Patiëntenzorg Aandoeningen Nierfalen Vergoedingen en regelingen

Een nierziekte kan invloed hebben op heel wat aspecten van uw leven, zoals financiën, werk, opleiding of vakantie. Veel chronisch zieken hebben een laag inkomen. Is dat bij u het geval, dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere regelingen van uw gemeente. Of dat zo is en welke regelingen er zijn, hangt van uw gemeente af. Er zijn ook gemeenten die een vaste financiële bijdrage geven aan chronisch zieken. Informeer bij uw gemeente.

Omdat u nierpatiënt bent, kan de Nierstichting u in een aantal situaties ook een subsidie toekennen. Een subsidie fungeert als vangnet. Dit betekent dat u er pas een beroep op kunt doen als u alle andere bestaande mogelijkheden benut hebt om een financiële vergoeding te krijgen. U komt in aanmerking voor financiële steun als uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt. Informeer hierover bij STAP (stap@nvn.nl).


Belastingaftrek

Als u specifieke zorgkosten heeft, krijgt u mogelijk geld terug via de belasting. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek is het belangrijk dat u bewijzen bewaart, zoals rekeningen, overzichten van eigen bijdragen en parkeerkosten ziekenhuis. Meer informatie van de aftrekposten en tips vindt u op de volgende link: https://www.nieren.nl/bibliotheek/196-financi-le-regelingen-voor-chronisch-zieken/261-belasting-en-belastingaftrek

Vervoersvoorziening

Als u vervoer nodig heeft binnen uw eigen regio, kunt u vaak tegen gereduceerd tarief terecht bij de regiotaxi. Iedere gemeente heeft een eigen naam voor ‘regiotaxi’. Voor langere afstanden/boven-regionaal vervoer kunt u informeren bij uw gemeente naar Valys. https://www.valys.nl/ Als u gaat starten met dialyse, dan is het vervoer geregeld via uw zorgverzekering.

Woonvoorziening/-aanpassing

Als er aanpassingen nodig zijn aan uw woning, bijvoorbeeld een traplift, verhoogd toilet of -beugels, dan kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente. Daar hoort u wat de procedure is.

Hulp in de huishouding

Voor hulp in de huishouding kunt u ook terecht bij het WMO-loket van uw gemeente. U betaalt een eigen bijdrage wanneer u deze hulp ontvangt. De eigen bijdrage is gebaseerd op uw belastbaar inkomen. De rekening krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Andere zorgvoorzieningen

Stichting welzijn Ouderen (SWO) biedt allerlei voorzieningen voor ouderen. Welke dat zijn, is afhankelijk van uw woonplaats. Voorzieningen kunnen zijn: maaltijden, personenalarmering, vrijwilligersvervoer. Elke lokale SWO heeft een eigen website waar u meer informatie vindt. Heeft u behoefte aan hulp van een vrijwilliger, of van iemand aan wie u een kleine vergoeding betaalt? Bijvoorbeeld voor klussen in huis of tuin, of voor vervoer of gezelschap? Neem contact op met een vrijwilligerscentrale van uw gemeente.

Rijbewijs

Voor mensen met een ernstig gestoorde nierfunctie (Gfr<20 ml/min.) is een medische keuring niet verplicht. Het CBR adviseert dit wel te doen in verband met eventuele verzekeringskwesties. Het gaat hierbij zowel om dialysepatiënten als patiënten met nierfalen. Meer informatie vindt u bij volgende link: https://www.nieren.nl/bibliotheek/79-gevolgen-nierschade-voor-dagelijkse-activiteiten/249-autorijden-en-chronische-nierschade
  • Medewerkers
  • Intranet