Over het Radboudumc Kwaliteit en veiligheid De behandeling van uw schadeclaim

Schadeclaim

U heeft een schadeclaim ingediend bij het Radboudumc, omdat u vindt dat ons ziekenhuis aansprakelijk is voor uw schade of de schade van uw kind. Het is onze bedoeling om u, in de voor u vervelende situatie waarin de medische behandeling niet is gegaan zoals u had verwacht, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Uw claim is tenslotte ook onze zorg. lees meer over de behandeling van uw schadeclaim

Schadeclaim

Elke individuele claim is anders, dat geldt ook voor uw claim. Wij houden daar bij de behandeling van uw claim zo veel mogelijk rekening mee. Uw schadeclaim wordt behandeld door een van onze gezondheidsrechtjuristen. Dit doen we eventueel in overleg met een medisch adviseur en onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

Medische machtiging/akkoordverklaring

De gezondheidsrechtjurist, de medisch adviseur, medewerkers en medische adviseurs van de aansprakelijkheidsverzekeraar mogen alleen met uw toestemming uw medisch dossier (of dat van uw kind) inzien. De inzage in het medisch dossier is noodzakelijk om de claim te kunnen beoordelen. Daarom vragen wij u een medische machtiging te ondertekenen. Na ontvangst van het medisch dossier en de eventueel andere noodzakelijke informatie , kunnen we beginnen met de inhoudelijke medische en juridische beoordeling van uw claim. 

Wat kunt u (of uw belangenbehartiger) zelf doen?

U kunt ons helpen door:

  • het verwijt dat u het Radboudumc maakt duidelijk te omschrijven en te onderbouwen;
  • het Radboudumc zo snel mogelijk te voorzien van een ondertekende medische machtiging;
  • inzicht te geven in de gevolgen van de gestelde fout.

Complicatie of fout?

Aan elke medische ingreep is het risico verbonden dat er een complicatie optreedt.
Zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen, doen hun best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Complicaties zijn echter nooit allemaal en altijd te voorkomen. ‘Fout gegaan’ betekent niet automatisch ‘fout gedaan’. Veel bekende complicaties die bij behandelingen kunnen voorkomen, worden bijvoorbeeld met de patiënt vóór de behandeling besproken. Zeer weinig voorkomende complicaties hoeven echter niet altijd met de patiënt te worden besproken. 

Erkenning van aansprakelijkheid

Als er sprake is van een verwijtbare fout en als er door die fout schade is ontstaan, kan aansprakelijkheid erkend worden. U heeft dan recht op schadevergoeding. Soms is direct duidelijk welke schade is ontstaan en kan de schade snel worden geregeld. In andere gevallen kan de schaderegeling langer duren. Soms is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat onderzocht wordt door een onafhankelijke deskundige wat de gevolgen van de fout zijn geweest. Uiteraard houden wij u en uw belangenbehartiger regelmatig op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van uw claim. U mag natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen, als u vragen en/of opmerkingen heeft.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Als er geen sprake is van een verwijtbare fout of als er door de verwijtbare fout geen schade is ontstaan, is er geen aansprakelijkheid. In dat geval hebt u geen recht op schadevergoeding. De reden(en) van de afwijzing laten wij u natuurlijk weten. Als u het niet eens bent met de afwijzing van de aansprakelijkheid zijn er een aantal vervolgstappen mogelijk. Uw rechtsbijstandverzekeraar of belangenbehartiger kan u hierover nader informeren. 

Behandelingsduur

Wij gaan zorgvuldig om met uw schadeclaim. Daarom hebben we ongeveer 10 weken nodig om te beoordelen of we uw schadeclaim erkennen of afwijzen. We starten met de behandeling van uw schadeclaim als we de ondertekende akkoordverklaring retour hebben ontvangen. Voor complexe zaken houden we een termijn van 3 maanden aan. Als we meer tijd nodig hebben om uw schadeclaim te behandelen, informeren wij u hierover.

Uw claim is onze zorg

Het is onze bedoeling om u, in de voor u vervelende situatie waarin de medische behandeling niet is gegaan zoals u had verwacht, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Uw claim is tenslotte ook onze zorg.
 


Contact

Afdeling Juridische Zaken

(024) 361 91 05
contactformulier

Centramed

Het Radboudumc heeft een medische beroepsaansprakelijkheids­verzekering afgesloten bij Centramed. Met Centramed hebben we afgesproken dat onze gezondheidsrechtjuristen de aansprakelijkstellingen zelf afhandelen. We melden elke schadeclaim bij Centramed.

Juridische bijstand

Omdat het proces van schadebehandeling ingewikkeld en emotioneel kan zijn, adviseren wij u om uw claim te laten behandelen door een gespecialiseerde belangenbehartiger. Voor zover u deze nog niet heeft ingeschakeld kunt u hiervoor wellicht terecht bij u rechtsbijstandverzekeraar. lees meer

Juridische bijstand

De gevolgen van een behandeling die niet aan de verwachtingen voldoet, kunnen ingrijpend zijn. Niet alleen voor u als patiënt (of ouders van een patiënt en uw kind), maar voor iedereen die bij de behandeling betrokken is, zoals uw familie en de medewerkers van het ziekenhuis. Omdat het proces van schadebehandeling ingewikkeld en emotioneel kan zijn, adviseren wij u om uw claim te laten behandelen door een gespecialiseerde belangenbehartiger. Voor zover u deze nog niet heeft ingeschakeld kunt u hiervoor wellicht terecht bij u rechtsbijstandverzekeraar. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering dan kunt u een gespecialiseerde belangenbehartiger ook vinden via bijvoorbeeld www.keurmerkletselschade.nl of in het GOMA-register op www.deletselschaderaad.nl. Wel dienen wij u erop te wijzen dat de redelijke kosten van uw belangenbehartiger alleen voor vergoeding door ons in aanmerking komen, als er sprake is van aansprakelijkheid van het ziekenhuis. 


Gedragscode

Voor een zo goed mogelijke behandeling van uw schadeclaim, is de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ opgesteld. lees meer

Gedragscode

Voor een zo goed mogelijke behandeling van uw schadeclaim, is de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ opgesteld, kortweg de GOMA. In deze gedragscode staan aanbevelingen om een zorgvuldige behandeling van schadeclaims te bereiken. Bij de afhandeling van een claim wordt deze gedragscode ook door het Radboudumc als leidraad gebruikt. Meer informatie over de GOMA en de complete tekst van de gedragscode vindt u op www.deletselschaderaad.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet