Patiëntenzorg Aandoeningen Kaakafwijking (dysgnatie)

Over kaakafwijking

Vormafwijkingen van de boven- of onderkaak worden ‘dysgnatie’ genoemd. Als u dit hebt, kunt u klachten krijgen. lees meer

Over kaakafwijking

Vormafwijkingen van de boven- of onderkaak worden ‘dysgnatie’ genoemd. Als u dit hebt, kunt u klachten krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Problemen met kauwen en spreken.
  • Niet goed op elkaar passende tanden en kiezen.
  • Klachten aan uw tandvlees of gehemelte. 
  • Kaakgewrichtsklachten.

Uw behandelend arts kan daarom een operatie voorstellen. Naast functionele klachten speelt esthetiek een belangrijke rol. Bij veel patiënten blijkt dit zelfs de belangrijkste reden om tot een kaakoperatie over te gaan.


Behandeling kaakafwijking

U wordt op basis van uw afwijking behandeld door een orthodontist of een orthodontist en MKA-chirurg. lees meer

Behandeling kaakafwijking

Wanneer de oorzaak van de afwijking in de tandboog zit, wordt u behandeld door een orthodontist. Dit is een tandarts die gespecialiseerd is in de vorm, groei en ontwikkeling van tanden en kiezen. Wanneer de oorzaak in de kaak zit (al dan niet in combinatie met een probleem in de tandboog) is een gecombineerde behandeling door de orthodontist en de MKA-chirurg nodig.

Ortho-MKA-spreekuur

De orthodontist en MKA-chirurg zijn vertegenwoordigd in een Ortho-MKA-spreekuur. Tijdens dit spreekuur kijken we welk behandelplan voor u het beste is. Om uw specifieke situatie in kaart te brengen doen we röntgenonderzoek (Cone Beam CT). Ook maken we een afdruk van uw gebit en 3D-foto’s. We lichten u volledig in over wat er gaat gebeuren en we opereren alleen als u het daar volledig mee eens bent.

Behandeltraject

 Het behandelingstraject kan opgedeeld worden in drie fasen: een orthodontische voorbehandeling, de operatie zelf en een orthodontische nabehandeling. Eigenlijk is het altijd nodig om vóór de operatie de tanden orthodontisch te behandelen. Deze voorbehandeling houdt in: tanden en kiezen recht zetten en in een stand brengen waardoor ze na de operatie goed op elkaar passen. Dit betekent dat we voor een periode van enkele maanden tot ruim een jaar orthodontische apparatuur inzetten om uw tanden in de juiste stand te krijgen. Na de voorbehandeling maken we het definitieve plan voor de operatie. Er worden dan weer een Cone Beam CT, 3D-foto’s en afdrukken van uw gebit gemaakt. Dit noemen we een ‘documentatie’. Daarna neemt de behandelend MKA-chirurg alle bijzonderheden over de operatie, het verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode met u door.

Contact Neem contact op

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie

Algemene informatie en afspraken voor controlebezoek
Maandag t/m vrijdag 8-17 uur
(024) 361 38 01

Informatie en afspraken voor poliklinische behandeling
Maandag t/m vrijdag 8-17 uur
(024) 361 37 83

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichts­chirurgie

De specialisten van de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie behandelen voornamelijk ziektes en afwijkingen van mond, kaak en aangezicht. Wij behandelen zowel poliklinisch (dagbehandeling) als klinisch (met opname).

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet