Over onze nieuwsbrief

De nieuwsbrief HOORT! wordt vanaf 2019 niet meer uitgegeven.

Eerdere edities

Download verschillende eerdere edities van HOORT!

Behandeling Cochleaire implantatie (CI)

Een cochleair implantaat (CI) kan een geschikt hulpmiddel zijn als u doof of ernstig slechthorend bent en u vanwege een defect in uw slakkenhuis met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunt waarnemen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet