Maatregelen coronavirus

Heeft u een afspraak in het Radboudumc? U mag helaas geen begeleider meenemen. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bezoekers/begeleiders met klachten mogen niet naar binnen. Een medisch mondkapje is verplicht voor patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 13 jaar. Deze krijgt u bij de ingang. lees meer

Vaccinatie

Er wordt steeds meer bekend over het vaccineren tegen het coronavirus. Op deze pagina leest u het laatste nieuws hierover. Ook vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het vaccineren van patiënten met een medisch hoog risico. lees meer

Contact

Ons algemene telefoonnummer is (024) 361 11 11. Bekijk onze andere contactmogelijkheden.

lees meer

Bereikbaar­heid Radboudumc

Het Radboudumc heeft meerdere ingangen met verschillende adressen. Bekijk de informatie over bereikbaarheid, parkeren en fietsenstallingen.

lees meer

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Werken bij het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Wil jij samen met ons het verschil maken?

lees meer

Voor­zieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruikmaken van de diverse voorzieningen van het Radboudumc.

lees meer

Kosten van zorg

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

lees meer

Rechten en plichten

U heeft bepaalde rechten en plichten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg.

lees meer

Rectificatie

Wij hebben eerder gemeld dat dr. S.A. Radema niet meer werkzaam is in het Radboudumc en/of dat zij op non-actief is gesteld. In een vonnis van 10 mei 2021 heeft de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Gelderland aan het Radboudumc opgedragen aan u bekend te maken dat: 1. Zowel de kantonrechter te Nijmegen als het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden, in uit-spraken van respectievelijk 20 december 2019 en 16 september 2020, hebben geoordeeld dat er geen grond is voor beëindiging van de arbeids-overeenkomst van dr. Radema, en 2. dr. Radema in de gelegen-heid dient te worden gesteld haar werkzaamheden te hervatten op de in het vonnis van 10 mei 2021 vermelde wijze. Door het plaatsen van dit bericht willen wij aan dit vonnis voldoen en beogen wij eerdere berichtgeving over dr. Radema te rectificeren.

  • Dr. B.E. Lahuis, Voorzitter Raad van Bestuur 
  • Prof. dr. C.M.L. van Herpen, Afdelingshoofd Medische Oncologie

Uitgelicht


Coronavaccinatie bijschrijven in gele vaccinatieboekje

14 juni 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroep in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan kunt u, als u dat wil, in het Radboudumc deze vaccinatie bij laten schrijven in het gele vaccinatieboekje. Dit kan alleen op vertoon van de registratiekaart die bij de vaccinatie is uitgereikt.

lees meer

Samen stoppen we het coronavirus!

Het Radboud Fonds steunt onderzoekers die de klok rond werken om het coronavirus te begrijpen, en zo betere bescherming en medicatie te ontwikkelen. Draag ook bij aan onderzoek en innovatieve oplossingen via de actie “samen stoppen we het coronavirus!”. Doneer nu

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Dekkerswald

Het Radboudumc Dekkerswald ligt op een bosrijk terrein in Groesbeek, net iets buiten Nijmegen. Op deze locatie verlenen verschillende specialismen van het Radboudumc hun patiëntenzorg.

lees meer

Centrum voor Oncologie

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt iedere patiënt met kanker optimale, innovatieve zorg, afgestemd op zijn of haar behoeften.

lees meer