot een ernstig schadelijk gevolg of  de dood van een cliënt heeft geleid.’

Een voorbeeld

Uw buurvrouw is opgenomen in het ziekenhuis. Zij valt uit bed en breekt haar heup. Dit is een niet verwachte gebeurtenis met een heel vervelend gevolg. Maar, is hier nu sprake van een zorgcalamiteit? In het ziekenhuis is de afspraak dat een bed op de laagste stand wordt gezet wanneer de patiënt alleen is. Als het bed volgens deze afspraak laag stond is er geen sprake van een zorgcalamiteit volgens de definitie van de wet. Als het bed hoog stond tijdens de val, is het wel een zorgcalamiteit in de definitie van de wet en zal deze worden gemeld bij de IGJ en onderzocht worden.

Betrokkenheid van de patiënt

Een zorgcalamiteit heeft grote impact op een patiënt en zijn naasten. Bij elke analyse van een zorgcalamiteit bieden we de patiënt en zijn naasten de mogelijkheid om hun verhaal te delen. Ook bieden we hen altijd actief ondersteuning aan, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijk werk.

Zorgcalamiteiten in 2022

Hier leest u de belangrijkste oorzaken van calamiteiten in 2022 en de verbetermaatregelen die wij genomen hebben.

lees meer

Zorgvuldigheid

Voor een zorgvuldig onderzoek naar een (mogelijke) calamiteit is soms meer tijd nodig dan de acht weken die de IGJ hier formeel voor geeft. Indien nodig vragen wij daarom uitstel aan de IGJ.


Disclaimer

Dit is de zesde keer dat alle umc’s in Nederland gelijktijdig rapporteren over (mogelijke) zorgcalamiteiten die zij aan de Inspectie melden. De umc’s werken steeds verder aan een gelijk proces, zodat de rapportages per umc in de toekomst nog beter vergelijkbaar zijn.


Kwaliteit en veiligheid

Binnen het Radboudumc meten en verbeteren we voortdurend de kwaliteit van onze zorg en hoe u deze ervaart. We willen dat uw ervaring met onze zorg zo goed en zo veilig mogelijk is.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet