Patientenzorg Aandoeningen Pijn na een operatie

Wat is postoperatieve pijn?

Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie. De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging. De pijn neemt af als de genezing vordert. De locatie is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans op volledig herstel.

lees meer

Wat is postoperatieve pijn?

Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie. De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging. Het kenmerk is een relatie tussen schadelijke prikkel en pijn. De pijn neemt af als de genezing vordert. De locatie is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans op volledig herstel.
Pijn is een signaal dat u rust moet nemen, maar pijn kan u na een operatie belemmeren om diep door te ademen, op te hoesten en de juiste bewegingen te maken. De operatiepijn kan op die manier het genezingsproces nadelig beïnvloeden. Daarom behandelen wij uw pijnklachten zo goed mogelijk. Goede pijnbestrijding begint al op de verkoeverkamer en gaat door op de verpleegafdelingen. 

Hoe ontstaat pijn?

Ons lichaam zit vol met zenuwen. Deze zenuwen verbinden plekken in ons lichaam met onze hersenen. Een groot deel van deze zenuwen functioneren als het ware als voelsprieten van je hersenen.

lees meer

Hoe ontstaat pijn?

Ons lichaam zit vol met zenuwen. Deze zenuwen verbinden plekken in ons lichaam met onze hersenen. Een groot deel van deze zenuwen functioneren als het ware als voelsprieten van je hersenen.

Wanneer u ergens in uw lichaam iets voelt, gaat er eerst een signaal van de plek waar het gebeurt, vanaf de zenuwuiteinden, via uw ruggenmerg naar uw hersenen. Voor pijn heeft uw lichaam speciale sensoren in de zenuwuiteinden. Uw hersenen geven een betekenis aan het signaal dat binnenkomt en beslissen of u daadwerkelijk pijn voelt of niet. Het hele signaal tot aan uw hersenen is dus nog geen pijn. In feite voelt u pijn pas als uw hersenen het signaal uitleggen samen met de emoties of stemming die u in die situatie hebt. Pijn voelt u dus met uw brein!
 

Acute Pijn Service en pijnteam

Het Consultteam Acute Pijn Service bestaat uit verpleegkundigen en anesthesiologen die gespecialiseerd zijn in pijnbestrijding bij acute en postoperatieve pijn.

lees meer

Acute Pijn Service en pijnteam

Het Consultteam Acute Pijn Service bestaat uit verpleegkundigen en anesthesiologen die gespecialiseerd zijn in pijnbestrijding bij acute en postoperatieve pijn. Het Consultteam Acute Pijn Service is vanaf de dag van de operatie aanspreekbaar voor pijnproblemen. Bij patiënten met een pijnpomp na de operatie komt vanaf de eerste dag een verpleegkundige langs of vindt er overleg plaats met behandelend arts of verpleegkundige van de afdeling. Deze evalueert de pijnstilling en mogelijke bijwerkingen en past deze zo nodig aan. Na enkele dagen pijnstilling via pijnpomp wordt er gekeken of u kunt overschakelen op tabletten.

Wat moet u weten over pijn?

  • Pijn hoort er niet bij.
  • Morfine werkt niet verslavend.
  • Medicatie moet precies op maat worden gegeven.
  • Naast pijnmedicatie helpen ook andere activiteiten tegen pijn.
lees meer

Wat moet u weten over pijn?

1. Pijn hoort er niet bij
​Pijn mag uw herstel niet in de weg staan. Het is belangrijk dat u kunt doorademen, ophoesten en bewegen. Toch werkt een beetje pijn uw herstel in de hand. U voelt dan namelijk uw grenzen beter aan, waardoor u uw activiteiten beter kunt afstemmen op uw conditie. 


2. Morfine werkt niet verslavend
Zolang de toediening van morfine wordt afgestemd op de mate van pijn en in goed overleg met uw arts, is het niet verslavend. Bij langdurig gebruik kan het lichaam echter wel gewend raken aan de werking van morfine. Om die reden is het niet goed plotseling met het gebruik ervan te stoppen, maar om dit af te bouwen. 

3. Medicatie moet precies op maat worden gegeven
Het is belangrijk dat de medicatie die u krijgt, exact wordt afgestemd op uw pijn. Te lang wachten met het toedienen van de pijnmedicatie kan ertoe leiden dat de medicatie langer ingenomen moet worden en dat het langer duurt voordat de pijn onder controle is. Het nemen van medicatie op vaste tijden vermindert de uiteindelijk te nemen hoeveelheid pijnmedicatie. 

4. Naast pijnmedicatie helpen ook andere activiteiten tegen pijn
De hoeveelheid pijn die u voelt kan beïnvloed worden door allerlei andere zaken dan alleen medicatie. Als u zich goed kunt ontspannen (ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen) voelt u minder pijn. Ook afleiding helpen. Het luisteren naar muziek, het geconcentreerd lezen van een boek, het afdwalen in een film zorgt ervoor dat u afgeleid bent van de pijn waardoor u deze minder voelt. Daarnaast heeft het weer in beweging komen een positieve invloed op pijn doordat het lichaam actief beweegt, spanningen loslaat en daardoor soepeler wordt.

Pijn meten

Om duidelijk te krijgen hoe uw pijn verloopt en of de pijnverlichting en de pijnmedicatie voldoende effect hebben, vragen wij regelmatig aan u of u pijn heeft.

lees meer

Pijn meten

Veel patiënten hebben pijn als ze naar het ziekenhuis komen of krijgen pijn doordat ze een bepaalde behandeling of onderzoek ondergaan. Pijn maakt mensen oncomfortabel en zorgt ervoor dat lichamelijk herstel moeizamer verloopt.

In het Radboudumc hebben we veel aandacht voor pijn. Zo vragen we regelmatig of iemand pijn heeft. Dit gebeurt op de verpleegafdeling bij opgenomen patiënten, maar ook bij een bezoek aan onze polikliniek. Als iemand aangeeft pijn te hebben, wordt er verder doorgevraagd naar deze pijn. Ook vragen we naar een pijnscore; dit is een cijfer tussen 0 en 10 waarbij 0 betekent dat u helemaal geen pijn hebt. 10 betekent dat u de ergst denkbare pijn hebt. Bij mensen die geen pijncijfer kunnen geven wordt op een andere manier bekeken hoeveel pijn iemand heeft. Zo bestaan er bijvoorbeeld pijnobservatielijsten die dan ingezet kunnen worden.

Naast de hoogte van de pijnscore wordt ook gevraagd of de pijn op dat moment acceptabel is en wordt gekeken wat de invloed van pijn op het functioneren is. Aan de hand van informatie over uw pijn wordt dan gekeken wat er nodig is om het te behandelen.

Bij pijn hoeft u niet te wachten voordat de verpleegkundige aan uw bed staat voor het vragen van de pijnscore. Als u pijn heeft kunt u dat het beste meteen aangeven en om pijnstilling vragen. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het is de pijn weer acceptabel te krijgen. Vertel ook aan de verpleegkundige of de pijnmedicatie goed helpt, of juist niet.

Te veel pijnmedicatie geeft ook kans op bijwerkingen. Het is dus belangrijk dat u precies genoeg pijnmedicatie krijgt. De verpleegkundige vraagt regelmatig aan u hoe het met de pijn is, zodat we pijnmedicatie “op maat” kunnen geven.

Behandeling van postoperatieve pijn

Een goede pijnbehandeling alleen kan als de patiënt weet wat hij van de arts en verpleegkundige kan verwachten en wat zij van hem verwachten. Belangrijk is namelijk dat u op tijd aangeeft hoeveel pijn u heeft.

lees meer