Wanneer spreken we van een 'grote lengte'?

Nederland heeft de langste bevolking ter wereld. Mannen zijn gemiddeld 184 cm lang, vrouwen 170,6 cm. De langste 2,5 procent van de bevolking is langer dan 198 cm (mannen) of 184 cm (vrouwen). Hoe groot u zich voelt hangt ook af van andere factoren: hoe groot zijn uw ouders en vrienden? En heeft u er last van?

Standaard Deviatie

Rondom de gemiddelde lengte bestaat een spreiding, zowel naar beneden als naar boven. Deze drukken we uit in een gestandaardiseerde maat voor spreiding in de bevolking, de zogenaamde Standaard Deviatie (SD). 95 procent van de bevolking bevindt zich met zijn lengte tussen de lijnen - 2 SD en + 2 SD. Voor mannen is dit tussen de 170 cm en 198 cm. En voor vrouwen tussen de 158 cm en 184 cm.

Groot en buitengewoon groot

 Mannen en vrouwen met een lengte boven de + 2 SD-lijn noemen we groot. Ze behoren tot de 2,5 procent langste van de Nederlandse bevolking. Wie een lengte heeft boven de + 2,5 SD-lijn noemen we buitengewoon groot. Voor mannen is dit 204 cm en voor vrouwen 186 cm.


Wanneer spreken we van een 'grote lengte'?

Nederland heeft de langste bevolking ter wereld. Gemiddeld 184 cm (man) en 170,6 cm (vrouw). De langste 2,5 procent van de bevolking is langer dan 198 cm (man) of 184 cm (vrouw). Hoe groot u zich voelt hangt ook af van andere factoren: hoe groot zijn uw ouders en vrienden? En heeft u er last van?

lees meer

Contact Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15

Oorzaak grote lengte

In de meeste gevallen is de oorzaak genetisch. Kinderen worden groot omdat de ouders ook groot zijn. Kinderen worden gemiddeld zelfs 4,5 cm langer dan hun ouders. Soms kan een ziekte de oorzaak zijn, bijvoorbeeld te veel groei- of geslachtshormonen of een syndroom. lees meer

Oorzaak grote lengte

In de meeste gevallen is de oorzaak genetisch. Kinderen worden groot omdat de ouders ook groot zijn. We noemen dit een familiar grote lengte.

Streeflengte

Omdat de lengte van de ouders sterk van invloed is op de lengte van de kinderen, kunnen we aan de hand van de ouderlengte de eindlengte van de kinderen berekenen: de zogenaamde streeflengte. Daarbij houden we er rekening mee dat de kinderen in de afgelopen 30 jaar in Nederland steeds langer werken. Kinderen worden gemiddeld 4,5 cm groter dan hun ouders. We noemen dit de seculiere trend. Met deze trend houden we rekening in de berekening van de streeflengte:
  • Streeflengte meisje: (lengte moeder + lengte vader - 13cm) / 2 + 4,5
  • Streeflengte jongens: (lengte moeder + lengte vader - 13cm) / 2 + 4,5
De streeflengte is slechts een grove richtlijn en heeft een spreiding van 9 cm naar boven en naar beneden. Bovendien is de streeflengte minder betrouwbaar als de lengte van de ouders sterk verschilt.

Ziekte als oorzaak

Soms kan een ziekte de oorzaak zijn van een grote lengte. Bijvoorbeeld te veel groeihormomen of geslachtshormomen. Dit merkt u meestal aan een duidelijke groeiversnelling vanaf een bepaald moment. In de groeicurve ziet u een duidelijke knip naar boven.

Sommige syndromen leiden ook tot een grote lengte. Bijvoorbeeld het syndroom van Margan of het Sotos-syndroom. Vaak hebben kinderen dan ook andere verschijnselen. Bij verdenking op een onderliggende ziekte zal de kinderarts hier verder onderzoek naar doen.

Hoe snel groeit uw kind?

Een kind groeit in het eerste jaar ongeveer 25 cm. Daarna groeien kinderen gemiddeld 6 cm per jaar. In de pubertijd volgt een groeispurt. De snelheid waarmee uw kind groeit is sterk afhankelijk van de lengte van u en uw kind. Het kan dus heel normaal zijn dat uw kind harder groeit dan klasgenoten. lees meer

Hoe snel groeit uw kind?

Een kind groeit in het eerste jaar ongeveer 25 cm. Daarna groeien kinderen gemiddeld 6 cm per jaar. In de pubertijd volgt een groeispurt.

De snelheid waarmee uw kind groeit is sterk afhankelijk van de lengte van u en uw kind. Een groot kind met grote ouders dat boven in de groeicurve groeit, moet ongeveer acht centimeter per jaar groeien. Een kind onder in de curve groeit ongeveer vier tot vijf centimeter per jaar. Het kan dus heel normaal zijn als u de indruk heeft dat uw kind harder groeit dan klasgenoten.

Puberteit

In de pubertijd maakt uw kind meer geslachtshormonen aan. Deze zorgen voor een snellere groei: de puberteitspurt. Dit bepaalt in belangrijke mate de eindlengte. Sommige kinderen doorlopen een geleidelijke puberteit. Bij hun valt de puberteitspurt niet zo sterk op als bij kinderen die snel door de puberteit gaan en inkorte tijd heel hard groeien.

Bij meisjes begint de puberteitspurt vrijwel tegelijkertijd met het ontwikkelen van de borsten. De eerste menstruatie vindt meestal plaats aan het einde van de groeispurt. Dit is gemiddeld op de leeftijd van 13,5 jaar. Daarna groeien meisjes nog gemiddeld 5 cm. Jongens beginnen over het algemeen later met hun groeispurt en zijn later uitgegroeid. Daarom zijn jongens gemiddeld 14 cm groter dan meisjes. De gemiddelde puberteitspurt is voor jongens 25-30 cm en voor meisjes 20-25 cm. Kleine kinderen hebben over het algemeen een kleinere groeispurt dan grote kinderen.
 

Hoe lang wordt uw kind?

De arts kan de eindlengte van uw kind voorspellen op basis van informatie over de groei, de botleeftijd van uw kind en informatie over de groei in de eerste kinderjaren. Neem daarom altijd de groeigegevens van uw kind mee. lees meer

Hoe lang wordt uw kind?

Bij het eerste bezoek onderzoekt de kinderarts uw kind volledig. Hij of zij meet de lengte en lichaamsverhouding en bekijkt de groeicurve. Neem daarom altijd de groeigegevens van uw kind mee. De arts beoordeelt ook de mate van puberteit. De botleeftijd bepalen we met behulp van een röntgenfoto van de linkerhand. Aan de hand van de uitslagen kunnen we een schatting maken van de eindlengte van uw kind.

De schatting is gebaseerd op een algemene formule. Daarom is de uitkomst niet een eenduidig getal, maar een gemiddelde waarde met een spreiding daarom heen. De grootte van de spreiding is afhankelijk van de gebruikte formule, maar vooral van de leeftijd van uw kind. Op jonge leeftijd zal de voorspelling minder nauwkeurig zijn dan wanneer uw kind al in de puberteit is.

Op welke leeftijd kan ik mijn kind laten onderzoeken?

Als er sprake is van familiair grote lengte, is het niet zinvol om uw kind na te laten kijken voordat hij of zij 10 jaar oud is. Een mogelijke behandeling zal ook niet voor het 10e levensjaar starten.

Als u het vermoeden heeft dat uw kind een onderliggende ziekte heeft dan is het wel goed om eerder naar de kinderarts te gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een onbegrepen versnelde groei. Of als uw kind puberteitsverschijnselen heeft op jonge leeftijd.

Behandeling wat kunnen we doen?

Het is mogelijk om kinderen met een te verwachten grote eindlengte te behandelen. Dit kan met hormonen of door een operatie. Er is geen medische noodzaak. Het is altijd een keuze van de arts, u als ouder en uw kind. lees meer

Behandeling wat kunnen we doen?

Het is mogelijk om kinderen met een te verwachten grote eindlengte te behandelen. Dit kan met hormonen of door een operatie. Er is internationaal veel discussie over de toepassing van hormenen. Er is geen medische noodzaak. Het gaat om gezonde kinderen met een grote lengte. De lange termijn complicaties van de behandeling zijn nog onduidelijk. Voorstanders van de behandeling zien de psychosociale belasting van een kind met grote lengte als reden om toch te behandelen. Maar objectieve data over het positieve effect van de behandeling zijn nog beperkt. Wel of niet behandelen is altijd een keuze van de arts, u als ouder en uw kind.

 Hoe hard groeien de voeten van uw kind?

Grote kinderen hebben grote voeten. Dit levert vaak de meeste klachten op. Het is moeilijk om goede en vooral leuke schoenen te vinden. Gelukkig zijn de voeten de delen in het lichaam die als eerste stoppen met groeien. Het is niet mogelijk om alleen de groei van de voeten te remmen.

Patiënten­vereniging

Bij de Klub lange mensen kunt u terecht voor lotgenotencontact en handige adviezen.
  • Medewerkers
  • Intranet