Welkom bij het Radboudumc waar kunnen wij u mee helpen?

ik zoek
  • mijn aandoening
  • een afdeling
  • resultaten
  • mijn onderzoek of behandeling
  • hoe ik bij het Radboudumc kom

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Bereikbaar­heid Radboudumc

Het Radboudumc heeft meerdere ingangen met verschillende adressen. Bekijk de informatie over bereikbaarheid, parkeren en fietsenstallingen.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Uw opname

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Werken bij het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Wil jij samen met ons het verschil maken?

lees meer

Voor­zieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruikmaken van de diverse voorzieningen van het Radboudumc.

lees meer

Rechten en plichten

Uw belangrijkste rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in wetten, onder andere in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

lees meer

Kosten van zorg

Komt u voor een onderzoek of behandeling naar het Radboudumc? Dan is het belangrijk om in uw polisvoorwaarden te kijken of de kosten van uw behandeling worden vergoed.

lees meer

Uitgelicht


Jolanda de Vries wint Huibregtsenprijs Bekroning voor onderzoek dendritische celvaccins

10 oktober 2017

Jolanda de Vries ontwikkelt vaccin tegen kanker met dendritische cellen

lees meer

Patiënt­gebonden labresultaten binnen 1 uur

Om het aanvragen van laboratoriumonderzoek makkelijker, sneller en beter te maken, gaan alle aanvragen voortaan via ons Laboratorium voor Diagnostiek. Door alles centraal te organiseren bieden we 24 uur per dag een unieke service aan zorgverleners.

lees meer

Patiënt­gebonden labresultaten binnen 1 uur

Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek - Patiëntgebonden labresultaat beschikbaar binnen 1 uur,  24 uur per dag, bij 1 loket
 
Het Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek gaat per 26 september patiëntgebonden labresultaten leveren binnen 1 uur. Door alle handelingen centraal te organiseren, bij 1 loket, 24 uur per dag biedt het Radboudumc met dit laboratorium een unieke service aan zorgverleners. 
 
Een dergelijk laboratorium bestaat nog niet in Nederland; nog nergens is de ontvangst, de voorbewerking en analyse van patiëntenmateriaal zo centraal georganiseerd als hier. In het nieuwe Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek zitten de front offices van de  Apotheek, Laboratoriumgeneeskunde, Genetica, Medische Microbiologie en Pathologie, samen met hun 24-uurslab. ‘Specialisten binnen en buiten ons Radboudumc die laboratoriumbepalingen willen laten uitvoeren, kunnen hiervoor nu terecht bij één loket, waar ook op uniforme wijze wordt gewerkt’, vertelt dr. Janine Oosting, hoofd van het lab. ‘Hierdoor is er betere serviceverlening en minder kans op fouten.’
 
Diagnostiek binnen een uur
Uitslagen komen sneller beschikbaar. Het streven is dat alle diagnostiek voor alle bepalingen binnen een uur beschikbaar is, 24/7. Nieuwe faciliteiten helpen daarbij, zoals de tube unloader, het Radboudumc is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit apparaat gebruikt voor de complete monsterstroom. ‘In dit apparaat komen de patronen met buisjes bloed, urine en ander patiëntenmateriaal binnen en worden ze automatisch geopend’, vertelt Janine Oosting. ‘Deze patronen komen vanuit alle plekken in het ziekenhuis via een buizenstelsel naar het lab. Bijvoorbeeld vanuit alle verpleegafdelingen, Operatiekamers, Intensive Care en Spoedeisende Hulp.’
 
Robotstraten en tube unloader
Vanuit de tube unloader gaan de buisjes via een lopende band vanzelf het preanalytische station in voor voorbewerking. Daarna worden ze overgezet naar de hematologie- of de chemiestraat. Hier wordt via een barcode afgelezen welke bepalingen er nodig zijn. Voor interne aanvragen worden de uitslagen automatisch opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier van het Radboudumc (EPIC). ‘Deze robotstraten zorgen ervoor dat we snel diagnostiek kunnen leveren’, aldus Janine Oosting. ‘Op jaarbasis analyseren we zo’n 1,4 miljoen monsters, dat is bijna vijfduizend per dag. Doordat monsters nu op één lab binnenkomen, is de kans op fouten of zoek raken van materiaal veel kleiner. Dat werkt veel veiliger.’
 
Mijn L@pgids
Een andere noviteit is ‘Mijn L@pgids’. Een eerste stap op weg naar complete digitalisering van de labaanvragen en resultatenteruggave via een elektronisch aanvraagsysteem. In Mijn Lapgids staan alle labbepalingen, consulten van laboratoriumspecialisten en nieuws. Het is ook eenvoudig te downloaden als applicatie op smartphone of tablet. Zo heeft iedere zorgverlener altijd alle informatie over en voor labaanvragen bij de hand. Bijvoorbeeld om aan het bed bij een patiënt direct de juiste aanvraag te kunnen doen.

50 jaar museum: open dag

21 okt 2017

In de maand oktober vieren we het 50-jarig bestaan van het Museum voor Anatomie en Pathologie. Dit doen we met diverse activiteiten voor jong en oud en de lancering van het boek 'Ontleed in Verwondering'.

lees meer
inloggen