Aanmelden nieuwsbrief

Klik op onderstaande link om u aan te melden voor de nieuwsbrief HOORT! van team CI. aanmelden

Over onze nieuwsbrief

Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief HOORT! met nieuws voor CI-gebruikers die begeleid worden door Hearing & Implants. inschrijven

Eerdere edities

Download verschillende eerdere edities van HOORT!


Behandeling Cochleaire implantatie (CI)

Een cochleair implantaat (CI) kan een geschikt hulpmiddel zijn als u doof of ernstig slechthorend bent en u vanwege een defect in uw slakkenhuis met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunt waarnemen.

lees meer