Om een beleidsvoorstel voor advies voor te kunnen leggen aan de PAR is het belangrijk dat duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn voor de patiënt. Dat betekent dat de plannen niet alleen beschreven moeten zijn vanuit een medisch, verpleegkundig, organisatorisch of financiële invalshoek, maar dat er ook een paragraaf in moet staan vanuit patiëntenperspectief: Wat betekent jouw beleidsvoorstel voor patiënten?

De PAR heeft een handreiking opgesteld voor het opmaken van een PatiëntEffectParagraaf (PEP). In de handreiking staat een uitputtende lijst met onderwerpen genoemd. Het is de bedoeling dat je alleen die onderwerpen uitwerkt die voor patiënten van belang zijn in relatie tot jouw beleidsvoorstel.  
 

Onze aandachtspunten


Participatie

Zijn patiënten betrokken bij de totstandkoming van het plan? lees meer

Participatie

Patiënten kun je betrekken in verschillende fases van het plan en op verschillende niveaus. Er zijn verschillende methodes beschikbaar om patiënten te betrekken.


 • In welke fases van een beleidsvoorstel kun je patiënten betrekken?

  • bij de ideevorming
  • bij het ontwerp
  • bij de implementatie
  • bij de evaluatie
  • structureel na afronding van het project


Inhoud

Wat is de toegevoegde waarde van het plan ten opzichte van de huidige situatie? lees meer

Inhoud

Wat betekent het plan inhoudelijk voor de patiënt? Wat zijn positieve en negatieve gevolgen voor de patiënt en zijn of haar omgeving? Denk hierbij aan gevolgen op gebied van:


 • Wat zijn de effecten voor de patiënt ten aanzien van:

  • het behandelresultaat
  • wordt gebruik gemaakt van de laatste professionele standaarden en protocollen?
  • de deskundigheid/bekwaamheid van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers
  • is scholing nodig?
  • de kwaliteit van apparatuur en materialen
  • persoonsgerichtheid
  • de uitvoering van de zorg (wie is waarvoor verantwoordelijk?)
  • aanspreekpunt voor de patiënt (hoofdbehandelaar, casemanager, regiearts?)


Persoons­gerichtheid

Wat voegt het plan toe aan de persoonsgerichtheid binnen het Radboudumc? lees meer

Persoons­gerichtheid

Persoonsgerichtheid is één van de speerpunten van het Radboudumc. Denk daarom bij het maken van nieuw beleid aan zaken als:


 • Staan de belangen van de patiënt voorop?


Communicatie

Hoe is de communicatie richting patiënt en zorgprofessionals? lees meer

Communicatie

Om nieuw beleid te laten slagen is het erg belangrijk dat zowel patiënten als zorgprofessionals hiervan goed op de hoogte zijn:


  • vooraf
  • in de overgangsfase van de verandering
  • in de uiteindelijke situatie


Uitvoering en evaluatie

Het is belangrijk dat nieuw beleid zorgvuldig uitgevoerd en geëvalueerd wordt, en wordt bijgesteld als dat nodig is. lees meer

Uitvoering en evaluatie

Het is belangrijk dat nieuw beleid zorgvuldig uitgevoerd en geëvalueerd wordt, en wordt bijgesteld als dat nodig is:


  • hoe beperkt de organisatie de negatieve gevolgen?
  • zijn er ook onbedoelde effecten voor andere patiëntengroepen? Hoe wordt daarmee omgegaan?
  • wanneer en hoe zal er worden geëvalueerd? Welke criteria, korte en lange termijn en wanneer is het resultaat bekend?

Meer informatie


Contact

Elke Pastoors
ambtelijk secretaris PAR

contact

Opmerkingen

 • Waar patiënt staat wordt ook naasten en/of mantelzorgers bedoeld
 • Betreft zowel patiëntenzorg, onderwijs/opleiding als onderzoek
 • Medewerkers
 • Intranet