Wat is acute pijn?

Acute pijn is een kortdurende pijn en heeft meestal een duidelijke oorzaak, namelijk weefselbeschadiging. Acute pijn is onaangenaam, maar heeft een belangrijke beschermende functie. Het waarschuwt als er schade aan het weefsel is of dreigt te ontstaan. lees meer

Wat is acute pijn?

Acute pijn is een kortdurende pijn en heeft meestal een duidelijke oorzaak, namelijk weefselbeschadiging. Acute pijn is onaangenaam, maar heeft een belangrijke beschermende functie. Het waarschuwt als er schade aan het weefsel is of dreigt te ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het reflexmatig terugtrekken als we ons snijden of dreigen te verbranden. Pijn is bedoeld om verdere schade te voorkomen. De pijn neemt af als u geneest. De plek is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans op volledig herstel.

In het ziekenhuis komen we diverse oorzaken van acute pijn tegen, bijvoorbeeld na een trauma (botbreuk, brand- of snijverwonding) of een operatie. Als de beschadiging van het lichaam is genezen, verdwijnt het pijnsignaal. De hersenen ontvangen dan geen pijnprikkels meer en de acute pijn is over.

Duren uw pijnklachten langer dan 3 maanden, zoals bij een chronische aandoening (bijvoorbeeld reuma of een darmziekte), dan noemen we dit chronische pijn. Ook als het langer duurt dan verwacht voordat de pijn verdwijnt, dan noemen we dit chronische pijn. Vaak is de oorzaak van deze pijn niet aantoonbaar (weefselschade is genezen) of bijna niet meer aanwezig, maar het pijnsignaal blijft bestaan.


Pijn na een operatie

In het ziekenhuis komt vaak acute pijn voor na een operatie, waarbij de pijn ontstaat door weefselbeschadiging. lees meer

Pijn na een operatie

In het ziekenhuis komt vaak acute pijn voor na een operatie, waarbij de pijn ontstaat door weefselbeschadiging. Pijn is een signaal dat u rust moet nemen, maar dit betekent niet dat u stil moet blijven liggen. Een goede balans tussen rust en activiteit is belangrijk voor uw herstel. Door pijn kan het na een operatie lastig voor u zijn om diep door te ademen, op te hoesten en de juiste bewegingen te maken. De pijn na een operatie kan op die manier nadelig zijn voor het genezingsproces. Daarom geven wij u hier graag uitleg over en behandelen wij uw pijnklachten zo goed mogelijk. Goede pijnbehandeling begint al vóór de operatie en gaat door op de verpleegafdeling.


Hoe ontstaat pijn?

Via het zenuwweefsel wordt gevoelsinformatie via de zenuwuiteinden en het ruggenmerg naar de hersenen gestuurd. De zenuwen geven 24 uur per dag informatie over de toestand van de weefsels door aan uw hersenen. lees meer

Hoe ontstaat pijn?

Via het zenuwweefsel wordt gevoelsinformatie via de zenuwuiteinden en het ruggenmerg naar de hersenen gestuurd. De zenuwen geven 24 uur per dag informatie over de toestand van de weefsels door aan uw hersenen. De zenuwen vormen de verbinding tussen de lichaamsweefsels en uw hersenen (het brein). Bij (dreigende) schade of een situatie die hierop lijkt, zijn er in het lichaam speciale sensoren op de zenuwuiteinden. Prikkeling van deze pijnsensoren op de zenuw geeft een onplezierig waarschuwingssignaal af. Uw hersenen geven een betekenis aan het pijnsignaal dat binnenkomt en beslissen of u daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het signaal zelf is dus nog geen pijn. U voelt pas pijn als het signaal in uw hersenen aankomt.


Acute Pijn Service en pijnteam

Het pijnteam is gespecialiseerd in onderzoek (diagnostiek) en de behandeling van pijn. De Acute Pijn Service houdt zich bezig met acute pijn na een operatie. lees meer

Acute Pijn Service en pijnteam

Het Pijnteam bestaat uit verpleegkundigen en anesthesioloog-pijnspecialisten van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde. Dit is een afdeling van het Radboudumc Expertisecentrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde. Het pijnteam is gespecialiseerd in onderzoek (diagnostiek) en de behandeling van pijn. Zij worden gevraagd bij patiënten met complexe acute pijnproblemen en pijnproblemen rondom operatie. Op een afdeling behandelt eerst de medisch specialist zelf de pijn volgens de standaard pijnbehandeling die is afgesproken binnen het Radboudumc en landelijk (algemene pijnprotocol). Als de pijn onvoldoende afneemt, kan de medisch specialist het pijnteam om ondersteuning vragen.

De Acute Pijn Service houdt zich bezig met acute pijn na een operatie. Zij zijn vanaf de dag van de operatie aanspreekbaar voor pijnproblemen. Bij patiënten met een pijnpomp na de operatie komt vanaf de eerste dag een pijnverpleegkundige langs of vindt er overleg plaats met behandelend arts of verpleegkundige van de afdeling. Deze pijnverpleegkundige kijkt naar de pijnstilling en mogelijke bijwerkingen en past deze zo nodig aan. Na enkele dagen pijnstilling via pijnpomp kijken we samen met u of u kunt overschakelen op tabletten. De Acute Pijn Service kan ook vóór de operatie worden betrokken bij patiënten met complexe pijnproblemen.


Wat moet u weten over pijn?

 • Het is belangrijk dat u kunt doorademen, ophoesten en bewegen.

  lees meer


  Pijn mag uw herstel niet in de weg staan

  Het is belangrijk dat u kunt doorademen, ophoesten en bewegen. Toch kan een beetje pijn juist goed zijn voor uw herstel. U voelt dan namelijk uw grenzen beter aan, waardoor u uw activiteiten beter kunt afstemmen op uw conditie. De verpleegkundige die voor u zorgt, vraagt daarom regelmatig of de pijn voor u acceptabel is.


 • Pijnbehandeling bestaat uit pijn-verlichtende handelingen en medicatie

  De hoeveelheid pijn die u voelt, kan verminderd worden door allerlei verlichtende handelingen. Als u zich goed kunt ontspannen (bijvoorbeeld door ontspannings- of ademhalingsoefeningen) voelt u minder pijn. Ook afleiding en een geruststellend gesprek kunnen helpen. Als u zich ongerust maakt, geef dit dan aan bij uw verpleegkundige of behandelend arts. Zij kunnen u uitleg geven. Activiteiten zoals het luisteren naar muziek, een Virtual Reality (VR)-bril, het geconcentreerd lezen van een boek, het afdwalen in een film of het doen van een computerspelletje, kunnen ervoor zorgen dat u afgeleid bent van de pijn, waardoor u deze minder voelt. Daarnaast heeft beweging een positieve invloed op pijn doordat het lichaam actief beweegt, spanningen loslaat en daardoor soepeler wordt. Daarnaast stellen we een behandelplan met medicijnen op dat is afgestemd op uw pijnklachten.


 • Pijnbehandeling moet precies op maat worden gegeven

  We stellen een pijnbehandelplan op dat past bij uw situatie en dat bestaat uit pijn-verlichtende handelingen en medicatie. De pijnmedicatie die u krijgt, wordt afgestemd op uw pijn en gezondheidssituatie. Naast de soort pijnmedicatie is het belangrijk dat deze op de juiste momenten wordt toegediend. Zo kan te lang wachten met het toedienen ertoe leiden dat het langer duurt voordat de pijn onder controle is. Geef het daarom tijdig aan als u pijn heeft of als de pijn toeneemt.

  Wilt u hier meer over weten, lees dan hier verder over de werking van pijnmedicatie.


 • Kortdurend gebruik van pijnmedicatie (zoals opioïden) werkt niet verslavend

  Zolang de toediening van pijnmedicatie, zoals opioïden (morfine-achtige middelen), wordt afgestemd op de mate van pijn in goed overleg met uw arts en het gebruik niet lang duurt, dan is de kans op verslaving heel klein. Bij langdurig gebruik kan het lichaam wel gewend raken aan de werking van opioïden. Om die reden is het niet goed om hier plotseling mee te stoppen, maar is het nodig om deze medicijnen af te bouwen. Naast de lichamelijke gewenning, kan langdurig gebruik van opioïden ook leiden tot verslaving. Daarom dienen uw arts en verpleegkundige in overleg met u alleen opioïden toe als het echt nodig is en bouwen we dit af zodra het kan.


Pijn meten

Om duidelijk te krijgen hoe uw pijn verloopt en of de pijnbehandeling voldoende effect heeft, vragen wij regelmatig aan u of u pijn heeft. lees meer

Pijn meten

Om duidelijk te krijgen hoe uw pijn verloopt en of de pijnbehandeling voldoende effect heeft, vragen wij regelmatig aan u of u pijn heeft. Veel patiënten hebben pijn als ze naar het ziekenhuis komen of krijgen pijn door een bepaalde behandeling of onderzoek. Pijn is vervelend voor u, vermindert uw comfort en zorgt ervoor dat uw lichamelijk herstel moeizamer verloopt.

In het Radboudumc hebben we veel aandacht voor pijn, dit hoort bij de basiszorg voor onze patiënten. Zo vragen we regelmatig of iemand pijn heeft. Dit gebeurt op de verpleegafdeling bij opgenomen patiënten, maar ook via een vragenlijst in mijnRadboud bij een bezoek aan onze polikliniek. Als u aangeeft dat u pijn heeft, dan beoordelen we de oorzaak en locatie van de pijnklachten. Ook vragen we aan u wat voor invloed deze pijn heeft. Aan de hand van informatie over uw pijn beoordelen we wat er nodig is om het te behandelen.

 • We vragen of de pijn op dat moment acceptabel is.
 • We beoordelen wat de invloed van de pijn op uw lichamelijk functioneren is.
 • We vragen naar een pijnscore; dit is een cijfer tussen 0 en 10, waarbij 0 betekent dat u helemaal geen pijn heeft, en 10 betekent dat u de ergst denkbare pijn heeft. Zo houden we in de gaten hoe de pijn zich ontwikkelt en wat effect van een behandeling is. Als u geen pijncijfer kunt geven, dan kijken we op een andere manier hoeveel pijn u heeft.

Bij pijn hoeft u niet te wachten tot de verpleegkundige of arts aan uw bed komt voor het vragen hoe het met de pijn is. Als u pijn heeft, kunt u dat het beste meteen aangeven. Dit geldt ook voor een polikliniekbezoek bij een arts of verpleegkundige. Geef uw pijn aan via de vragenlijst in mijnRadboud en/of tijdens het bezoek. Vertel ook aan de verpleegkundige of arts of de pijnbehandeling goed helpt, of juist niet.


Behandeling van acute pijn

Een goede pijnbehandeling is alleen mogelijk als u weet wat u van de arts en verpleegkundige kunt verwachten, en wat zij van u kunnen verwachten. Het is daarom belangrijk dat u op tijd aangeeft hoeveel pijn u heeft. lees meer

Pijnmedicatie na ontslag

Na uw ziekenhuisopname kan het nodig zijn dat u tijdelijk extra pijnmedicatie krijgt, bijvoorbeeld voor de pijn na een operatie of door een medische aandoening. Hier leest u meer over het gebruik hiervan en het afbouwen van deze medicatie. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet