Patientenzorg Behandelingen Chemotherapie bij blaaskanker

Over chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen (cytostatica) die de kankercellen vernietigen of de groei ervan remmen.

lees meer

Over chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen (cytostatica) die de kankercellen vernietigen of de groei ervan remmen. Intraveneuze (via het bloedvat toegediend) chemotherapie is voor patiënten met (spierinvasieve) blaaskanker en kan voorgeschreven worden:
  • In combinatie met bestraling (chemoradiatie)
  • Als neo-adjuvante behandeling: voorafgaand aan een operatie of bestraling
  • Als palliatieve behandeling om de ziekte te remmen en de kwaliteit van leven te verbeteren
De oncologisch uroloog en de medisch oncoloog zijn beiden betrokken bij deze behandeling. Een van beiden voert deze behandeling bij u uit, ondersteund en bijgestaan door een team van verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling medische oncologie.
 

Contact

Afdeling Medische Oncologie

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contact

Voorbereiding

Voordat u begint met de chemotherapie is een aantal voorbereidingen nodig. U krijgt uiteraard een informatiegesprek over de behandeling. Daarnaast controleert de arts uw bloed en soms uw gebit. Soms krijgt u aanvullende medicijnen als ondersteunende behandeling.

Verloop van de behandeling

De behandeling bestaat uit toediening van cytostatica in de bloedbaan.

lees meer

Verloop van de behandeling

De behandeling bestaat uit toediening van cytostatica in de bloedbaan. Voor de toediening van chemotherapie wordt soms onder plaatselijke verdoving een aanprikreservoir aangebracht. Dit inwendige infuussysteem maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier regelmatig gedurende langere tijd cytostatica en andere medicijnen en vloeistoffen toe te dienen.

Voor het beste resultaat dienen we u vaak een combinatie van verschillende soorten medicijnen toe. De meest gebruikte chemotherapie bevat het medicijn cisplatin en deze wordt standaard voorgeschreven bij uitgezaaide blaaskanker. Een voorbeeld van een combinatie van cisplatin is MVAC (met methotrexaat, vinblastine, adriamycine en cisplatin) of gemcitabine-cisplatinum. Als deze therapie niet geschikt is vanwege afgenomen nierfunctioneren of een slechte fysieke gesteldheid, dan kan er een combinatie met carboplatin worden ingezet, zoals gemcitabine-carboplatin.

Wanneer blijkt dat de eerste chemotherapie niet succesvol is, dan zijn er alternatieven, waarbij u eventueel kunt deelnemen aan een klinisch onderzoek. U krijgt chemotherapie als een kuur. Dit betekent dat u een periode medicijnen krijgt en een periode niet. Hoe lang het toedienen van de medicijnen duurt, is afhankelijk van het gekozen schema/soort chemotherapie.

Links

Onderstaande websites bieden u nuttige informatie, manieren om in contact te komen met lotgenoten of praktische informatie.


Na de behandeling

De cytostatica tasten niet alleen de kankercellen maar ook de goedaardige cellen aan. Hierdoor ondervindt u vaak nog bijwerkingen na de behandeling.

lees meer

Na de behandeling

De cytostatica tasten niet alleen de kankercellen maar ook de goedaardige cellen aan. Hierdoor ondervindt u vaak nog bijwerkingen na de behandeling. Deze verschillen per medicijn en zijn afhankelijk van uw lichamelijke conditie en lichaam. De bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid, verminderde eetlust, ontstoken slijmvliezen (bijv. in de mond), haaruitval, doof of slapend gevoel en/of tintelingen in de handen en voeten en een verhoogd risico op infecties.

Resten van de medicijnen kunnen nog acht dagen na de behandeling aanwezig zijn in uw lichaamsvocht. Hierom is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen om mensen in uw omgeving niet bloot te stellen aan cytostatica. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zittend plast en met de deksel naar beneden doorspoelt. Ook kunt u het beste het toilet één keer per dag reinigen. Braaksel kunt u door het toilet spoelen. Gedurende deze periode moet u een condoom gebruiken bij geslachtsgemeenschap.

Blaaskanker

Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas. Deze vorm van kanker komt steeds meer voor.

lees meer