Patiëntveiligheid

In het Radboudumc willen we dat uw ervaring met onze zorg zo goed en zo veilig mogelijk is. Hoe zorgen we ervoor dat iedere patiënt altijd veilig is? lees meer

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid in ons Radboudumc: Iedere patiënt, altijd veilig


In het Radboudumc willen we dat uw ervaring met onze zorg zo goed en zo veilig mogelijk is. Hoe zorgen we ervoor dat iedere patiënt altijd veilig is?
  • We zijn continu alert op de risico’s in onze zorg en trainen onze teams hierop.
  • We voeren landelijke veiligheidsstandaarden en protocollen in en handhaven deze.
  • We monitoren onze zorgprocessen.
  • We informeren u zo goed mogelijk over uw behandeling en wat u zelf kunt doen om deze zo goed mogelijk te laten verlopen.

Veiligheids­thema's

Een aantal veiligheidsthema's krijgen in het Radboudumc bijzondere aandacht. Denk aan een goede handhygiëne of aan het voorkomen van complicaties bij kwetsbare patiënten. lees meer

Veiligheids­thema's

Een aantal veiligheidsthema's krijgen in het Radboudumc bijzondere aandacht. Denk aan een goede handhygiëne of aan het voorkomen van complicaties bij kwetsbare patiënten. We nemen preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere patiënt altijd veilig is. Een aantal thema's lichten we hieronder toe:

Kwetsbare ouderen

Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, zijn kwetsbaarder en lopen daardoor een grotere kans om tijdens de ziekenhuisopname complicaties op te lopen. Ons UMC heeft speciale expertise en aandacht voor de veiligheid van zorg bij deze kwetsbare ouderen.

Behandeling van pijn

Vroege herkenning en behandeling van pijn is een belangrijk uitgangspunt voor onze zorgverleners. Daarom meten we bij patiënten driemaal daags een pijnscore. Aan de hand daarvan kunnen we de pijn zo goed mogelijk behandelen. 

Veiligheid rondom een operatie

Om een operatie succesvol te laten verlopen, werken onze zorgveleners van opname tot ontslag met veiligheidschecklists. Vlak vóór de operatie neemt het operatieteam een time-out om alle belangrijke controles nog een keer door te nemen. Ook hanteren we strenge regels voor antibiotica en hygiëne om infecties na een operatie te voorkomen.

Handhygiëne

Schone handen zijn de beste bescherming tegen infecties. Doordat zorgverleners strikt hun handen desinfecteren en aanvullende hygiënemaatregelen toepassen, is het risico op het overbrengen van bacteriën van de ene naar de andere patiënt klein. Door de toename van antibiotica resistente bacteriën in alle ziekenhuizen, zijn deze hygiënemaatregelen cruciaal geworden. Hiervoor is uitgebreid aandacht in ons Radboudumc.

Voorkomen van doorligwonden

Doorligwonden vormen een nare en pijnlijke complicatie bij kwetsbare patiënten die lang in bed moeten liggen. We controleren patiënten met (risico) op doorligwonden vaak en nemen deskundige maatregelen. Zo gebruiken we speciale matrassen en passen we wisselligging toe.
 

Veiligheids­activiteiten

We zijn continu alert op de veiligheid van onze patiënten. Doorlopend ondernemen we activiteiten om die veiligheid te bewaken. lees meer

Veiligheids­activiteiten

We zijn continu alert op de veiligheid van onze patiënten. Doorlopend ondernemen we activiteiten om die veiligheid te bewaken. Hieronder vindt u een aantal veiligheidsactiviteiten.

Uitreiken patiëntveiligheidskaart

Wanneer u wordt opgenomen in het Radboudumc ontvangt u een kaart waarop staat hoe u actief kunt bijdragen aan een veilige behandeling. Deze veiligheidskaart en de patiëntveiligheidsfilm nodigen u uit om actief een rol te spelen in uw eigen zorgproces. U kunt deze veiligheidskaart gebruiken om u voor te bereiden op uw bezoek aan het ziekenhuis of u kunt hem tijdens uw verblijf gebruiken om zaken die u signaleert te bespreken met uw zorgverleners. De veiligheidsinformatie is ook beschikbaar in een animatie. Uw behandelaren beantwoorden graag al uw vragen over uw veiligheid.

Scholing en teamtraining voor medewerkers

Voordat nieuwe zorgverleners in het Radboudumc aan de slag gaan op hun eigen afdeling, trainen we hen intensief hoe zij de veiligheid van patiënten kunnen garanderen. Voor teams op afdelingen zijn er Masterclasses Patiëntveiligheid en er is scholing over specifieke thema’s rondom patiëntveiligheid. Ook worden afdelingsteams getraind in communiceren en samenwerken voor uw veiligheid. Hiervoor gebruiken we een beproefde methodiek vanuit de luchtvaart.  

Vaccinatieprogramma voor medewerkers

Vaccinatie is nodig voor medewerkers met een patiëntgebonden functie: hulp- of zorgverleners, studenten en stagiaires die direct contact hebben tijdens verpleging, verzorging, behandeling, of onderzoek. Als een medewerker griep krijgt, kan hij het griepvirus overdragen aan kwetsbare patiënten. Zij lopen hierdoor risico op complicaties, of zelfs sterfte. Vaccinatie van zorgpersoneel helpt om deze overdacht te voorkomen. Ook helpt het om tijdens een epidemie voldoende zorgverleners paraat te houden om patiënten te verzorgen.
 
  • Medewerkers
  • Intranet