Patiëntenzorg Aandoeningen Ontwikkelingsstoornissen

Wat zijn ontwikkelingsstoornissen?

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten en de normale ontwikkeling belemmert. De symptomen zijn uiteenlopend en er kunnen ook verschillende oorzaken zijn. lees meer

Wat zijn ontwikkelingsstoornissen?

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten en de normale ontwikkeling belemmert. De symptomen zijn uiteenlopend en er kunnen ook verschillende oorzaken zijn. Alle factoren in de ontwikkeling van het kind beïnvloeden elkaar doorlopend. Ontwikkelingsstoornissen beïnvloeden de persoon op al zijn levensgebieden.


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Diagnostiek

Binnen ons zorgprogramma Impulsregulatie van de afdeling psychiatrie bieden wij complexe en academische diagnostiek en (kortdurende) behandeling van ADHD, de autismespectrumstoornissen (vanaf 18 jaar) al dan niet in combinatie met een andere aandoening. 

lees meer

Diagnostiek

De expertise ligt met name bij de diagnostiek en behandeling van een ontwikkelingsstoornis al dan niet in combinatie met andere lichamelijke of psychiatrische problematiek zoals stemmingsstoornis of verslavingsstoornis. 

We richten ons specifiek op patiënten met onopgeloste diagnostiek vragen of gerichte behandeladviezen (second of third opinions) en (kortdurende) behandeling van ontwikkelingsstoornissen. 

>> Naar de tijdlijn diagnostiek


Behandeling

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc is gespecialiseerd in behandeling van gecombineerde stoornissen. De behandeling is sterk afhankelijk van de aard van uw klachten. lees meer

Behandeling

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc is gespecialiseerd in behandeling van gecombineerde stoornissen. De behandeling is sterk afhankelijk van de aard van uw klachten. Samen met patiënt en naasten wordt gekeken naar de meest optimale behandeling volgens de geldende richtlijnen. Psychologische, gedragsmatige en biologische behandeling worden toegepast.

Ontwikkelingsstoornissen


ADHD attention deficit hyperactivity disorder

Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst een gebrek aan concentratie en rust. U of uw kind kan moeite hebben met het dagelijkse leven te organiseren en te plannen. lees meer

Autisme

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende zogeheten autismespectrumstoornissen. Dat wil zeggen dat deze stoornissen de ontwikkeling van een persoon kunnen beïnvloeden op al zijn levensgebieden. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet