9 november 2021

METC Oost-Nederland heeft een aparte vergaderkamer (kamer 4) voor onderzoek van Wageningen University (WU), Wageningen Research (WR), en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). In kamer 4 wordt onderzoek getoetst waarbij:

  • WU, WR of ZGV verrichter van het onderzoek is of
  • WU, WR of ZGV deelnemend centrum is
  • Als WU, WR of ZGV geen verrichter of deelnemend centrum is, maar u wilt toch het onderzoek laten toetsen in kamer 4, neem dan contact op met Carla Dullemeijer (carla.dullemeijer@radboudumc.nl), ambtelijk secretaris van de WUR-vergaderkamer.

Vergaderdata en deadlines

Kamer 4 vergadert in de regel 1x per maand. De deadline voor indiening is steeds 14 kalenderdagen voorafgaand aan de vergaderdatum.

Vergaderdata:

  • 26 augustus 2021 (deadline: 12 augustus)
  • 30 september 2021 (deadline: 16 september)
  • 28 oktober 2021 (deadline: 14 oktober)
  • 18 november 2021 (deadline: 4 november)
  • 9 december 2021 (deadline: 25 november)

Indienen van WU/WR/ZGV-onderzoek

De indiening van onderzoeksdossiers gebeurt op dezelfde manier als de indiening van onderzoek voor de andere vergaderkamers. Informatie over welke stukken u in moet leveren, waar u dit kunt doen en wanneer uw onderzoek besproken wordt vindt u op deze website.

Belangrijk: graag in de aanbiedingsbrief aangeven dat het een onderzoek betreft voor kamer 4.   

Kosten van de boordeling

Voor de beoordeling van onderzoek rekent METC Oost-Nederland  in een aantal gevallen een beoordelingstarief. Voor onderzoeken die getoetst worden in de kamer 4 (WU/WR/ZGV) gebeurt de facturatie rechtstreeks door WUR. Het beoordelingstarief bedraagt 5500 euro. Voor onderzoek dat alleen gefinancierd wordt uit 1e of 2e geldstroom geldt een tarief van 2750 euro

  • Medewerkers
  • Intranet